TALATA 28 MARTSA 2017, TONTOLO ANDRO HITODIHANA AMIN’NY RAHARAHA MARTSA 1947 ENY AMIN’NY AMPHI 24, FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES – HO AN’NY REHETRA, TSY MISY VIDIM-PIDIRANA

    Ao anatin’ny volana martsa tanteraka isika izao. Raha mbola teratany malagasy ihany koa na olona nitoetra teto Madagasikara hatramin’ny ela dia mahatsiaro avy hatrany ny raharaha 29 martsa 1947. Fitopolo taona izay no lasa. Efa navalon’ny fotoana ho any amin’ny lasa lavitry ny anio ny tantara, kanefa tsy mety maty eto amin’ny toerana

INITIATION AU LOGICIEL PMB : GESTION ELECTRONIQUE DE FONDS DOCUMENTAIRES – VENDREDI 17 MARS 2017 A ANOSY (M2PATE)

Le Ministère auprès de la Présidence En charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (M2PATE), le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), l’Association des Professionnels des Bibliothèques et de l’Information Documentaire à Madagascar (APBIM) ont décidé d’un commun accord d’organiser une demi-journée de formation sur le logiciel PMB dans la

NITSIDIKA NY TANÀNAN’ALASORA NY FAMPIRANTIANA MANODIDINA NY ADY LEHIBE VOALOHANY SY IREO TIRAIERA MALAGASY TAMIN’IZANY FOTOANA IZANY NY HERINANDRON’NY 06 – 10 MARTSA 2017

    Fifaliana ho an’ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena ny nitondra ny fampirantiana manodidina ny Ady Lehibe voalohany sy ireo tiraiera malagasy tamin’izany teny amin’ny Kaominina Alasora nandritry ny herinandron’ny 06-10 Martsa 2017 lasa teo.   Ny fampiantranoana ny hetsika no nataon’ny CEG teny an-toerana fa ny fampirantiana kosa dia natao ho an’ny rehetra tsy an-kanavaka indrindra

BIENVENUE A BORD DE L’ESQUIF DE LA FEMME

  A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la femme tous les 08 mars, permettons-nous de faire un petit tour à bord de l’esquif du monde de la gent féminine.   Se référant au dire des chercheurs, les êtres humains appartiennent à l’espèce « Homo sapiens », à la famille des « hominidés », à l’ordre

MADAGASIKARA SY NY MOMBA AZY

Nandritry ny fotoana maharitra no efa nandalinan’ireo manam-pahaizana sy mpikaroka maro ny momba ny niforonan’ny planeta “tany”, ary mbola mitohy hatramin’izao izany. Araka ny fanombanan’izy ireo dia sahabo ho 4.560 lavitrisa taona no efa nisian’ity bolan-tany itoerantsika ity izay niendrika kontinanta iray lehibe nantsoina hoe “Nuna”. Efa nisy fihetsehan’ny tany tamin’izany fotoana izany, indraindray malefaka