FIVOARAN’NY TRAIKEFA SY FAMPITAOVANA NY FOLOALINDAHY NANDRITRY NY 59 TAONA

Asaramanitra ankalazain’ny Malagasy isan-taona ny 26 jona, andro niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara tamin’ny fomba ofisialy. Faha 59 taona nitsingerenan’izany daty izany ity 2019 ity.

Ho fanamarihana izany dia nisy ny fampirantiana nivelatra teo amin’ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo ny 21 hatramin’ny 25 jona lasa teo, izay teo ambany fiahian’ny Praiministra sady Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Christian Louis, ary nampiantrano kosa ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo.

Fidirana ho ao amin’ny fampirantiana
Tao amin’ny Lapan’ny Tanàna

Nahitana ireo trano hevan’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny an’ny ANTA teo ivelany, ary koa ny fampirantiana nikambanan’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena sy ny Arisivam-Pirenena tao anatiny.

Trano hevan’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina
Trano hevan’ny ANTA
Fidirana ho ao amin’ny fampirantiana nataon’ny Arisivam-pirenena sy ny Fiarovam-pirenena

Lohahevitra navoitra tamin’izany ny “Fivoaran’ny traikefa sy fampitaovana ny foloalindahy nandritry ny 59 taona”.

Nanome voninahitra ny lanonam-panokafana ireo olo-manan-kaja maro eto amin’ny firenena. Nisolo tena ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo sy nanomboka ny fandraisam-pitenenana ny Tale Kabinetra ao amin’ny Kaominin’Antananarivo; nisolo tena ny Praiministra sy nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fampirantiana ny Sekreteram-panjakana ao amin’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena misahana ny Zandarimaria, ny Jeneraly RAVALOMANANA Richard; namarana ny fandraisam-pitenenana kosa ny Ministry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Rtoa ANDRIATONGARIVO RAKOTONDRAZAFY Lalatiana.

Miredona ny hiram-pirenena malagasy izy ireo
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fampirantiana

Rehefa izany dia nitsidika ny fampirantiana rehetra ireo vahiny nasaina ireo ka ny Talen’ny Arisivam-Pirenena, Ramatoa ANDRIAMIHAMINA RAVONIHAROSON Sahondra Sylvie, no nitondra ny famintinana ny tantara narantin’ny Arisivam-Pirenena vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena.Taorian’izay avy hatrany ny sakafo maivana namaranana tanteraka ny lanonam-panokafana.

Nitsidika ireo trano heva ireo vahiny nasaina manokana
Manazava tsotsotra ny votoatin’ny fampirantiana ny Talen’ny Arisivam-pirenena
Naneho hevitra tao amin’ny boky volamena ny Ministry ny Serasera sy ny Kolontsaina
Nandray anjara tao amin’ny boky volamena ny Jeneraly RAVALOMANANA Richard

Marobe ary avy amin’ny sokajin’olona isan-karazany no tonga nitsidika ny fampirantiana. Tsapa arak’izay nosoratan’ireo mpitsidika tao amin’ny boky volamena fa liana ny amin’ny tantaram-pirenena ny Malagasy.

Endriky ny fampirantiana nasehon’ny Arisivam-pirenena sy ny Fiarovam-pirenena
Endriky ny fampirantiana nasehon’ny ANTA
Endriky ny fampirantiana nasehon’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina
Vehivavy tomponandraikitra iray nitondra ireo ankizy maro beaziny nitsidika ny fampirantiana

Antenaina fa hampitombo ny fitiavan-tanindrazana ao anatin’ny tsirairay izany.

Ireo mpiasan’ny Arisivam-pirenena sy ireo avy ao amin’ny Fiarovam-pirenena niara-niasa tamin’ny fanomanana ny fampirantiana

ATRIKASA MOMBA NY MOZEA NOTANTERAHINA TAO AMIN’NY SAF/FJKM ANTANINARENINA NY ZOMA 26 APRILY 2019

Mikasa hanangana Mozea iray eto Antananarivo tsy ho ela ny Foibe Arisiva sy Tranombakoka FJKM. Nisy noho izany ny atrikasa manodidina ny tontolon’ny Mozea natao tao amin’ny SAF FJKM ny zoma 26 aprily 2019 lasa teo. Ny SAF FJKM moa dia sampan’asa momba ny fampandrosoana eo anivon’ny fiangonana FJKM eto Madagasikara.

Nitondra ny famelabelaran-kevitra ny Profesora ANDRIANAIVOARIVONY Rafolo izay sady mpampianatra-mpikaroka tantara no anthropologue (manampahaizana ambony amin’ny fandinihana ny momba olombelona sy ny fomban’olombelona).

Ny Profesora ANDRIANAIVORAVONY Rafolo

Nampitain’ny Profesora tamin’izany ny hevitry ny Mozea, ny anjara toeran’ny Mozea, ny fototra ijoroan’ny asan’ny Mozea eo amin’ny fiainam-pirenena.

Tsy mijanona ho tranombakoka ihany ny Mozea izay toerana iray mirakitra ny kanto sy ny harembakoka. Mitana toerana lehibe ao anatin’ny fanabezana ny olom-pirenena koa izy ankehitriny. Tsy very maina noho izany ny fitsidihana ny Mozea fa mitondra vokatsoa tokoa.

Vinavinaina ho hita ao amin’ny Mozean’ny FJKM ireo karazana Baiboly vita printy teto Madagasikara, ireo karazana hira protestanta hatramin’ny taloha, ireo saripika (photos) tamin’ny fotoan’andron’ireo misionera sy kristiana voalohany teto Madagasikara, ireo fanaka nampiasain’izy ireo tamin’izany, ….

Anisan’ny nanatrika izany fotoana izany ny mpiasan’ny Arisivam-Pirenena satria iray tarika ihany ny Mozea sy ny Arisiva ary ny Tranomboky.

Singa iray maneho ny satan’ny firenena ny Mozea. Maromaro ihany ireo efa mijoro eto an-toerana ary samy manana ny mampiavaka azy avy ny tsirairay. Antenaina àry fa ho faingana ny hiavian’ity vaovao kasaina hatao ity.

08 MARTSA 2019 TENY AMIN’NY PRIMATIORA – ZO SY ANJARA ANDRAIKITRY NY VEHIVAVY AMIN’NY FAMPANDROSOANA

Andro natao hanasongadinana manokana ny vehivavy rehetra maneran-tany ny datin’ny 08 martsa isan-taona.

Nankalaza izany teny Mahazoarivo ny vehivavy rehetra miasa eo anivon’ny Primatiora ny zoma 08 martsa 2019 lasa teo. Nilahatra nanao diabe nizotra nihazo ny Lapan’i Mahazoarivo izy ireo. Nasehon’izy ireo ny toeran’ny lambahoany eo amin’ny fitafy malagasy.

Koa satria tsy teto Antananarivo ny vadin’Atoa Praiministra io andro io (tany Mahajanga izy) dia Ramatoa vadin’ny Tale Kabinetra Miaramila no nitondra teny nisolo tena azy ho fanokafana ny fandraisam-pitenenana.

Vehivavy efatra samy manam-pahalalana sy ampy traikefa amin’ny fampandrosoana no nifandimby nitondra famelabelaran-kevitra ho fanentanana ny vehivavy hamantatra ny zony sy ny anjara andraikitra miandry azy amin’ny fampandrosoana.

– Ramatoa RABENARIVO Sahondra : ny anjara andraikitry ny vehivavy amin’ny fampandehanana ny raharaham-pirenena.

Navoitrany tamin’izany ireo vato misakana tsy ahafahan’ny vehivavy mandray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana toy ny toe-tsaina mametraka fa tsy zava-dehibe ho an’ny vehivavy ny mandalim-pahaizana, eo ihany koa ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana, ny kolikoly, …

– RAFAMATANANTSOA Hasina: ny andraikitry ny vehivavy manoloana ny fanjarian-tsakafo. Anisan’ny mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo, hoy izy, ny fivalanana izay mety mitarika fahafatesana mihitsy.

– Dr RASOARANTO Dorothée Myriame : ny lenta sy fahasalamam-bahoaka.

Araka ny namaritany azy ny atao hoe lenta dia ny fifandraisan’ny lehilahy sy ny vehivavy narafitry ny fiaraha-monina ka ny fanabeazana no mitazona sy mikajy izany. Ilaina, hoy izy, ary tena zava-dehibe ny fampianarana ny vehivavy. Zo fototra ho an’ny tsirairay ihany koa ny fahasalamana.

– RAJOHARISON Hanta Oliva : vehivavy sahy mandray andraikitra

Nanome fanalahidy maromaro ho amin’ny fiainana vehivavy mirindra izy: fitiavana, fahendrena, finoana, fahazotoana, fahatokisan-tena, fialan-tsasatra, fahaiza-mandamina, fananana saina tia karokaroka sy liam-pivoarana

Tonga nanome voninahitra io andro io ny Praiministra sady Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Christian. Ny lahateny fohy nentiny no namarana tanteraka ny fotoana. Teboka iray tao anatin’ny fanambarany tamin’izany ny momba ny fanapahan-kevitry ny tsirairay miampy fandraisana andraikitra eo amin’ny fiainana andavanandro izay lalana mahomby mitondra ho amin’ny fiovana.  

FORMATION EN ARCHIVISTIQUE AVEC MONSIEUR FABIEN BORDELES

Dernièrement, l’archiviste français, Monsieur Fabien BORDELES, est venu à Madagascar afin de partager ses expériences professionnelles et son savoir-faire dans le domaine de l’archivistique. Il travaille aux Archives d’Outre-mer; est responsable des Archives de l’Océan Indien, notamment celles concernant Madagascar.

Le personnel des Archives Nationales ainsi que les futurs historiens et/ou futurs archivistes de l’Université d’Antananarivo ont eu le privilège de l’avoir pour une semaine de formation en archivistique (semaine du 21 au 25 janvier 2019) à l’Université d’Antananarivo, suivie d’une semaine de pratique de pré classement (du lundi 28 janvier au vendredi 01 février 2019) au siège des Archives Nationales. Il a apporté des techniques simples et pratiques qui permettent de mieux faire et d’avancer vite.

Madagascar fait partie de la planète terre. Ainsi, son histoire et ses archives coopèrent et collaborent avec celles des autres nations dans la continuité de l’histoire de l’Univers.

NAMBOLY HAZO SY NIFAMPIARAHABA TRATRY NY TAONA NY TENY AMIN’NY PRIMATIORA NY ALAROBIA 16 JANOARY 2019

Zavatra roa lehibe no nanamarika ny teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo ny andron’ny Alarobia 16 Janoary 2019 lasa teo.

Nanatanteraka fambolen-kazo teny an-toerana ny mpiasan’ny Primatiora notarihin’ny Praiministra sady Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Christian. Ny SAF FJKM  no nanolotra ireo zana-kazo (hazo fihinamboa) novolena tamin’izany.

Nitohy tamin’ny fifampiarahabana tratry ny taona ny fotoana nony avy eo. Nakotroka ny lanonana nafanain’ny Sanda Music.

Nankasitraka ny mpiasan’ny Primatiora rehetra ny Praiministra tao anatin’ny lahateniny noho ny fahatokiana sy fahavitrihana nasehon’izy ireo tao anatin’ny fiaraha-miasa nandritr’izay fotoana rehetra izay.

Ho taona miavaka noho ny tamin’ny lasa rehetra anie ity taona 2019 ity ho an’ny mpanaraka ny tranokalan’ny Arisivam-Pirenena. Mirary soa tompoko!