HETSIKA FIALAMBOLY MANDRITRY NY FIALANTSASATRA AOGOSITRA 2017 – HERINANDRO FAHAROA

  Nanafana ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena ny fifaliana sy fahavitrihana tao amin’ireo ankizy marobe vory lanona tao anatin’ny herinandro faharoan’ny hetsika fialamboly taona 2017 natao ny Talata 08 sy ny Alakamisy 10 aogositra 2017 teo.     Na dia ny hiala voly aza no tanjona dia tsy manakana ny fanitarana sy fampivelarana ny saina izany. Nosafidiana

HETSIKA FIALAMBOLY MANDRITRY NY FIALANTSASATRA AOGOSITRA 2017 – HERINANDRO VOALOHANY

    Fanaon’ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena isan-taona ny mikarakara hetsika fialamboly iarahana amin’ny ankizy mandritry ny volana aogositra, izay vanim-potoanan’ny fialantsasatra ho an’ny ankamaroan’ny mpianatra eto Madagasikara.     Isaky ny Talata sy Alakamisy tolakandro no hanaovana ny hetsika ho amin’ity taona 2017 ity ary eto amin’ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena eto Tsaralalàna ihany. Herinandro voalohan’ny hetsika ny

FAMPIRANTIANA “MAMIKO NY TANIKO, NY FISANDRATANY NO FANAMBIKO” TEO ANOLOAN’NY LAPAN’NY TANANAN’ANTANANARIVO NY 22 – 25 JONA 2017

Sarotra ny lalana tsy maintsy nolalovana, tsy mora ny tranga tsy maintsy natrehin’ny Malagasy vao niverina tamin’i Madagasikara indray ny fahaleovantenany sy ny fiandrianam-pireneny. Nankalazaina vao tsy ela akory izay ny faha 57 taonan’izany fotoan-dehibe izany izay rariny loatra raha tsy avela handeha ho azy fa marihina amin’ny fomba miavaka. Ny fahatsapana izany no nanosika

FAMPIRANTIANA NOTONTOSAIN’NY ARISIVAM-PIRENENA TANY ANTSIRABE – AMBOSITRA – FIANARANTSOA NY 20 HATRAMIN’NY 25 NOVAMBRA 2017

    Tsy hifarana ny fankalazana ny fahazato taonan’ny Ady Lehibe Voalohany (1914-1918) raha tsy amin’ny taona 2018.       Ho fanohizana ny fanamarihana izany amin’ny alalan’ny fampirantiana mitety faritra dia namangy an’Antsirabe sy Ambositra ary Fianarantsoa indray ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena izay notarihin’ny Taleny, Ramatoa RAVONIHAROSON Sahondra, ny 20 hatramin’ny 25 novambra 2017 lasa

FANOKAFANA NY JOBILY FAHA 150 TAONAN’NY FIANGONANA TRANOVATO AMBOHIPOTSY

Mbola rakotra aizina tanteraka teto Madagasikara hatreo amin’ny fiandohan’ny taonjato faha XIX. Nanjaka sy namatotra ny mponina ny fanompoan-tsampy, ny fadifady isan-karazany, ny fomban-drazana mitondra ho amin’ny fahantrana, ny tsy fahalalana, sns.… Tsy izany nefa no sitrapon’Andriamanitra ho an’ity Nosy ity fa fiainana be dia be sy fahazavana mibaliaka. Koa dia nomen’Andriamanitra fo sy saina

FAMPIRANTIANA “ZO HAHALALA LOHARANON-KEVITRA ” NOTANTERAHIN’NY ARISIVAM-PIRENENA TAO AMIN’NY LAPAN’NY TANANAN’ANTSIRANANA NY 27-30 SEPTAMBRA 2017

      Ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zo hahalala loharanon-kevitra dia nanatontosa fampirantiana tao amin’ny Lapan’ny Tanànan’Antsiranana ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena ny 27 hatramin’ny 30 septambra 2017 lasa teo. Ny 28 septambra no nanaovana ny fanokafana ofisialy teo ambany fiahian’ny Praiministra Lehiben’ny Governemanta. Maromaro ny lohahevitra naseho sy naranty tamin’izany: ireo tiraiera malagasy

“ZO HAHALALA LOHARANON-KEVITRA HO AMIN’NY FAMPANDROSOANA” – FAMPIRANTIANA NATAO TETO AMIN’NY FOIBEN’NY ARISIVAM-PIRENENA NY 27-30 SEPTAMBRA 2017

    Andro iraisam-pirenena ho an’ny fahafahana mahazo loharanon-kevitra ny datin’ny 28 septambra. Ho fanamarihana izany indrindra no nanatontosana fampirantiana nanaraka ny lohahevitra hoe “zo hahalala loharanon-kevitra ho amin’ny fampandrosoana” teto amin’ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena ny Alarobia 27 hatramin’ny Sabotsy 30 septambra lasa teo.     Tahirin-kevitra telo loha miavaka tsara ary nalaina avy ao amin’ny

NY ARISIVAM-PIRENENA MAMPIOFANA NY MPONINA AVY ENY AMBOHIDRABIBY NY ALAKAMISY 31 AOGOSITRA SY ZOMA 01 SEPTAMBRA 2017

Miara-miasa sy misokatra amin’ny rehetra ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena ary vonona lalandava hampita ny arisiva eo am-pelatanany amin’izay mangetaheta izany. Ny Alakamisy 31 aogositra sy Zoma 01 septambra 2017 lasa teo àry dia nisy ny fampiofanana momba ny fikirakirana arisiva ho an’ny mponina avy eny Ambohidrabiby teto amin’ny Arisivam-Pirenena. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa fitantanana sy fanarenana