III CC 1 – 100

III CC 1 :

v  AKILA 1885 : Mamangy andriana – Tokim- panompoana

v  AKOHOFOTSY 1860 – 1861 : Ady amin’ny fahavalo

v  ALAKAMISY 1875 – 1893 : Mamangy andriana – Jaka – Jirika

v  ALAKAMISINAMBO 1854 : Isan’ny lamba natolotry ny vadintanin’i Valalafotsy sy i Vonozongo

v  ALAKAMISINANATIVATO 1893

v  ALAKAMISINANDRIANOVONA 1880 : Toetry ny fanjakana

v  ALATSINAINY 1854 – 1894 : Mampakatra entana – Milaza ny soa nataon’ny olona – Mamangy andriana – Milaza ny soa nataon’ny miaramila sy foloalindahy – Toetry ny fanjakana – Miaramila – Fitarainana

v  ALAROBIA 1853 – 1885 : Mamangy andriana

v  ALAROBIA AMBOHITRAMBO 1890 : Famindran’Avaradrano amin’ny volantera

v  ALAROBIANANDRANOMARO 1890 : Volamena

v  ALAROBIANISOAVINA 1884 : Toetry ny fanjakana

v  ALAKAMISINANTANAMALAZA 1893 : Fitarainana, alahelo

v  ALASORA 1892 – 1896 : Toetry ny fanjakana – Hasin’Andriana – Halatra – Fahasalamam-bahoaka – Mpangalatra tratran’ny fokonolona – Manatitra jaka – Vola azo amin’ny hasina sy ny raharaha vita tamin’ny fanjakana – Trosa – Fiangonana – Fampianarana – Mpiambina – Fitarainana, alahelo

III CC 2 :

v  AMBANY 1872 – 1895 : Raharaha amin’ny vahiny – Entana miakatra – Momba ny fandrarana ny fampidirana masombika – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Mampakatra ny hasina, volon’omby, jaka, fadintseranana – Fiomanana amin’ny ady – Raharaha amin’ny vazaha – Momba ny sambo – Foloalindahy – Fangatahana – Fanafody ho an’ny mpiantafika

v  AMBALABE 1887 : Toetry ny fanjakana – Fitarainana

v  AMBALAFARY (sans date) : Fanisam-bahoaka

v  AMBALANIRANA 1878 – 1895 : Isan’ny ombin-dRainilaiarivony – Manafatra langoroany – Mampakatra omby –  Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Foloalindahy – Fizarana omby – Jaka

v  AMBALAHADY (sans date) : Fanisam-bahoaka

III CC 3 :

v  AMBALANJANAKOMBY 1864 – 1895 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Volangita – Mamangy andriana – Foloalindahy – Volan’Andriana

v  AMBALAVAO 1868 – 1896 : Milaza toetry ny fanjakana – Halatr’omby – Mamangy andriana – Jaka – Hasina noho ny fahavitan’ny ady – Hasin’Andriana – Volam-panjakana – Tsena (haba) – Vidin-javatra

v  AMBALAVATO 1885 – 1894 : Momba ny fiasam- bolamena – Milaza toetry ny fanjakana – Halatr’omby – Fitarainana

v  AMBALAVARY 1874 : Toetry ny fanjakana

v  AMBALAVORY 1888 : Mamangy an-dRainilaiarivony

v  AMBANIALA 1893 – 1896 : Raharaham-panjakana – Milaza toetry ny fanjakana – Fahasalamam-bahoaka – Filazana olona maty – Fitarainana, alahelo

v  AMBANIMASO 1897 : Fiantrana natao ho an’ireo voafitaka hikomy

v  AMBARALAMBA 1893 : Fahasalamam-bahoaka – Mpanao tontakely

v  AMBARARATA 1881 : Mamangy andriana

v  AMBARAVARAMBATO 1885 : Fisaorana

v  AMBARIBE 1881 – 1882 : Menakely manatona an-dRanavalona II – Fitarainana, alahelo

v  AMBARINANAHARY 1883 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  AMBARINOMBY 1892 : Volamena

v  AMBARIOLANA 1888 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  AMBATERY 1885 : Mamangy andriana

v  AMBATO 1881 – 1896 : Momba ny tafika – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Rivo-doza manimba zavatra – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Irak’ Andriana – Fitarainana – Tontakely – Jirika – Fahavalo – Famerana faritany

v  AMBATOASANA 1853 – 1859 : Mamangy andriana

v  AMBATOBE 1863 – 1896 : Irak’Andriana hanao fandraisana miaramila – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Anaran’ny lehilahy matanjaka

v  AMBATOBEVANJA 1885 : Fitarainana – Milaza ny toetry ny fanjakana

III CC 4 – 1 : AMBATOFANGEHANA 1883 – 1890

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ady – Jirika – Soa ataon’ny olona – Fihadiam-barahina – Volamena – Momba ny volamena, varahina, firaka

III CC 4 – 2 :

v  AMBATOFANGEHANA 1892 – 1896 : Hasin’Andriana – Toetoetry ny fanjakana – Fandoavana ariray isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Hasina – Jirika – Miaramila – Fahavalo – Kabary – Tokim-panompoana – Fiomanana amin’ny ady amin’ny frantsay – Hasim-pandroana – Soa ataon’ny olona – Raharaha amin’ny vahiny – Fisaorana nohon’ny fanendrena an-dRainimanana 11 Vtra ho governor – Soa ataon’ny governora amin’ny fanjakana

v  AMBATOFAMENJANA 1829 – 1880 : Anaran’ny loholona manao fanompoana – Fandefasana firaka atao bala – Fanafarana lalimoara

v  AMBATOFOTSY 1894 : Toetry ny fanjakana

v  AMBATOFAHAVALO  1893 – 1896 : Mpanao tontakely – Mpiambina

III CC 5 :

v  AMBATOFINANDRAHANA 1877 – 1895 : Fandravana ataon’ny jirika – Toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Halatr’omby – Fitaovana – Momba ny fampianarana – Fahavalo – Hasin’andriana

v  AMBATOFISAORANA 1865 – 1896 : Mamangy andriana – Milaza ny soa nataon’ny olona – Toetoetry ny fanjakana – Isan’ny mpiadidy sy ny lehibe matanjaka

v  Mamangy andriana : Mamangy andriana – Toetoetry ny fanjakana

v  AMBATOHARANANA 1883 – 1892 : Tokim-panompoana – Toetoetry ny fanjakana – Momba an’i Peckersgele – Miaramila – Ny soa nataon’ny olona

v  AMBATOMANEVINA 1883 – 1884 : Toetoetry ny fanjakana – Ady amin’ny frantsay sy ny fiodinan’ny olona

v  AMBATOKELY 1894 : Toetoetry ny fanjakana

v  AMBATOLAIVY  1885 – 1894 : Toetoetry ny fanjakana

v  AMBATOLAFIA 1885 : Toetoetry ny fanjakana

v  AMBATOLAKANA 1863 : Mamangy andriana

v  AMBATOLAMPY 1860 -1897 : Isan’ny foloalindahy nirahina nanafika – Mamangy andriana – Fitarainana, alahelo – Toetoetry ny fanjakana – Fahavoazan’ny vahoaka vokatry ny ady

III CC 6 :

v  AMBATOLAONA 1892 – 1893 : Fitarainana, alahelo – Fitsarana

v  AMBATOMAINTY 1883 – 1895 : Jadona – Fitarainana, alahelo – Toetoetry ny fanjakana

v  AMBATOMALAMA 1897 – 1898 : Fanisam-bahoaka – Fitarainana, alahelo – Toetoetry ny fanjakana

v  AMBATOMALAZA 1892 – 1895 : Mpanao tontakely – Tokim-panompoana – Fitarainana, alahelo

v  AMBATOMANGA 1863 – 1897 : Mamangy andriana – Entan’Andriana – Toetry ny fanjakana – Isam- bahoaka – Hasimbe – Mampakatra sokatra – Hasina – Fadintseranana – Ady amin’ny fahavalo – Mampakatra kapiaka – Isan’ny borizano amin’ny 10 vohitra – Ady atao amin’ny fahavalo – Famindran’ny foloalindahy – Fitaovana – Ady – Masombika – Jaka – Momba ny fiangonana sy sekoly – Halatr’omby – Ady amin’ny jirika – Mpanao tontakely – Fikapana hazo – Fifidianana mpiadidy – Mpiasa, mpandrafitra, mpanefy

v  AMBATOMANGA ANDREFANA 1890 : Toetoetry ny fanjakana

v  AMBATOMANJAKA 1883 – 1894 : Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana – Mpanao tontakely – Ady amin’ny fahavalo

v  AMBATOMANOINA 1883 – 1893 : Ny nanaovana ny fasan’Andriana – Sazy amin’ny mpangala-badin’olona – Rivo-doza – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka

v  AMBATOMARO 1892 – 1897 : Trano fiangonana nilatsahan’ny varatra – Fitarainana

v  AMBATOMENA 1885 – 1890 : Foloalindahy

v  AMBATOMENALOHA 1885 : Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Fitaovana – Famindran’ny Foloalindahy

v  AMBATOBORONA 1893 : Mamangy andriana

v  AMBATOMASINA 1891 : Fangatahana vola amin’ny Mpanjaka

III CC 7 :

v  AMBATOMIGODANA 1853 – 1945 : Fahavalo – Famangiana andriana – Hasina – Toetry ny fanjakana – Velirano – Hevi-panjakana – Famindran’ny Foloalindahy – Fangatahana basy – Hetra ariray isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Hasin’andriana – Tafika – Ady amin’ny Frantsay – Tokim-panompoana – Didin- dRanavalona

v  AMBATOMITANTANA 1892 : Volamena

v  AMBATOMITATAO 1883 – 1891 : Milaza toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana

v  AMBATOMITSANGANA 1890 – 1898 : Milaza toetry ny fanjakana – Fitarainana

v  AMBATONAKANGA 1866 – 1892 : Famangiana andriana – Hasina – Milaza toetry ny fanjakana – Vata kely fitoeram-bola – Raharaha amin’ny vahiny – Fangatahana – Fitarainana, alahelo

v  AMBATONDRADAMA 1892 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMBATONDRAFANDRANA 1845 – 1893 : Toetry ny fanjakana – Fitsaharan’ny ady – Foloalindahy – Adim- panambadiana – Raharaha miaramila – Fitarainana, alahelo – Fitsarana – Anaran’olona

v  AMBATONDRATRIMO 1885 – 1895 : Fitarainana, alahelo – Filazana amin’ny Mpanjaka – Hasin’Andriana – Toetry ny fanjakana – Mpanao tontakely – Fahasalamam-bahoaka – Asa vaventy – Tontakely – Hetra isan-dahy – Vola maditra

v  AMBATONDRAJIRO (sans date) : Ady amin’ny fahavalo

III CC 8 : AMBATONDRAZAKA 1828 – 1865

Milaza toetry ny fanjakana – Taratasy samihafa avy amin’ny governora – Vola fampakatra – Foloalindahy – Latsa-bato – Gadra nilefa – Hasina –Fanompoana – Ady amin’ny fahavalo – Mampakatra tsihy – Vokatry ny tany – Hasim-pandroana – Isan’ny miaramila – Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Fadintseranana – Hevim-panjakana – Anaran’ny miaramila sy ny manamboninahitra lasa borizano – Vola nampakarina any Antananarivo

III CC 9 : AMBATONDRAZAKA 1866 – 1876

Momba ny vola – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila lasa borizano – Toetry ny fanjakana – Ady amin’ny fahavalo – Vola fampakatra any Antananarivo : hasina, fiandry fanjakana – Hasina, variraiventy, isan’olomiaina, isam-bahoaka – Hazo boribory fampakatra isan’efabolana – Fandoavam-bola ho fanaovana an’i Manjakamiadana – Tokim-panompoana – Entana miakatra – Fitaovana, vola hanaovana an’i Manjakamiadana – Famangiana andriana – Fanompoana – Ady – Didim-pananana – Momba ny nendra namely tanàna – Mampakatra hasina sy ny solom-bokatra ho amin’ny fanaovana an’Ambohimanga – Momba ny famotsorana masombika sy ny hitondrana azy – Momba ny fiangonana sy sekoly – Mampakatra ny vidin-koditra sy ny hasina – Milaza ny isam-bahoaka – Famindran’ny foloalindahy

III CC 10 : AMBATONDRAZAKA 1877 – 1885

Famindran’ny Foloalindahy – Fitaovana – Ombin’ny Mpanjaka – Famangiana andriana – Toetoetry ny fanjakana – Hasina – Ady isan-karazany – Fitarainana – Fampidirana masombika – Toetry ny fampianarana – Isam-bahoaka – Isam-pangady – Hevim- panjakana – Vola miditra

III CC 11 – 1 : AMBATONDRAZAKA 1883 – 1886

Isam-bahoaka – Hasina – Momba ny fiangonana – Momba ny kabarin-dRanavalona – Raharaha amin’ny frantsay – Famindran’ny Foloalindahy – Famatsiana ny foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Fandroana – Hevi-panjakana – Andriamihamina, Andriantsilavo: milaza ny toetry ny fanjakana; tokim-panompoana – Fampakarana ny hazo boribory

III CC 11 – 2 :

v  AMPARAFARAVOLA 1887 : Toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana

v  AMBATONDRAZAKA 1887 – 1888 : Ny zavatra fampiakatra isan-taona – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Progrès accomplis par les nouveaux recrus Sihanaka –  Incendie – Rapport concernant l’administration – Présentation de voeux à l’occassion du nouvel an – Inventaire des biens – Fandaminam-panjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Foloalindahy – Fitaovana – Raharaha-pitsarana mikasika an’Andriamihamina governoran’Ambatondrazaka

III CC 12 – 1 : AMBATONDRAZAKA 1889 – 1893

Varotr’olona – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Foloalindahy – Famindran’ny Foloalindahy – Fitsarana – Raharaha amin’ny vahiny – Fanofana tany – Isam-bahoaka  – Hevi-panjakana – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Tafika – Fampakarana ny hazo boribory – Fahasalamam-bahoaka – Volamena

III CC 12 – 2 : AMBATONDRAZAKA 1894 – 1896

Toetry ny fanjakana – Volamena – Fampakarana ireo hazo boribory – Mamangy andriana – Hasina – Taratasy ho an-dRanavalona III – Volam-panjakana – Fananan’andriana – Fananterana jaka sy vokatry ny tany – Raharaha amin’ny vahiny – Momba ny tafika

III CC 13 :

v  AMBATONILAIVY 1882 – 1893 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tontakely – Vonoan’olona – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka

v  AMBATONILITA 1892 : Didy nomen-dRatsimanjehy 12 Vtra O.D.P

v  AMBATOROKA 1893 – 1897 : Fahatongavan-dRasamoelina – Fitarainana – Fiantrana ho an’ireo olona voafitaka hikomy

v  AMBATOTSIPIHINA 1848 – 1892 : Lehilahy nahafaty fahavalo – Famatsiana ny tafika – Ny toetry ny raharaha ao Ambatotsipihina

v  AMBATOVINAKY 1835  -1893 : Fitsarana – Taratasy isan-karazany avy amin’ny olona samihafa – Ady isan-karazany nampakarina tany Ambatovinaky – Didim-pitsarana – Raharaha amin’ny vahiny – Mamangy andriana – Ny entan-dRandriampatsa natao lavanty – Soa nataon’ny olona tamin’ny fanjakana

v  AMBAVAHADIMITAFO 1885 – 1892 : Fihadiana volamena – Fitarainana – Ady isan-karazany  -Fitsarana  -Fierana  – Raharaha momba ny volamena

v  AMBAVANIHIASY 1863 – 1885 : Nalefa hialoha làlana any toamasina Ibakaritraikia – Toetry ny fanjakana

v  AMBAVANISAKAY 1884 : Halatr’omby

v  AMBAZAHA 1829 – 1893 : Momba ny fitaovam-piadiana (basy) – Vonjy ranovaky Tanjondava – Soa nataon’ny olona – Raharaham-bolamena

v  AMBATONORINA  1892 : Mamangy andriana – Tokim-panompoana

v  AMBATOTELO 1856 : Didim-pananan-dRavokatra

v  AMBAVAHADIMASINA 1893 : Mamangy andriana

III CC 14 : AMBEROBE 1855 – 1874

Hasim-pandroana – Tafika – Toetoetry nyfanjakana – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Isan’ny foloalindahy – Ady – Fadintseranana – Hasina – Famangiana andriana – Ady amin’ny jirika – Velirano – Fanomezan-toky – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila lasa borizano sy nahaloa vola – Isan’ny olon’andriana amin’ny foloalindahy, manamboninahitra sy ny miaramila – Trano may – Isam-bahoaka – Mangataka solon-dRamanitra 11 Vtra komandy vohitra – Tokim-panompoana – Deka – Momba ny fampitsaharana ny varotra masombika – Famindran’ny foloalindahy – Vola naloan’ny olona ho amin’ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Momba ny fandrarana ny varotra olona

III CC 15 : AMBEROBE 1875  -1894

Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana – Jaka – Hasim-pandroana – Isam-bahoaka – Famindran’ny foloalindahy – Mampakatra ny hasina sy ny isan’aina – Masombika – Isan’ny miaramila sy ny Manamboninahitra – Ady amin’ny jirika – Halatr’omby – Raharaha amin’ny frantsay – Momba ny kabarin-dRanavalona III – Soa nataon-dRamiandravola – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra

III CC 16 : AMBOANIO 1836 – 1896

Fadintseranana – Fitarainana – Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany – Fisokafan’ny varotra amin’ny vahiny – Latsa-bato  -Isampangady – Hasim-pandroana – Basy tsy misy mpitana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Foloalindahy – Fitia tsy mba hetra – Vola – Ny nisaonana an-dRanavalona reniny – Soa nataon’ny olona – Hetra – Vola sy zaralolohan’ny foloalindahy sy ny ambanilanitra na vazaha na silamo; milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Fadintseranana – Entana miakatra ho an’andriana – Anaran’ny andriambaventy, manamboninahitra sy miaramila lasa borizano – Fandroana, talaotra lasa any an-dafy – Ady amin’ny frantsay

III CC 17 :

v  AMBILAMAINA 1897 : Olona nivory nanangan-tsaina

v  AMBINANIMANAMBOLO (sans date) : Fanisam-bahoaka

v  AMBINANIMANOLATANANA 1897 : Toetry ny fanjakana

v  AMBINANINAMPANORAHANA 1897 – 1898 : Volam-panjakana – Fitaraianana, alahelo

v  AMBINANINY 1897  -1898 : Omby – Fanisam-bahoaka

v  AMBINANIRANGY 1884 : Ady madinika

v  AMBINANITSAHALEONY 1893 : Hai-trano

v  AMBOANANA 1888 – 1895 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharahan’ny volamena – Nahatongavan’ny fahavalo tao Antsahavola

v  AMBOANJO 1857  -1885 : Ady amin’ny fahavalo – Milaza ny toetry ny fanjakana  – Mampakatra kapika – Vohitra may – Ady amin’ny jirika – Milaza ny nahafatesan’Andriamonta 7 Vtra

v  AMBOANJOBE 1865 – 1893 : Mamangy andriana – Fahasalamam-bahoaka

v  AMBOATANY 1892 – 1894 : Ny tontalin’ny zaza teraka sy ny maty isan-taona – Milaza ny toetry ny fanjakana  – Fiangonana-sekoly – Fitadiavana olona

v  AMBOATAVO 1895 : Fanomezan-toky

v  AMBOIBORY 1894 : Toetry ny fanjakana

v  AMBOASARY 1878 – 1893 : Fitarainana; alahelo  – Mamangy andriana – Jirika – Ady amin’ny fahavalo

v  AMBODIALA 1884  -1896 : Isan’ny maty sy teraka tamin’ny taona 1893  – Mamangy andriana  – Milaza ny toetry ny fanjakana – Famaritana faritany – Anaran’ny lehilahy matanjaka

v  AMBILOBE 1889 : Milaza ny toetry ny fanjakana

III CC 18 : AMBODIAMONTANA 1848 – 1895

Fahavalo – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Toetry ny fanjakana – Famangiana andriana – Hasina – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila matanjaka sy marary – Isandroavolana; omby volavita – Variraiventy – Isan’olomiaina – Tafika – Vohitra may – Ady tao Mahajamba – Hasina – Momba ny tafika (basy,vanja…) – Trano may – Isan-koditra – Famindran’ny Foloalindahy – Fandrarana ny varotra olona – Jaka – Vidin’ny prity – Mampakatra ny hasim-pandroana – Lalàna – Trano fiangonana

III CC 19 :

v  AMBODIASANA 1892 – 1894 : Isan’omby.

v  AMBODIBONARA 1889 : Olona tonga

v  AMBODIFAHITRA 1892 – 1895 : Nahafaty an-dRazafimanantsoa governor – Tontakely – Dinan’asa

v  AMBODIFASANA 1894  -1896 : Fitoriana – Mpiambina (Tsimiamboholahy)

v  AMBODIFIAKARANA 1885 : Toetry ny fanjakana

v  AMBODIHADY 1893 : Soa nataon’ny olona – Taozavam-panjakana – Asa vaventy natao hanasoavam-bahoaka

v  AMBODILAZANA 1897 : Hetra isan-dahy – Ady

v  AMBODIMADIRO 1876  -1894 : Jaka ho an-dRainilaiarivony – Vola fandraisan-tanana an-dRapanoelina niverina avy any an-dafy – Mamangy andriana, solombodiakoho – Toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Tokim-panompoana – Ady tamin’ny fahavalo – Tokim-panompoana – Fitarainana

v  AMBODIMANGA 1884 – 1893 : Tokim-panompoana – Soa nataon’ny olona – Toetry ny fanjakana  – Isan’ny ankizy lava-be – Entzm-panjakana

v  AMBODINANDOHALO 1862 – 1893 : Fanomezan-dRadama II tany hanorenana ireo fiangonana efatra ho fahatsiarovana ireo Maritiora (Memorial church) – Fitarainana – Fiangonana sy sekoly

v  AMBODINANDRIANTANY 1868 : Fitarainana

v  AMBODINANGAVO 1839 – 1884 : Momba ny fandehan’ny asan-tanana – Mamangy andriana – Milaza ny soa Nataon’ny olona – Toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Irak’andriana

v  AMBODINIVATO 1890 : Toetry ny fanjakana

v  AMBODINONOKA 1863 : Sofin’ombin’andriana – Fanisam-bahoaka

v  AMBODIRANO 1890 : Filazana – Tokim-panompoana

III CC 20 – 1 :

v  AMBODINY 1898 : Isan-javatra – Toetry ny fanjakana

v  AMBODIRIANA. 1890 – 1898 : Fitarainana – Raharaham-panjakana – Hetra isan-dahy – Isan’ny vahoaka  – Fanendrena olona hifehy – Raharaha miaramila

v  AMBODIROFIA 1897 : Fangatahana miaramila – Fanisam-bahoaka

v  AMBODIRIANASARANIDONA (sans date) : Fanisam-bahoaka

v  AMBODISAINA 1897 – 1898 : Fanisam-bahoaka – Fanomezana – Toetry ny fanjakana – Raharaham-panjakana

v  AMBODISINY 1897 – 1898 : Fakana miaramila – Isan’ny trano – Fangatahana sy fitarainana – Hetra – Fanisam-bahoaka – Entam-panjakana – Pasipaoro – Varotra – Raharaham-panjakana – Laoka aterina isan-kerinandro

v  AMBODITONONANA 1884 – 1898 : Raharaha amin’ny frantsay – Fampakarana vola sy boky  – Fitarainana – Fampakarana vola sy vorona – Fangatahana

v  AMBODITSIAFANKATITRA 1893 : Ny fahavalo babo maty tamin’ny ady

v  AMBODITSIRY 1885 – 1893 : Raharaha amin’ny vahiny; toetry ny fanjakana – Mila taratasy ho entina hody haka vatsy – Famoriana haba – Lisitra anaran’olona

v  AMBODIVAHIBE 1890 : Isan’entan’i Loizeau

v  AMBODIVANDRIKA 1877 – 1893 : Jaka ho an-dRainilaiarivony – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy an-dRainilaiarivony – Fitarainana

v  AMBODIVOANIO 1897 -1898 : Volam-panjakana – Marary

v  AMBODIZARINA 1897 : Fangatahana ny teny voatsara – Mpamosavy – Fakana miaramila

v  AMBODINANGAVO 1869 : Mampakatra fadintseranana

v  AMBODINIFODY 1877 : Entan’andriana sy taratasy avy any an-dafy

III CC 20 – 2 : AMBODIROKA 1852 – 1887

Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila mazoto amin’ny fanompoana – Milaza ny vary maty ny rano – Trano may – Miaramila nitsoa-ponenana nodorana -Lehilahy mazoto amin’ny fanompoana – Hevi-panjakana – Miaramila marary sy maty – Hasina – Momba ny tafika – Fanafihana nataon’ny Betsimisaraka – Ireo manamboninahitra sy miaramila tsy velimisalahy amin’ny fanompoana – Ady natao tamin’ny fahavalo – Isan’ny Manamboninahitra – Ny basy napoaka tamin’ny manjoa – Soa nataon’ny olona – Tokim-panompoana – Anaran’ny menavazana sy anaran’ny Andriambaventy – Isan’ny miaramila zazavao sy maintimolaly – Vokatry ny tany – Mampakatra hasim-pandroana sy isan’aina – Isan’ny mponina – Entana ampiakarina – Fandrarana ny varotra masombika – Fandrarana ny varotra olona – Mampakatra ny hasina sy ny isan’aina – Milaza ny isam-bahoaka  -Ny famindran’ny Foloalindahy – Fandefasana ny masombika ho Ambaniandro – Milaza ny hoditr’omby tamin’ny Fandroana – Jaka – Momba ny kabarin-dRanavalona III – Ady amin’ny jirika – Fananan’ny vazaha iray

III CC 21 :

v AMBOHALEFOKA 1885 : Didim-panjakana momba ny tany (Orim-bato tamin-dRambodonandrianampoinimerina)

v  AMBOHIBALALA 1872 – 1894 : Hasina, isan’aina, volatsivaky – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mampakatra ny hasina sy ny variraiventy, isan’olo-miaina – Milaza ny famindran’ny foloalindahy – Jaka

v  AMBOHIBAHOAKA 1860 – 1863 : Ny lohandriana hanatitra an-dRainivodiahitra 12 Vtra

v  AMBOHIBAO 1892 – 1896 : Andevolahy nandidy olona – Mpangalatra sy mpanao tontakely – Raharaha amin’ny fanjakana – Lehilahy matanjaka – Anaran’ny mpiambina – Fifidianana mpiadidy

v  AMBOHIBARY 1875 – 1892 : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHIBATO 1886 – 1896 : Rivotra sy orana be – Iram-panjakana  – Fifanarahana ara-barotra  – Mpiambina – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHIBAZIMBA 1892 – 1894 : Toetoetry ny fanjakana – Mineraly: fitadiavana volamena – Aretina – Fitadiavana an-dRainiatoandro sy Rafaralahivoavy – Mpanao tontakely

v  AMBOHIBAZOINA 1894 : Toetry ny fanjakana

v  AMBOHIBE 1883 – 1893 : Fahavalo nioritoby, fahalanian’ny bala sy vanja, ny soa nataon-dRainibetokotany sy Rainialimanana – Mamangy andriana

v  AMBOHIBEHASINA 1895 – 1896 : Entam-panjakana – Isan-dahy matanjaka

v  AMBOHIBELOMA 1829 – 1896 : Toetry ny fanjakana – Ny ataon’ny vazaha sasany – Hevi-panjakana – Famindran’ny miaramila – Ny fasan’ny andriana Rakotomena nohadian’ny jiolahy

v  AMBOHIBEMANJAKA 1890 : Fiampangana

v  AMBOHIBEMASOANDRO 1877 – 1894 : Toetry ny fanjakana – Fanomezana avy amin’ny olona – Fahabetsahan’ny orana – Ady – Fahavalo – Fakana volontera III hanampy ao Anatirova Avaratra

v  AMBOHIBOLOLONA 1894 – 1895: Fitarainana ataon’ny vahoaka

v  AMBOHIBOROMANGA 1863 : Mamangy andriana

v  AMBOHIBORONA 1892 : Ny soa nataon’ny vadin’Andriamarovona 12 Vtra

v  AMBOHIBORY 1895 : Mamangy andriana – Ady amin’ny Frantsay

v  AMBOHIDANIRANA 1885 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  AMBOHIDAVA 1893 : Fitarainana, alahelo

v  AMBOHIDEHIBE 1884 – 1896 : Famindran-toerana an’i Ratrema fahadimy amin’ny governor – Milaza ny toetry ny fanjakana – Trano may – Anaran’ny lehilahy matanjaka

v  AMBOHIDRABIBY 1884  -1896 : Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fitarainana – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Fasana ilevenan-dRalambo, fombam-piadiana, fiangonana nodoran’ny fahavalo, fampodiana ny olona – Mpiambina isan’alina

v  AMBOHIDRAFITO 1884 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHIDRAIJA 1893 : Hasina

v  AMBOHIDRAINANDRIANA 1884 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  AMBOHIDRALAMBO 1885 – 1897 : Famoriam-bola hoenti-miantra ireo olona voafitaka hikomy – Alahelo – Anaran’ny mpiambina – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  AMBOHIDRANO 1892 – 1896 : Volamena – Toetry ny fanjakana – Halatr’omby – Anaran’ny lehilahy matanjaka

v  AMBOHIDRAMIJAY 1892 : Tontakely

III CC 22 :

v  AMBOHIDRAPETO 1892 – 1895 : Fasan’Andriana nohadian ‘olona – Ady amin’ny zava-mahamamo – Fatin’andevo tsy manana tompo – Vola miditra amin’ny raharaha vita tamin’ny fanjakana – Asa vaventy ho fanasoavam-bahoaka

v  AMBOHIDRATRIMO 1884 – 1896 : Ny amin’ny mpanao raharaham-panjakana – Milaza toetry ny fanjakana – Ariary isan-dahy – Mamangy andriana  – Fitsarana, ady

v  AMBOHIDRAVAKA 1879 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMBOHIDRAY 1896 : Anaran’ny mpiambina

v  AMBOHIDRENY 1880 – 1890 : Jirika – Halatr’omby – Ny amin ‘ny vaditanin’omby

v  AMBOHIDRIMO 1895 : Ambohidrimo ho an-dRainitsimbazafy

v  AMBOHIDROA 1896 : Ambohidroa

v  AMBOHIFONOTRIMO 1892 – 1893 : Momban’ny mineraly ( volamena )

v  AMBOHIJAFY 1868 – 1896 : Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Isan-dehilaly matanjaka – Ambohijafy (Vakinankaratra)

v  AMBOHIJANAKA 1892 – 1895 : Anaran’ireo olona namono an –dRabedohaka – Milaza toetry ny fanjakana – Mpanao tontakely sy mpamono olona – Isan’ny lehilahy matanjaka

v  AMBOHIJANAMASOANDRO 1863 – 1886 : Taratasy avy any amin’ny governera ho an-dRasoherina – Taratasy avy any amin-dRamatoa Rasendra ho an-dRasoherina – Taratasy avy any amin-dRamatoa Rasendra ho an-dRanavalona II : famangiana , hasina , tokim-panompoana  –  Mamangy  an –dRainilaiarivony – Vodiakohon-dRainilaiarivony – Taratasy avy amin-dRamatoa Rasendra ho an -dRavoninahitriniarivo, fananganan-jaza – Momba ny fiangonana

v  AMBOHIJIOKY 1884  – 1896 : Fiampangan’olona –  Milaza toetry ny fanjakana – Mpanao tontakely

v  AMBOHIKIAMBANA 1848 : Ambohikiambana

v  AMBOHIKELY 1889 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMBOHIMAHA 1882 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMBOHIMAHAMANINA 1893 : Fitarainana sy alahelo

v  AMBOHIMAHATAKATRA 1837 : Ambohimahatakatra

v  AMBOHITSARA 1880 : Ambohitsara

III CC 23 :

v  AMBOHIMAHAZO 1880 – 1883 : Taratasy ho an’ny komandin’ny Andriambaventy – Jirika sy tontakely – Mamangy an-dRainilaiarivony  – Milaza toetry ny fanjakana –  Taratasy ho an-dRavoninahitriniarivo sy Rainilaiarivony – Toetry ny fanjakana

v  AMBOHIMAHITSY 1897 :  Mila governera mpanampy – Anaran’ny mpiambina

v  AMBOHIMALAZA 1845 – 1896 : Momba ny fiangonana sy sekoly – Fitarainana sy alahelo – Jirika – Varotra – Mangataka handray deka fa maty ireo teo aloha – Taratasy ho an-dRasoherina  –  Soa nataon’ny olona

v  AMBOHIMAMORY 1893 – 1896 : Momba y fiangonana sy sekoly – Olon- dratsy sy mpanao tontakely

v  AMBOHIMANAMBOLA 1881 – 1889 : Rainisoatafika 11 honneurs fait connaître à Rainilaiarivony sa stratégie en vue de la défense du village d’Ambohimanambola – Momba ny fiangonana – Milaza toetry ny fanjakana – Jirika – Halatr’omby – Mamangy an -dRanavalona II –

v  AMBOHIMANANA 1885 – 1895 : Milaza toetry ny fanjakana – Ambohimanana

v  AMBOHIMANARINA 1894 – 1897 : Asa vaventy ho fanasoavam-bahoaka  – Ambohimanarina

v  AMBOHIMANARIVO 1883 – 1896 : Anaran’ny lehilahy matanjaka – Ambohimanarivo ; Mahatsinjo (Valabetokana ) – Milaza toetry ny fanjakana

v  AMBOHIMIANDRA 1897 : Fiantrana natao ho an’ireo voafitaka hikomy

III CC 24-1 : AMBOHIMANDROSO 1853 – 1888

Taratasy avy any amin’ny governera ho an-dRasoherina – Toetry ny fanjakana –

Taratasy ho an-dRadama II – Taratasy ho an-dRasoherina avy amin-dRamaharo – Tafika – Hasina – Isan’ny miaramila sy manamboninahitra – Taratasy ho an-dRainilaiarivony – Taratasy ho an-dRasoherina sy Ranavalona II  avy amin-dRamaharo –  Isan’ny nalaina ho miaramila, fitaovana – Famindran’ny Foloalindahy – Isandra : Sekoly, Hevi-panjakana – Antalavao: mamangy andriana, milaza toetry ny fanjakana

III CC 24 – 2 : AMBOHIMANDROSO 1870 – 1881

Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Hasina – Fandorona ny sampy – Fiangonana sy sekoly – Saotany – Miaramila sy fitaovam-piadiana – Alahelo – Ady, fahirano – Isam-bahoaka  – Variraiventy isan’olo-miaina – Tafika – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila – Famindran’ny foloalindahy – Afo tamin’ny mamantonalina  -Fahavalo miorin-toby – Vola-miakatra – Didin-dRanavalona II mikasika ny fitsarana – Anaran’ny olona amin’ny Atsimon’i Imananantanana nandoa vola noho ny hafaliany amin’i Manjakamiadana –Ny soa ataon’ny olona – Trano may – Ny nahafatesan-dRainivoninahitriniony – Jirika – Fampianarana – Ny amin’ny fandroana sy ny amin’ny nahatsinana ny Alohotsy –  Ny nahafatesan-dRamatoa Rasoaray – Hevi-panjakana

III CC 25 : AMBOHIMANDROSO 1836 – 1887

Toetry ny fanjakana (Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona) – Momba ny foloalindahy, fitaovam-piadiana – Kabarin-dRanavalona III – Raharaha amin’ny Frantsay – Fiangonana sy fampianarana – Famindran’ny foloalindahy – Halatr’omby – Fitsarana – Hevi-panjakana – Mamangy andriana – Jirika – Tokim-panompoana – Hasina – Raharaha amin’ny vahiny – Fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny Mpanjaka – Adin’ny Bara

III CC 26 : AMBOHIMANDROSO 1867 – 1896

Milaza toetry ny fanjakana – Famindran’ny Foloalindahy – Fitsarana – Jirika – Foloalindahy –

Fandoavana ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Rivotra mahery – Halatr’andevo –

Fahasalamam-bahoaka – Momba ny fihavanana amin’ny frantsay – Fihavanana amin’ny vahoaka Frantsay – Tafika, toetry ny ady, fanampiana ny mpiatafika ,fitaovana – Fampianarana sy sekoly

III CC 27-1 : AMBOHIMANGA 1854 – 1875

Isan-kazo tonga sy tsy tonga – Milaza ny soa ataon’ny olona – Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Trano may – Fanaovana ny rova Ambohimanga – Manamboninahitra sy miaramila ary fitaovam-piadiana – Fanaterana vary fotsy – Variraiventy isan’olo-miaina – Tokim-panompoana – Hasina – Fisehoan’ny Mpanjaka amin’ny Ambaniandro ao Andohalo – Fizarana lamba avy amin’ny Mpanjaka – Fahasalamam-bahoaka – Fisamborana an’i Imasonoro – Fanaovan-trano hitoeran-dRavoninahitriniarivo – Vato hanaovana an’i Tsarahafatra – Rano vaky – Ny amin’ny varin’Andriana – Fadintseranana, haba – Raharaham-panjakana – Entam-bazaha – Ny amin’ny Matezaroritina

III CC 27-2 : AMBOHIMANGA 1876 – 1878

Taratasy ho an-dRamahatra zanak’Andriana momba ny fanaovana ny trano – Milaza ny varin’Andriana – Taratasy ho an-dRainilaiarivony momba ny faharavana sy fanamboarana ny tranony, fanaovana ny trano ary momba ny nendra – Taratasy ho an-dRainilaiarivony, ho an-dRanavalona II milaza toetry ny fanjakana – Milaza toetry ny fiangonana sy sekoly – Taratasy ho an -dRamatoa Rasoaray – Fanaovana ny tranon-dRamahatra – Momba ny pasipaoro

III CC 28 : AMBOHIMANGA 1879 – 1886 

Mamangy andriana  – Hasina amin’ny volatsivaky – Fahasalamam-bahoaka – Varin’andriana – Fiangonana sy sekoly – Andevo  – Toetry ny fanjakana – Ady atao amin ‘ny jirika – Isam-pangady – Raharaha amin’ny vahiny – Tokim-panompoan’ny Silamo – Fampakarana entana  – Momba ny fampianarana   – Entana mivoaka  – Foloalindahy – Fisafoana isam- bolana – Fanaterana zavatra ho an’ny Mpanjaka – Fanamboarana trano – Fandroana – Ady amin’ ny Frantsay – Fiambenana tanàna – Halatr’omby

III CC 29 : AMBOHIMANGA 1887 – 1896

Mamangy Andriana – Filazana fahafatesana – Fanolorana fananana – Taratasin-dRainikabija 14 Vtra avy ao Ambohimanga ho an-dRainilaiarivony : milaza ny toetry ny fanjakana – Fanaterana vokatra ho an’ny Mpanjaka – Momba ny sekoly  -Fiambenana tanàna – Soa ataon’ny olona – Fisafoana isam-bolana – Foloalindahy – Tokim- panompoana – Fanaterana nahandron’Andriana – Famindran’ny foloalindahy – Ady amin’ ny fahavalo  -Hai- trano  -Fanaovana varin’Andriana – Fitaovam- piadiana – Vono olona  -Halatr’ omby – Fampakarana loko – Soa ataon’ny olona – Fanamboarana lapa – Varotra – Fandravana fiangonana -Fandroana – Fanaovana farihy sy tetezana – Raharaham-panjakana – Fanaterana nahandron’Andriana – Fanaovana Rova – Filatsahana ho miaramila – Fiangonana sy sekoly – Hasina avy amin’ny vahiny nohon’ny asaramanitra – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Ariary isan-dahy – Mangataka fitaovana  – Volamena – Fanaovana ny tranom-banja – Matso – Fahafatesan’ny olona sy fitantarana ny soa nataony – Fifaranan’ny ady – Fanomezana sakafo ny gadralava  –  Fandoran’ny olon-dratsy ny  trano fiangonana sy ny sekoly – Adin’ny miaramila sy ny fahavalo – Fanandevozana – Fakana sary nataon’ny manamboninahitra Frantsay – Tsy fandehanan’ny raharaham-panjakana – Fifanarahana momba ny fiambenana ny tanàna – Momba ny ketsan’andriana

III CC 30-1 : AMBOHIMANGA 1854 – 1886

Toetry ny fanjakana – Ady amin’ny fahavalo – Fitaovam-piadiana – Valin – taratasy ho an –dRasoherina – Hasina – Manasina sy mamangy Andriana – Taratasy momba ny Fandroana – Anaran’ny olona amin’ny Antsasakandafiavaratra sy ny zafinandriamanana nandoa vola ho an’i Manjakamiadana – Mampakatra hasina hanaovana an ‘i Manjakamiadana – Fanaovana Lapa – Solom-bokatra – Fampianarana – Masombika – Hasim-pandroana – Fananterana solombodiakoho – Mamangy andriana – Miaramila – Fanaterana solom-bokatry ny tany – Fampianarana – Zava-mahamamo – Filazantsara – Fanondranana andevo – Olom-potsy lasa andevo – Fisafoana isam-bolana – Fambolena hazo – Tontakely – Fitarainana – Fahasalamam-bahoaka – Mpifindra fonenana – Andevo sy olom-potsy – Mampakatra hazo – Irak’Andriana – Mpitondra taratasin’Andriana – Gazety – Mpitondra fanjakana – Mpiloka lefona – Anaran ‘ ireo olona nitsoaka – Ady amin’ny Frantsay – Fitsarana – Mosary – Fifanarahana amin’ny vahiny

III CC 30-2 : AMBOHIMANGA 1854 – 1886

Fandroana – Ala – Soa nataon’ny olona – Fangatahana -Alahelo sy fitarainana – Toetry ny fanjakana – Toetry ny vahoaka – Mena-draharaha – Velirano  -Olon –dratsy – Filazana fahafatesana  – Fitsarana – Fifonana amin’ny Mpanjaka – Fanaterana  solombodiakoho – Hasina  – Miaramila – Soa nataon’ny olona amin’ny mpiantafika  – Valim-pitia – Fanaovana ny tranomaizina – Hasina – Mamangy andriana – Ady – Andevo sy olom-potsy – Momba ny varahina – Volan’ny mpanjaka – Tafika nentin-dRamahatra 15  Vtra tany Faradofay – Mpiloka lefona – Fiangonana sy sekoly – Fitondrana fanjakana – Marakely – Volan’Andriana – Miaramila  – Vono olona – Rivo-mahery – Fombam-panjakana – Alahelo  nohon’ny fahafatesan-dRainilaiarivony – Fitaovam-piadiana – Hala-tsonia – Fampianarana Tenin’Andriamanitra – Fanaovana trano – Tany honenan’ny vazaha – Filazana fahafatesana – Fahasalamam-bahoaka – Kabarin’Andriana – Fifanarahana – Ffizahan-tany (biby ) – Raharaha amin ‘ny vahiny – Ady amin’ny Frantsay – Ady amin’ny fahavalo

III CC 31 :

v  AMBOHIMANGAKELY 1868 – 1893 : Famangiana Andriana –  Foloalindahy – Fitarainan’alahelo –  Raharaha miaramila – Ira-panjakana

v  AMBOHIMANJAKA 1863 – 1895 : Tokim-panompoana –Adin’Andriatsimandry – Manatitra vokatry ny tany – Hasina –  Solon’omby volavita – Vokatry ny tany – Zanaky ny Tsimahafotsy milatsaka ho miaramila – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHIMANOTRONA 1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHIMARINA  1892 – 1895 : Mamangy andriana – Toetoetry ny fanjakana – (Antomboka): raharaha amin’ny Frantsay – Fadintseranan’i Diégo suarez – Fifandraisana amin’ny vahiny – Momba ny fananan-dRamavo (maty), nanangana an-dRanavalomanjaka II – Fiangonana sy sekoly – (Andraisoro, Antomboka, Belalitra): Famangiana andriana, fahafatesan-dRainitavy – (Belelitra): Filazana ny nahatonga ny tabataba tany Boina sy filazana ny hahatsara azy – (Vakinankaratra): Fitarainana tamin’ny nataon-dRabeketsa namatotra an-dRasitraka vehivavy antitra

v  AMBOHIMASINA 1884 – 1896 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Momba ny fiangonana – Ny soa nataon-dRatsimba tao Betafo – (Vonizongo): Fahavalo mpangalatr’omby – (Ambohimiarina): Fambolena vary – (Maharidaza): Iraky ny fanjakana hitety sy hampandry tany

v  AMBOHIMENA  1859 – 1895 : Miaramila miantafika – Ady amin’ny fahavalo – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Halatr’omby – Mamangy Andriana –  Ady amin’ny frantsay – Fitaovana

v  AMBOHIMIAKATRA 1868 : Ady natao tamin’ny fahavalo – Mamangy andriana

III CC 32 :

v  AMBOHIMIAKOJA 1882 : Toetry ny fanjakana sy ny tany

v  AMBOHIMANDRY 1885 – 1894 : Momba ny isam-pangadiny – Mpangalatra sy mpamono olona – Filazana ny fahaverezan’ny taratasy nahafaka ho Borizano – Alahelo fa nitondran-dRakotozafy governora ao Faratsiho

v  AMBOHIMIANDRA 1885 : Ady – Hasina

v  AMBOHIMIARINA  1885 – 1896 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fifampivarotana tany – (Mandrindrano): Fiangonana sy sekoly – (Mandrindrano): Fitarainana ny amin’ny fahantran’ny vahoaka isan-dririnina – (Mandrindrano): Fandatsahana ny sekoly ho foloalindahy – Didim-panjakana

v  AMBOHIMIARIVO 1882 – 1895 : Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana

v  AMBOHIMIFANGITRA (Mandiavato) 1896 : Anaran’ny mpiambina

v  AMBOHIMIDASY 1893 : Fiangonana sy sekoly

v  AMBOHIMIRAKITRA 1884 – 1895: Andevolahy namono zazakely, mpangalatr’omby – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Momba ny nialan-dRamiarina governora faha 2 tao Ambohimirakitra

v  AMBOHIMIRARISOA 1893 : Fahasalaman-bahoaka

v  AMBOHIMIRIMO 1868 – 1896 : Mamangy andriana – Fahasalaman-bahoaka – Fitadiavana an-dRaisoanarivo, sy Rainitronga – Fitadiavana ampondra sy soavaly ary basy

v  AMBOHIMITOMBO 1885 – 1886 : Famindran’ny miaramila – Toetry ny fanjakana – Ady amin’ny frantsay – Fifandraisana amin’ny frantsay –  Jirika

v  AMBOHIMITSIMBINA  1892 – 1894 : Fahatongavan-dRaobena Pastora ao Manandona – Fitarainana sy alahelo – Fangatahan-dRainimavo hanao fanjakana ao Ambohinamboarina – Fahasalamana

v  AMBOHIMITSINJORANO 1884 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHIMIZANA 1874 : Mamangy andriana

III CC 33-1 : AMBOHINAMBOARINA 1852 – 1887

Mamangy Andriana – Milaza ny fananan-dRamanampy – Toetoetry ny fanjakana – Fampianarana ny Miaramila – Momba ny fiangonana sy ny sekoly – Fitsarana

III CC 33-2 : AMBOHINAMBOARINA 1888 – 1891

Fitsarana – Toetoetry ny tany sy ny fanjakana – Areti-mifindra – Foloalindahy – Fandoavana ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Hasina – Ny soa nataon-dRainijaonary – Kabary –  Raharam-panjakana – Ny soa nataon’Andrianjafy – Ady amin’ny jirika  – Toetry ny tafika – Fandroana

III CC 34-1 :

v  AMBOHINAORINA 1858 – 1861 : Toetry ny fanjakana – Ady sy sambobelona – Ady natao tamin’ny fahavalo – Tafika

v  AMBOHINIERANA  1894 – 1895 : Jirika  – Raharaham-panjakana – Foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana –  Fiangonana

v  AMBOHINOME 1865 – 1883 : Mamangy andriana –  Milaza ny soa ataon’olona – Hasina – Milaza ny toetry ny fanjakana – Famindran’ny foloalindahy – Valin’ny fandroana – Milaza ny fitaovana fiandry fanjakana – Fahavalo – Jaka – Halatr’omby – Milaza ny soa ataon-dRazafivo 9 voninahitra sy mainty enindreny – Ny ataon-dRainizanaka dekan’ny praiministra – Ny soa ataon-dRatsima amin’ny vahoaka

III CC 34-2 :

v  AMBOHINANJAKANA 1892 – 1895 : Mampandre fahafatesan-dRamarosakana, omby very

v  AMBOHINAORINA 1892 – 1896 : Mamangy andriana – Fitsarana – Fitarainana sy alahelo – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Fisandohana, fisamborana olon-dratsy – Mpanao tontakely – Ny fandalovan’ny vazaha frantsay –  Iraka – Fitsarana –  Foloalindahy – Fampianarana – Isan’ny vatan-dehilahy matanjaka

v  AMBOHINIARANA 1859 – 1896 :  (Vonizongo): Fitorian-dRazaivelo 3 mianaka an-dRainivelo  – Fitarainana – Anatra – Toetry ny fanjakana – Adin-dRainibanona sy Rakalatody

v  AMBOHINOME 1884 – 1899 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Jaka – Fandraisana ny tafondro – Hasina – Tantaran-dRamiadamanana – Fisian-dRatsarafadahy tamin’ny fandevenana an-dRamiadamanana – Momba ny ataon’ny frantsay – Fanandevozana – Iraky ny fanjakana hanadihady ny toetran-dRamavolahy – Tsena, vidin-javatra – Mamangy andriana – Fahavalo

v  AMBOHINOSY 1893 : Mpanao tontakely

v  AMBOHIPANANINA 1885: Milaza ny nahafatesan’Andrianavalontsoa

v  AMBOHIPANARIVO 1894 – 1896 : Momba ny isam-bahoaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 35 :

v  AMBOHIPANIRY 1854 – 1896 : Fisaorana an-dRavelo vadin-dRakotovao lefitry ny governora  – Halatra – Isam-pangady – (Sisaony): Anaran’ny mpiambina – Lehilahy matanjaka – Mpiambina

v  AMBOHIPANJA 1894 – 1896 : (Avaradrano): Ny soa ataon’ny olona – Tondra-drano – Mpiambina (anaran’ny vatan-dehilahy)

v  AMBOHIPARY 1890 : Fitarainana

v  AMBOHIPEFY 1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHIPENO 1876 – 1896 : Milaza ny fitondram-panjakana – Ady ataon’ny jirika – Toetry ny tany sy ny fanjakana – Adin’olona – Firaisankinan’ny vahoaka – Fahasalaman-bahoaka – Tontakely – Fangatahana hivarotra

v  AMBOHIPIARA 1892 : Famonoan’olona nandoro trano

v  AMBOHIPEROVOANA 1885 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  AMBOHIPIHAONANA 1891 – 1895 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Mpangalatr’omby –  Fitaovana avy amin’ny Manjaka ho an’ny miaramila – (Vonizongo): Andevo, toetry ny fanjakana, iraka hitsapa volamena, hasina avy amin’ny olona nanangan-jaza, narary zaza, vidin-koditra – Mamangy andriana – Raharaha miaramila – (Valabetokana): volamena – Ny nisamborana an’ilay vazaha atao hoe Fortuné –  Miaramila nandositra –  Famindran’ny miaramila sy ny Manamboninahitra  – Ny soa ataon’ny fiangonana (vary, vola) – Hevi-panjakana –  Ny soa nataon-dRafaralahiboana 11voninahitra – Fitarainana – Hasina tamin’ny Fandroana – Fanomezana sy  famatsiana ny Foloalindahy

v  AMBOHIPO 1885 – 1897 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Jirika – Fandroana – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – Famoriam-bola ho enti-miantra ireo olona voatarika hikomy – Trano may

v  AMBOHIPOLO 1863 – 1864 : Hasina – Vola tsy vaky – Isam-pangady – Bala – Bemihimpy

III CC 36 :

v  AMBOHIPOLOALINA 1884 – 1892 : Mamangy andriana – Iraka – Foloalindahy

v  AMBOHIPOLOARIVO 1887 : Milaza ny toetoetry ny tany sy ny fanjakana

v  AMBOHIPONANA 1889 : Jirika

v  AMBOHITAKADY 1861 : Foloalindahy

v  AMBOHITANTELY 1847 – 1891 : Hasim-pandroana – Fahavalo – Trano may – Fanirahana miaramila – Volatsivaky isan’aina – Soa ataon’olona tamin’ny efa-bohitra – Fangatahan-dRainitomponiera amin’ny Mpanjaka mba handray ny taratasy misy ny didiny, vola very – Fitarainan’olona – Mamangy andriana – Jirika

v  AMBOHITEHEZANA 1878 – 1891 : Ady amin’ny fahavalo – Fangatahana firotsahana ho miaramila – Famangiana andriana – Famindran’ny Foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana (jirika) – Tokim-panompoana

v  AMBOHITOMPO 1879 – 1895 : Famindran’ny foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana –  Milaza ny vohitra sy lapa may – Mangataka an-dRahoelina 8 vtra sy Rainiarijaona amin-dRainilaiarivony hanampy azy amin’ny fanaovana fanjakana – Ny soa ataon’olona – Hasim-pandroana

III CC 37 :

v  AMBOHITRAINA 1863 – 1897 : Toetoetry ny tany sy ny fanjakana – Tokim-panompoana – Vola miditra amin’ny raharaha vita tamin’ny fanjakana, toetoetry ny fanjakana – (Imalahalavaolona): Mamangy andriana, raharam-panjakana – Tsena, vidin-javatra – Fiantrana ireo olona voatarika hikomy

v  AMBOHITRAIVO 1893 : Asa volamena

v  AMBOHITRAKANGA 1885 – 1893 : Mpitsoa-ponenana – Toetoetry ny tany sy ny fanjakana – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra

v  AMBOHITRAMBO 1896 : Mpiadidy sy mpiambina

v  AMBOHITRANDRAINA 1893 : Rivotra mahery sy ranonorana – (Mandiavato): Fitarainana alahelo

v  AMBOHITRANDRAZANA 1878 – 1894 : Ny soa ataon-dRamahery – Toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHITRANDRIAMANJAKA 1873 – 1895 : Fahasalaman-bahoaka – Tafondro – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka

v  AMBOHITRANDRIAMANITRA 1863 – 1895 : Mamangy andriana – Toetoetry ny tany sy ny fanjakana – Tokim-panompoana – Fiangonana sy sekoly – Mampakatra ny hasina sy variraiventy isan’olo miaina – Mpangalatra angady tratra, mpanao tontakely – Ira-panjakana – Fitarainana

v  AMBOHITRANDRIANA 1864 – 1893 : Fandroana – Toetry ny fanjakana – Jirika – Mineraly (volamena)

v  AMBOHITRANGANO 1892 – 1894 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHITRANTENAINA 1896 : Zavatra very

v  AMBOHITRARAHABA (avaradrano) 1896 : Isan’ny lehilahy matanjaka

v  AMBOHITRAVARADRANO 1875 – 1896 : Mamangy andriana

v  AMBOHITRAZA 1896 : Anaran’ny mpiambina

v  AMBOHITRARABE 1882 – 1884 : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana –  Ady amin’ny mpangalatr’omby

v  AMBOHITRIMBONANA 1875 – 1886 : Jaka

v  AMBOHITRIMANJAKA 1887 – 1895 : Fiangonana –  Milaza ny toetry ny fanjakana – Fahavakisan’ny fefiloha – Fitarainana sy alahelo – Momba an’i Rainitavy mpitandrina novonoin’Itabonaka ankizilahiny – Fanekem-pokon’olona – Foloalindahy – Tontakely

v  AMBOHITRIMO 1892 – 1894 : Fitarainan-dRakotovao borizano – Olona mamo toaka ka nanao herisetra amin’ny hafa – Hevi-panjakana

v  AMBOHITRINIANDRIANA 1879 – 1894 : Hafatra nataon-dRabesoelina governora – Mamangy andriana

v  AMBOHITRINILANITRA 1892 – 1893 : Fangatahana olona roa lahy hanao raharaham-panjakana – Fangatahana hizarana governora ho ao Ambohitrinilanitra sy Ambohitrinilahy

v  AMBOHITRINIMANGA 1885 – 1894 : Fandefasana an’Andriamiahy sy Ramaharo honina teo Ambohinamboarina – Olona nenjehin’Ambohijatovo sy Ambodivoanjo dia maty

v  AMBOHITRIOMBONANA 1876 : Mamangy noho ny nahafatesan-dRalaiarivony

v  AMBOHITRINIBE 1883 – 1886 : Mamangy andriana – Famoriana ny menan’ ny Vakinankaratra – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Famindran’ny Foloalindahy – Miaramila

v  AMBOHITRIVAHOAKA 1895 : Fahatongavan’ny vazaha englisy hampianatra ny tenin’Andriamanitra

v  AMBOHITRITONY 1879 – 1883 : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tafika: bala, fitaovana

v  AMBOHITRIRINA 1869 : Mamangy andriana

v  AMBOHITROLOMAHITSY 1893 – 1896 : Asa vaventy ho fanasoavam-bahoaka – Tontakely

v  AMBOHITRIMANENDY 1894 : Fananganan-jaza

III CC 38 : AMBOHITROMBIKELY 1883

Isam-bahoaka – Momba ny kabary voalohany nataon-dRanavalona III – Famindran’ny foloalindahy – Ny soa nataon-dRavelo, fahavalo, nahafatesana miaramila vazaha – Milaza ny toetry ny tafika – Fanampiana foloalindahy – Raharaha amin’ny frantsay, ady – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fifandraisana amin’ny tompon-tany

III CC 39 : AMBOHITROMBIKELY 1884

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fandroana – Fanomezan-dRainilaiarivony omby telo ho an’ny foloalindahy – Fizarana fitaovana enti-miady amin’ny frantsay – Mamangy andriana – Ny soa nataon-dRainizafindandy 13 voninahitra tamin’ny fiandrasana ny vohitra – Ady natao tamin’ny fahavalo – Vazaha frantsay azo sambobelona – Fadintseranana – Ny soa ataon’olona

III CC 40 : AMBOHITROMBIKELY 1884

Vola avy amin’ny fiangonana hanampiana ny Foloalindahy – Momba ny fampianarana – Isam-bahoaka – Vidin-koditra – Fitaovana momba ny tafika – Milaza ny toetoetry ny fanjakana –  Ny soa nataon-dRainizanamanga 9 voninahitra sy Rainitsimba 5 voninahitra, foloalindahy – Foloalindahy – Fiangonana – Ny soa ataon-dRamambazafy 14 voninahitra – Trano may – Vola mivoaka – Fifandraisana amin’ny vazaha afa-tsy ny frantsay

III CC 41 : AMBOHITROMBIKELY 1885

Momba ny ady sy ny foloalindahy –  Fanomezana, famatsiana ny foloalindahy –  Fanalana miaramila, fandaminana ny foloalindahy, fitaovana, balan-tafondro  –  Ady amin’ny frantsay, fiarovana, jirika – Solifara fitsaboana –  Famangiana andriana –  Tokim-panompoana – Fitanana ny tany sy fanjakana –  Soa nataon’ny deka, manamboninahitra, andriambaventy, ny vahoaka – Karaman’ny captain L. De Rathier du Verge.

III CC 42 : AMBOHITROMBIKELY 1885-1895

Ady amin’ny frantsay –  Entan’andriana –  Mamangy andriana – Tafika, fakana miaramila, famatsiana ny foloalindahy – Raharaha amin’ny vahiny – Toetry ny fanjakana – Hevi-panjakana momba ny tafika – Fanaovana ny manda, fitaovana –  Soa nataon-dRamambazafy 15 Voninahitra Dekan’ ny Prime Minister.

III CC 43 :

v  AMBOHITROMBY 1883-1892 : Milaza ny soa ataon’ olona amin’ny fanjakana –  Fanoloana evanjalista, fanofanana mpitandrina, diakona ary mpitori-teny – Milaza momban’ny fiangonana sy ny sekoly – Mamangy andriana

v  AMBOHITRORANA 1885 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  AMBOHITRONDRANA 1893 : Asa – volamena

v  AMBOHITRONY 1891 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana ao andrefan’ Ankazobe

III CC 44-1 : AMBOHITSARA 1837 – 1861

Ny hasina miditra tamin’ny fanjakana – Toetry ny fanjakana – Foloalindahy – Cahiers contenant les  correspondances entre les Gouverneurs des Provinces et la Reine Ranavalona I – Tokim – panompoana – Sambo nitoby –  Fadin-tseranana – Fitia tsy mba hetra – Mampakatra vokatry ny tany – Variraiventy isan’ olo-miaina – Tafika isan’ombin’andriana

III CC 44 -2 : AMBOHITSARA 1862 – 1876

Anaran’ny manamboninahitra sy ny foloalindahy – Toetry ny fanjakana – Hasina –  Fadintseranana, Entan’andriana – Isan’ny Andriambaventy – Isan’ ny mponina – Rainibotomahanina manoratra ho an’ ny Andriamanjaka Rasoherina – Rafaralahidimy manoratra  ho an’ ny Andriamanjaka Rasoherina – Isan’ ny miaramila zazavao – Vola miditra sy mivoaka – Tenin ny Andriamanjaka Ranavalona II mandidy ny vidin’ omby ho 15 ariary ny iray – Rafaralahidimy manoratra ho an’ i Rahaga – Momba ny fandràrana ny varotra masombika – Milaza ny fitaovana sy ny fanaka atao fiandry fanjakana –  Momba ny fampamotsorana ny masombika – Momba ny fandefasana ny masombika ho Ambaniandro sy ny fomba hitondrana azy ireo

III CC 45-1 : AMBOHITSARA  1877-1883

Fadintseranana, isam-pangady – Toetry ny fiangonana sy ny sekoly – Ny hitondrana ny olo-potsy – Isam-bahoaka – Ady amin’ ny jirika – Fampianarana – Famindran’ny foloalindahy

III CC 45 -2 : AMBOHITSARA  1884-1888

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Famindran’ny miaramila – Isam-bahoaka – Raharaha amin’ ny vahiny – Momba ny fiangonana – Hofan-tany sy fadintseranana – Fandroana –  Fiarovana ny tanàna –  Mpitan-tsaina – Fitsarana

III CC 46 : AMBOHITSARA 1889-1895

Raharaha amin’ny vahiny – Isam-bahoaka – Foloalindahy sy fitaovana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fadintseranana – Fitsarana – Raharaha amin’ ny « Madagascar Forest Company » – Vola famangiana sy fahatsiarovana

III CC 47 :

v  AMBOHITSARATANY 1896 : Isan’ny lehilahy matanjaka

v  AMBOHITSEHENO 1893 : Toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHITSIMANOVA 1864-1888 : Taratasy famangiana an-dRanavalona II – Hasina (volatsivaky) – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOHITSIMENALOHA 1853-1854 : Vavahady – Mamangy andriana

v  AMBOHITSINANANA 1894 : Filazana manjo –

v  AMBOHITSIVALANA 1892 : Fiangonana – Sekoly –  Fandoavana ny volan’andriana

v  AMBOHITSIVOHITRA 1885 : Fitarainana

v  AMBOHITSOA 1859-1894 : Isan’ny manamboninahitra –  Volan’andriana –  Tokim-panompoana –  Fisaoran’andriana

v  AMBOHITSOANARIVO 1896 : Jirika

v  AMBOHITSOROHITRA 1885-1893 : Fanekem-pokon’olona teo ambany atsimon’ Ambohitsorohitra – Toetry ny miaramila amin’ny 8 vohitra – Filazana manjo

v  AMBOLO 1873-1896 : Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Isan’ ny maty sy ny teraka – Mandiavato, isan’ ny lehilahy matanjaka

v  AMBOLOHOTO 1882-1891 : Fitarainana – Tokim-panompoana

v  AMBOLOLONDRANO 1894 : Mamangy andriana – Milaza ny nandraisana miaramila 426 lahy

v  AMBOLOMBE 1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBOLOTARA 1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBODROMBE 1885 : Tokim-panompoana

v  AMBONDRONA 1885 : Fitarainana

v  AMBOHINIARENANA 1868 – 1884 : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBONILOHA 1892 : Hasin’andriana – Volam-panjakana

v  AMBONIRIANA 1863-1897 : Manamboninahitra sy miaramila afaka borizano – Fanalàna miaramila –  Famangiana andriana –  Toetoetry ny tany sy ny fanjakana – Foloalindahy

v  AMBOROPOTSY  1893 : Ira-panjakana

v  AMBOHITSIROARAY 1893 : Ombin’olona very

III CC 48 : AMBOSITRA 1836-1895

Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana sy manatitra ny vokatry ny tany – Toetry ny fiangonana sy ny sekoly – Aretina sy habokana – Fitsarana – Raharaha amin’ny vahiny – Miaramila  – Ady amin’ny frantsay

III CC 49 : AMBOSITRA 1889

Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Momba ny volamena – Fakana am-bavany, fitsarana – Momba ny miaramila – Jirika – Foloalindahy, fitaovana – Fanofan-tany

III CC 50 : AMBOSITRA 1889-1891

Lisitry ny tanàna sy anarana –  Fampiantoana avy amin’ny Manjaka – Momba ny volamena sy varahina –  Mamangy andriana –  Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 51 : AMBOSITRA 1891

Milaza toetry ny fanjakana – Vola famangiana – Lalam-pokonolona – Fitsarana isan-karazany – Volamena

III CC 52 : AMBOSITRA 1892

Milaza toetry ny fanjakana – Fitarainana – Adin-dRainiboto sy Rapaoly – Volamena – Ady amin’ny jirika

III CC 53 : AMBOSITRA 1893

Fividianana volon’omby – Tokim-panompoana – Milaza toetry ny fanjakana – Fitarainana isan- karazany – Foloalindahy – Mamangy andriana – Taratasy samihafa ho an’ny governora tao Ambositra

III CC 54 – 1 : AMBOSITRA 1894

Milaza toetry ny fanjakana – Volamena – Mamangy andriana – Fiambenana ny tanàna – Momba ny fiangonana sy sekoly – Irak’ Andriana – Raharaha amin’ny vahiny – Foloalindahy

III CC 54 – 2 : AMBOSITRA 1894 – 1896

Momba ny fiangonana sy sekoly – Volamena – Mamangy andriana – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Soa ataon’ny olona – Milaza toetry ny fanjakana  – Mpanao tontakely – Vola naloan’ny olona an-tsitrapo – Isan-javatra momba ny fanjakana – Jirika

III CC 55 : AMBOSITRA 1895 – 1896

Anaran’ny miaramila ao Ambositra – Milaza toetry ny fanjakana  – Tokim- panompoana – Mamangy andriana – Iraky ny fanjakana hitety sy hampandry tany – Kabary – Fanomezana ataon’ny olona ho an’ny mpiantafika – Fitsarana – Fitarainana – Fiarabana an-dRainitsimbazahy voatendry ho Prime Minister – Hasin’Andriana – Fanalana, fanisana, fandaminana ny Foloalindahy; toetry ny fitaovana – Ady amin’ny jirika – Fanisam- bahoaka – Olana misy eo amin’ ny mpampianatra – Famindram-pahefana – Tsaho miely ao Ambohibary – Volam- panjakana – Fifandraisana amin’ny vahiny – Fakana miaramila tsy nahazo alalana – Fiantsoana olona hiakatra any Antananarivo – Mpitondra entam-panjakana – Fanofana tany – Momba ny tany

III CC 56 :

v AMBORONOSY 1894 : Milaza ny fahafatesan-dRamanangona

v AMBOVOMAVO 1852 – 1869 : Latsa-bato – Isan’ny Manamboninahitra – Ady – Mangataka omby – Hasin’Andriana  – Foloalindahy – Volatsivaky – Isan’ny miaramila sy manamboninahitra – Fitaovam-piadiana sy ny foloalindahy – Ady amin’ny fahavalo – Olona mikomy – Milaza ny fatin-dRainitsizehena – Toetry ny tafika – Mamangy Andriana – Mampakatra ny marary  – Milaza ny nidiran’Andriambololona amin’ny Lapa

v AMBY 1885 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v AMOKAJY 1892 : Raharaha amin’ny vazaha

v AMORONIKITSAMBY 1861 : Mamangy andriana

v  AMORONTSANGA 1838-1839 : Milaza toetry ny fanjakana

III CC 57 :

v  AMPAHIDRALAMBO 1881 : Mamangy andriana – Hasina

v  AMPAHIMANGA 1886 – 1894 : Milaza toetry ny fanjakana  – Mpanao tontakely

v  AMPAHITROSY 1893 : Mpanao tontakely

 v  AMPAMAHO 1869 – 1896 : Hasina – Volatsivaky – Ombin-dRavao – Jirika  – Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana  – Asa vaventy natao ho fanasoavana ny vahoaka – Mpanao tontakely  – Jirika – Ady amin’ny fahavalo

v  AMPANOLO 1886 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPAMONJY 1882 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPAMPANA 1888 – 1890 : Fanekena amin’ny fanofana tany – Mamangy andriana

v  AMPANALANA 1884  -1899 : Milaza toetry ny fanjakana – Milaza ny soa ataon’ny olona – Fadintseranana – Ny soa ataon’ny Rainilaiarivony Prime Minister amin’ny vahoaka – Fitarainana, alahelo  – Vola fampakatra – Anaran’ireo olona lasa niasa any amin’ny vazaha – Vola vidin’ny carte  – Foloalindahy – Hazo folo

v  AMPANANINA  1894 : Milaza ny momba ny dian’ny vazaha tany Ampananina

v  AMPANDRANA 1877 – 1895 : Mamangy andriana – Hasina – Vola maditra – Toetry ny fanjakana

v  AMPANDROTRARANA 1873 : Famangiana andriana

v  AMPANIRANA 1884 -1895 : Momba ny tafika – Kabary

v  AMPANOTOKANA 1885  -1894 : Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana

v  AMPARAFARAVOLA 1862 – 1894 : Isan’ny folalindahy – Manasina amin’ny vola tsy vaky – Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Fahavalo – Famindran’ny Foloalindahy – Miaramila  – Fanaterana jaka – Raharaha amin’ny Frantsay – Filaminan’ny tanàna – Hasina amin’ny vola tsy vaky, variraiventy

v  AMPARIBE 1885  -1892 : Raharaha amin’ny vahiny – Fiangonana sy sekoly – Adin’olona – Tokim-panompoana – Raharaham-piangonana – Volamena – Fitarainana – Fitsarana

v  AMPANATAOVANA 1889 : Mamangy andriana

III CC 58 : AMPARIHIBE 1853 – 1895

Asa vary – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Hasina amin’ny Fandroana – Hai-trano – Anaran’ny manamboninahitra nanao soa tamin’ny fanjakana – Ady amin’ny fahavalo – Famindran’ny miaramila – Ombin’ny sakalava lasan’ny fahavalo  – Toetry ny fanjakana – Mila tafondro  – Fitaovam-piadiana  – Ady natao tamin’ny fahavalo – Olona nalaina ambavany fa voampanga – Hasina – Isan’aina – Mangataka fitaovana hiasana tany – Isam-pangady – Toetry ny tafika – Isan’ny miaramila – Volavita – Vola tsy vaky  – Momba ny varotra masombika – Fitondram-panjakana – Masombika – Didim-panjakana  – Hevi- panjakana – Mamangy an-dRainilaiarivony

III CC 59 :

v  AMPARIHINGIDRO 1895 : Mamangy andriana

v  AMPAHITRIZINA 1896 : Jirika

v  AMPANGARINANTELO 1898 : Isam-bahoaka

v  AMPARIHILAVA 1895 : Toetry ny fanjakana

v  AMPARIHIMAROMASO 1893 – 1895 : Hasina – Foloalindahy – Tokim- panompoana – Miaramila  – Ombin’ny Mpanjaka – Toetry ny fanjakana  – Solon’omby volavita  – Isan’aina

v  AMPASIMANJEVA 1886 : Tokim- panompoana

v  AMPASIMBE 1874 – 1883 : Tokim- panompoana  – Mamangy andriana

v  AMPASIMENA 1882  – 1902 : Milaza toetry ny fanjakana  – Mamangy andriana – Mineraly  – Tokim- panompoana

v  AMPASIMPOTSY 1885 : Mamangy andriana

v  AMPASINAMBO 1896 : Iraky ny fanjakana

v  AMPASIMANDRORONA 1884 – 1885 : Fandaminana ny fifehezana miaramila – Soa ataon’ny olona

v  AMPASIMOKO 1897 : Ady

v  AMPASINDAVA 1895 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPASINOMBY 1895 : Anaran’ny manamboninahitra

v  AMPASIPOTSY 1882 – 1885 : Mamangy andriana – Ady amin’ny Frantsay – Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPASINA 1888 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPASIRY 1884 – 1895 : Isan’aina, hasimbe, fitia tsy mba hetra – Milaza toetry ny fanjakana – Foloalindahy –  Mamangy andriana

v  AMPATAKAMARORENY 1883 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPETRAKA 1885 : Fitarainana

v  AMPIRARAZANA 1898 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPITABE 1898 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPITANDROA 1850 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPILA 1892 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPIVAROTANOMBY 1892 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPOMBO 1829 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPOTANY 1863  – 1892 : Milaza fahafatesan’olona – Mamangy andriana

v  AMPORAHA 1883 : Milaza toetry ny fanjakana

v  AMPOTAKA 1878 – 1894 : Mamangy andriana – Ady amin’ny fahavalo – Milaza toetry ny fanjakana – Ady amin’ny jirika  – Famindran’ny Foloalindahy – Halatr’omby – Hai-trano

v  AMPAHITANY- AMBINANIHONY (sans date) : Fanisam-bahoaka

v  AMPANERANA 1871 : Mamangy andriana

III CC 60 – 1 :

v  AMANAMBOLO 1897 : Milaza toetry ny fanjakana

v  ANAINARIVO 1896 : Nodoran’ny fahavalo ny tanàna

v  ANALABE 1853  – 1895 : Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Anaran’ny Manamboninahitra – Fanomezan-tokim-panompoana – Mampakatra ny jaka – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Ady amin’ny mpangalatr’omby – Famindran’ny Foloalindahy – Ady amin’ny jirika – Fitaovana – Raharaha miaramila – Hasina – Vola azo amin’ny hasina  – Fananganan-jaza

v  ANALAKELY 1868 – 1893 : Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana –

Anaran’olona – Fanomezan-tokim-panompoana

v  ANALALANA 1867 – 1895 : Mamangy andriana  – Toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Fiomanana amin’ny ady atao amin’ny Frantsay

v  ANALAMAHITSY 1861 – 1896 : Milaza ny soa ataon’ny olona – Mamangy andriana – Fitarainana – Mpiambina – Fifidianana mpiadidy

v  ANALAMALAZA 1853 – 1854 : Milaza toetry ny fanjakana

v  ANALAMALOTRA 1894 – 1896 : Anaran’ny mpiambina – Milaza toetry ny fanjakana

v  ANALAMAZAOTRA 1871 – 1884 : Mampakatra hasim-pandroana sy isan’aina – Mandrara ny fivarotana andevo – Mampamotsotra masombika – Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Milaza ny nahafatesan-dRainimanana 10Vtra sy ny soa nataony

III CC 60 – 2 :

v  ANALAROA 1883 – 1893 : Fandraisana miaramila – Mamangy andriana

v  ANALAROAMASO 1883 : Milaza toetry ny fanjakana

v  ANALATSARA 1893 – 1894 : Mineraly ( volamena) – Milaza toetry ny fanjakana – Mamangy andriana

v  ANALAVORY 1880 – 1883 : Adin’olona – Milaza toetry ny fanjakana – Fanomezan-tokim-panompoana – Nampiditra fiadiana tsy miera

v  ANALILA (sans date) : Fanisam-bahoaka

v  ANALOBAHINY 1885 – 1894 : Fitsarana

v  ANATIVOLO 1863 – 1893 : Mangataka hisiana renivohitra misy solom-bavan’ Andriana ao Ampahirimaromaso satria lalam- pahavalo – Milaza toetry ny fanjakana

v  ANARIVO 1872 : Fadintseranana – Vidim-pingotra – Mamangy andriana

v  ANATIROVA 1878 – 1892 : Tenin’ny Mpanjaka ho an’ny governora – Fadintseranana  – Hasina – Fitarainana – Irak’Andriana – Fiambenana tanàna – Famindran’ny Foloalindahy

v  ANDAFIAVARATRA 1885 – 1892 : Foloalindahy – Fitsarana

III CC 61 : ANDAKABE 1862-1884

Toetry ny fanjakana – Mampakatra entana – Isan’ny miaramila vao – Isan’ny Andriambaventy Sakalava – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila nirahina Antananarivo ka tsy niverina – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila lasa ho borizano – Fadintseranana – Anaran’ny miaramila – Hevi-panjakana – Andro isehoan’ny mpanjaka amin’ny vahoaka – Trano fivavahana vita – Hasina, variraiventy isan’olo-miaina – Fanomezan-toky – Solon’omby volavita, isan’aina – Hasim-pandroana – Ady amin’ny fahavalo – Momba ny fampamotsorana ny masombika – Mamangy andriana – Famindran’ny foloalindahy – Jaka – Raharaha amin’ny vahiny – Vola mivoaka sy miditra – Ady amin’ny frantsay – Varotra

III CC 62 : ANDAKABE 1885-1896

Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Famindran’ny foloalindahy – Fifandraisana amin’ny vahiny – Fitondram-bahoaka – Fadintseranana – Hevi-panjakana – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Hasina – Tafika – Lalàna – Ny toetry ny vazaha – Fiomanana, fitaovana, raharaha miaramila – Fanisam-bahoaka – Raharaham-panjakana – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana

III CC 63 :

v  ANDAPABE 1897 : Raharaham-panjakana – Ady

v  ANDOHARANOFOTSY 1845 – 1885 : Isan’ny miaramila matanjaka sy marary – Ady amin’ny fahavalo – Miaramila zazavao – Tafika – Fitadiavana mpandika teny mahay – Mamangy andriana

v  ANDOVORANTO 1864 – 1898 : Mamangy andriana – Raharolahy milaza ny hiakarany any Toamasina – Vola, trosa amin’ny Mr Martin – Soa nataon’ny olona tamin’ny fanjakana – Vono olona – Fitsarana – Fampiakarana ny gallons sy ny casquette

v  ANDRALANITRA 1892 : usine d’Andralanitra

v  ANDRANAMBY 1839 – 1856 : Toetry ny fanjakana – Fanamaintisana molaly ny tany – Ady amin’ny fahavalo – Fitsarana – Soa nataon’Andriananja mpanefy – Miaramila zazavao – Hasina – Raharaha amin’ny vahiny – Sambo roa mihelohelo – Vazaha nangala-tseranana

v  ANDRANOMADIO 1895 : Fitarainana

v  ANDRANOMANDRY 1891 – 1894 : Milaza toetry ny fanjakana – Momba ny fatin-dRamamonjy Tsimandoa – Mamangy andriana – Mineraly (volamena) – Soa nataon’ny olona amin’ny fanjakana – Raharaha miaramila – Fampakarana fanafody

v  ANDRANOMANJAKA 1886 : Momba ny fiangonana

v  ANDRANOMASINA 1894 – 1895 : Ramarokoto masoivoho – Olona tratra nitondra toaka

v  ANDRANOMENA 1884 : Toetry ny fanjakana – Fandaminana

v  ANDRANOMIANTRA 1886 – 1895 : Tokim-panompoana – Jirika – Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana – Fangatahana basy

v  ANDRANONANDRAVINA 1876 : Ady amin’ny fahavalo

v  ANDRANONANDRIANA 1852 -1893 : Anaran’ny olona nanao soa – Polisy – Jaka – Trano may – Trano rava – Fandraisan-tanana – Toetry ny fanjakana – Fitarainana – Mamangy andriana

v  ANDRANOPASY 1885 – 1890 : Toetry ny fanjakana – Hevi-panjakana – Fiampangana lainga – Raharaha amin’ny vahiny – Momba ny sambo « Normandie » – Sira

v  ANDRANOPASIKA 1893 : Hetra sy fitia tsy mba hetra – Fakana miaramila

v  ANDRANOSAMONTA 1883 – 1894 : Mamangy andriana – Fandroana – Toetry ny fanjakana

v  ANDRANOVAO 1886 : Toetry ny fanjakana

v  ANDRANOVORY 1885 – 1887 : Halatr’omby – Toetry ny fanjakana

v  ANDRANOVOLA : Toetry ny fanjakana

III CC 64 – 1 :

v  ANDAVAKINIMENARANA 1883 : Tokim-panompoana

v  ANDEMBA 1890 : Toetry ny fanjakana

v  ANDAMOTY 1895 : Toetry ny fanjakana

v  ANDAVATSAHA 1886 : Toetry ny fanjakana

v  ANDEVORANTO 1872 – 1897 : Ny namerenan’ny frantsay ny vola 4000 ar – Momba ny dian’i Mr Lovely sy ny vady aman-janany – Mamangy andriana – Ombin-dRainilaiarivony – Milaza ny fahafatesan-dRainifiringa 15 vtra – Raharaha amin’ny frantsay – Toetry ny fanjakana – Commandant David no nisolo ny Colonel Geonard nesorin’ny miaramila frantsay – May ny saina sy ny bokim-panjakana tamin’ny tabataba tao – Fahafatesan-dRainigala

v  ANDIMAKA 1877 : Jirika

v  ANDOHALOKELY 1885 : Toetry ny fanjakana

v  ANDOHAN’ILEMPONA 1884 : Fihadiana vato

v  ANDRAIKIBA 1873 : Toetry ny fanjakana

v  ANDRAINARIVO 1853 -1895 : Halatr’omby – Mamangy andriana – Fifidianana olona hatao governora – Tokim-panompoana – Raharaha miaramila, fitaovana ary fiarovana – Iram-panjakana – Fiampangana lainga – Toetry ny fanjakana – Fiasana volamena – Fankasitrahana avy amin’ny mpanjaka

v  ANDRAISORO 1881  -1893 : Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana – Momba an’i Willoughby – Entam-panjakana – Ady amin’ny zava-mahamamo

v  ANDRAMASINA 1884 – 1892 : Ady amin’ny jirika – Toetry ny fanjakana – Fitarainana

v  ANDRANAMBY 1852 – 1886 : Mamangy andriana – Hasina – Milaza toetry ny fanjakana

v  ANDRANGY 1887 : Alahelo

v  ANDRANOBOKA sans date : Toetry ny fanjakana

III CC 64 – 2 :

v  ANDRANOBE 1883 : Toetry ny fanjakana

v  ANDRANOFITO 1886 – 1892 : Volamena – Toetry ny fanjakana

v  ANDRANOKODITRA 1884 – 1897 : Toetry ny fanjakana – Omby maranitra – Fanisam-bahoaka

v  ANDRANOMAFANA 1884 – 1895 : Raharaha amin’ny vahiny – Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Fitarainana

v  ANDRANOMALAZA 1886 – 1893 : Tokim-panompoana – Fitsarana – Fitarainana, alahelo – Fanisam-bahoaka – Fandroana – Tontakely – Borizano nalaina ho miaramila

v  ANDRANOMAMY 1879 – 1897 : Manatitra vola ho mariky ny fifaliana noho ny zaza tonga avy any amin’ny tany lavitra – Mamangy an-dRainilaiarivony tamin’ny nahafatesan-dRasoavelonanosy – Toetry ny fanjakana – Isan’ny ankizy lavabe – Isan’ny omby lavabe – Jaka – Fanisam-bahoaka – Isan’ny trano

v  ANDRANOMANELATRA 1894 : Mpiandry lakana

v  ANDRANOMANGATSIAKA 1893 : Mamangy andriana – Fitanana basy sinaidra – Volamena (suberbie)

v  ANDRANOMANJAKA 1885 – 1893 : Fitsarana ady isan-karazany – Toetry ny fanjakana – Mpangalatra ankizin’olona

v  ANDRANOSOALAZA 1863  -1894 : Isam-pangady – Ady madinika – Rivotra mahery manimba zavatra – Raharaha amin’ny frantsay

v  ANDRANOMBAZINA 1865 : Nanavotana an’i Bekisoa Baralahy andevon’olona

v  ANDRANOTSIMIHOZO 1893 – 1896 : Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – mpiambina – Toetry ny lalana sy ny faritany – Toetry ny fanjakana

v  ANDOHARANO 1885 : Fitarainana

v  ANDRANOMAHOATRA 1885 : Ady tsotra

III CC 65 – 1 :

v  ANDRANOVELONA 1856 -1896 : Toetoetry ny fanjakana

v  ANDRANOVONY : Toetoetry ny fanjakana

v  ANDRANOVAKY-IMAMBA 1893 – 1895 : Toetoetry ny fanjakana

v  ANDRAOPASIKA 1883 – 1890 : Momba ny nahafatesan’Andriamanana 6 vtra komandy – Anaran’ireo nilatsaka ho miaramila – Momba ny foloalindahy – Fitaovana

v  ANDRETSAIMAHAMASINA 1877 – 1878 : Toetry ny fanjakana – Jirika

v  ANDREBA 1893 – 1867 : Taratasy ho an-dRatsimba DP Ambatondrazaka – Isan’ny ombin-dRasoaveromanana – Avy any Andreba ho an-dRasoherina: isan’ny omby vositra sy ny vidin’ny maty

v  ANDREFANAMBOHITSITAKATRA 1854 : Toetry ny fanjakana

v  ANDREFAN’ANTALATA 1886 : Mamangy andriana

v  ANDREFANIMALAZA 1853 : Toetry ny fanjakana

v  ANDREFANITSEANANA 1841 : Momba ny tafika – Ady amin’ny fahavalo

v  ANDREFANIMAHAMASINA 1873 : Ho an-dRanavalona II, milaza ny amin-dRavoninahitriniarivo

v  ANDRIAKA 1884 – 1890 : Toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny frantsay – Vola mivoaka –

v  ANDRIANOVONA 1882 : Toetry ny fanjakana

v  ANDRIANTANY 1863 – 1895 : Mamangy andriana – Momba ny fiangonana – Randriantany, voatendry ao amin’ny faritany

v  ANDRIBA 1853 – 1895 : Anaran’ny manamboninahitra tonga vato hifehy – Toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – May ny trano sy ny lapa ka manasina andriana – Halatr’omby –  – Ady amin’ny fahavalo – Hasim-pandroana – Soa nataon’ny olona sy ny miaramila sy ny Manamboninahitra – Isan’ny manamboninahitra nahazo kase – Fahavalo nanaiky – Hasina, volatsivaky  – Fitarainan’olona – Momba ny nendra – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra  – Fanendrena an-dRamasombazaha 13 vtra dekan’ny Praiministra ho any Boina  – Momba ny ombin’ny Praiministra – Tokim-panompoana – Raharaha miaramila

v  ANDRAVOAHANGY 1885 : Toetry ny fanjakana

v  ANDRIAMBILANY 1885 : Mamangy andriana

v  ANDRIANTANY 1885 : Mamangy andriana

III CC 65 – 2 :

v  ANDRIMBA 1863  -1873 : Ny nahafatesan-dRatadra – Vohitra may – Hasina – Mamangy andriana

v  ANDRIPIKA 1894 : Lavantin’entana

v  ANDROHIMAINTY 1892 – 1894 : Filatsahana ho miaramila –  Toetry ny fanjakana – Raharaham-panjakana

v  ANDROFIATOKANA 1889  -1890 : Halatr’omby – Volamena – Lalàna – Milaza toetry ny fanjakana

v  ANDROIBE 1886  -1895 : Fiangonana sy trano vaky – Milaza toetry ny fanjakana – Fitarainana – Mamangy andriana

v  ANDROHIBE 1885 : Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana

v  ANDRONA 1886 – 1890 : Fangatahana fihaonana amin’ny Prime Minister – Milaza toetry ny fanjakana

v  ANDRONDRA 1885 – 1893 : Alahelo, fitarainana – Toetry ny fanjakana – Asa vaventy (fefiloha)

v  ANDRONDRA LEHIBE 1894 – 1895 : Fanaovana fefiloha  – Resaka omby, halatr’omby – Trano may

v  ANDROKA 1891 – 1892 : Raharaham-panjakana – Mamangy andriana

v  ANDROTRA 1883 – 1895 : Raharaham-panjakana – Ady amin’ny manamboninahitra frantsay – Mamangy andriana

v  ANDRIAMBILANY 1892 – 1895 : Halatr’omby – Mamangy andriana

v  ANDRORANGA 1883 – 1886 : Tokim-panompoana – Jirika – Fifandraisana amin’ny vazaha – Toetry ny fanjakana

v  ANDRORANGANANKAIBE 1885 : Toetry ny fanjakana

v  ANDROVA 1855 – 1895 : Ady amin’ny fahavalo – Vohitra may –  Toetry ny fanjakana – Famindran’ny Foloalindahy – Lehilahy nahafaty fahavalo – Mamangy andriana – Ady amin’ny jirika  – Fitaovana amin’ny ady amin’ny frantsay

III CC 66 :

v  ANGODOGODONA 1885 : Mamangy andriana – Jaka

v  ANGOTSY 1888 : Toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vazaha

v   ANJAHATRA 1897 : Fitarainana

v  ANJAMBA 1894 : Isan’omby

v  ANJANAHARY 1885 – 1895 : Misaotra andriana – Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Milaza voly vary – Fefiloha vaky  – Hetra – Andevo nitsoaka

v  ANJANAMIOVA 1893 : Fitarainana alahelo

v  ANJANADAVITRA 1893 : Volamena

v  ANJANAPARA 1893 : Jirika

v  ANJEBORY 1895 : Ady amin’ny frantsay

v  ANJEVA 1893 : Fahasalamam-bahoaka – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka

v  ANJIABORIN’AMBODIMADIRO 1884 : Raharaha amin’ny frantsay – Toetry ny fanjakana

v  ANJIRO 1885 : Miaramila nitsoaka an-daharana

v  ANJOHY 1893 : Toetry ny fanjakana

v  ANJOMA1858 – 1896 : Fibaboana fa tsy mpivavaka na nanao izay niampangana azy hafa – Fitarainana

v  ANJOMAKELY 1895 : Fahavitan’ny ady amin’ny frantsay

v  ANJOZORO 1868 : Mamangy andriana

v  ANJOZOROBE 1864  -1885 : Mamangy andriana – Hasina – Toetry ny fanjakana

v  ANKABOKA 1885 : Ady amin’ny frantsay – Toetry ny fanjakana

v  ANKADIEFAJORO : Fitarainana

v  ANKADIFOTSY 1885 – 1896 : Fitarainana, alahelo – Toetry ny fanjakana – Varotra tanimbary – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka –

v  ANKADIMBAHOAKA 1893 : Alahelo – Fefiloha vaky

v  ANKADIMAINTO 1863 – 1886 : Toetry ny fanjakana – Filatsahana ho miaramila

v  ANKADIMANGA 1872 – 1892 : Fisaorana – Famonoan’olona

v  ANKADINANDRIANA 1892 – 1897 : Mpanao tontakely – Fanekem-pokonolona – Fiantrana hatao ho an’ireo voafitaka hikomy

v  ANKADINDAMBO 1893  – 1896 : Rivotra mahery – Anaran’ny lehilahy matanjaka – Mangataka namana mpiadidy – Zava-baovao – Varotra

v  ANKADIRANO 1898 : Fitarainana

v  ANKADISAROTRA 1893 : Fiangonana sy sekoly

v  ANKADITAPAKA 1893 : Fitarainana sy alahelo

v  ANKADIVORY 1881 – 1884 : Alahelo – Toetry ny fanjakana

v  ANKADIVORIBE 1892 – 1897 : Olona maty momba – Mamangy andriana – Mangataka taratasy ho entina mitady omby very – Miaramila mamo tsy mahaloa sazy – Anaran’ny olona nanatitra fiantrana ho an’ireo voafitaka hikomy

v  ANKAFITRA 1885 : Toetry ny fanjakana

v  ANKADIMALAZA 1894 – 1896 : Trano nodoran’ny olona – Isan’ny lehilahy matanjaka

v  ANKARAMBILO 1890 : Toetry ny fanjakana

III CC 67 : ANKARAMY 1883 – 1894

Lalàna mifehy ny varotra amin’ny vahiny – Momba ny ady – Fivarotana fananan’olona maty – Andro fandroana

III CC 68 – 1 : ANKARAMY 1885

Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tafika notarihin’Andriantsilavo 14 vtra –   Tokim-panompoana – Famindran’ny Foloalindahy – Ady amin’ny vazaha

III CC 68 – 2 : ANKARAMY 1886 – 1896

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Ady amin’ny frantsay – Raharaha miaramila, fitaovana – Tokim-panompoana – Ny soa ataon-dRakotovao 13 vtra Dekan’ny Praiministra – Momba ny volan’i Mr De Lastelle tamin-dRainifiringa 8 vtra efa maty – Momba an’i Abraham Kingdam, vazaha english nanao heloka tamin’ny fanjakana Malagasy – Hasina – Irak’Andriana – Lalàna momba ny volamena, mineraly, vola miditra amin’ny ladoany ( fadintseranana) – Fahatongavana sy ny fandraisana ny sambo mpiady frantsay ao Anosibe

III CC 69 – 1 : ANKARANA 1857 – 1868

Ady natao tamin’ny fahavalo I – Isa sy anaran’ny manamboninahitra sy ny foloalindahy – Toetry ny tafika – Fampandrian-tany – Olona nahafaty fahavalo – Fahavalo maty – Isan’ny Andriambaventy – Hasina – Fadintseranana – Entana miakatra – Omby novonoina tamin’ny nahafatesan-dRasoherina, fitia tsy mba hetra

III CC 69 – 2 : ANKARANA 1869 -1881

Famindran’ny foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Isam-pangady – Isam-bahoaka – Hasina – Momba ny fandraisana ny fampidirana sy fivarotana masombika – Mampakatra ny hasina sy ny isan’aina – Anaran’ny niditra ho  miaramila an-tsitrapo – Vola miditra – Tafika, isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila

III CC 70 – 1 : ANKARANA 1882 – 1886

Isam-bahoaka – Famindran’ny foloalindahy – Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny frantsay, fiomanana – Tokim-panompoana

III CC 70 – 2 : ANKARANA 1887 – 1895

Foloalindahy, fitaovana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana (ady an-trano) – Taratasy avy amin’ny zanak’andriana maromaro milaza ny soa nataon’i Rainijaobelina, governor – Fadintseranana – Momba ny fandroana – Fadintseranana – Ady amin’ny frantsay – Raharaha miaramila – Milazalaza ny rova sy tanàna may – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister hisolo an-dRainilaiarivony – Fahazoan-dalana mividy Betsileo – Tokim-panompoana – Fanambarana olon-dratsy – Mamangy andriana – Milaza ny soa ataon’olona amin’ny fanjakana – Hasina – Fitsarana

III CC 71 :

v  ANKARINARIVO 1894 : Fitarainana sy alahelo

v  ANKARINTSOA 1892 – 1895 : Borizano mpanao ratsy sy mpangalatra – Toetra ratsin’ny governora – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – Mineraly – Vono olona sy fitoriana

v  ANKAREFO 1897 – 1898 : Isam- bahoaka – Fitarainana sy alahelo – Toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Anaran’ny ny zaza madinika sy ny ray aman-dreniny – Fampianarana – Ady – Toetry ny tany (ranon’orana)

v  ANKAVANDRA 1851 – 1893 : Vola natolotra tamin’ny nihamboan’ny zaza – Toetry ny fanjakana – Fandroana – Alahelo – Mamangy andriana – Fitarainana – Raharaha amin’ny vazaha – Ariary isan-dahy sy miaramila

v  ANKAZOABO 1895 : Fisaorana – Tokim-panompoana – Foloalindahy

III CC 72 : ANKAZOBE 1855 – 1895 :

Mamangy andriana – Isan’ny basy tsy misy mpitana  – Soa ataon’olona – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Ady amin’ny fahavalo – Milaza ny toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Fitarainana – Ady amin’ny jirika  – Fiangonana – Fanaovana volamena – Raharaham-panjakana – Nendra – Foloalindahy – Voanjo – Halatr’omby – Hasina – Fandraisana sy fametrahana miaramila – Irak’Andriana – Momba ny fizarana ny fanjakana any Vonizongo – Ny nahatongavan-dRavalo 12 Vtra ao Andriantany – Raharaha amin’ny Frantsay

III CC 73 :

v  ANKAZOMENA 1891 :  Milaza ny toetry ny fanjakana

v  ANKAZONDANDY 1892 – 1895 : Milaza toetry ny olona –  Korontana tao an-tanàna – Rivotra mahery – Filazana ala may – Vono olona – Fiantsoana

v  ANKERANA 1893 – 1895 : Omby very – Fahasimban’ny fanjakana

v  ANKERAMADINIKA 1868 – 1896 : Mamangy andriana – Milaza fahatongavana avy namita iraka – Fitondrana fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny vahiny – Fanomezana avy amin’ny mpanjaka – Tontakely – Fahasalamam-bahoaka – Ala may – Fikapana hazo – Mpiambina

v  ANKIFINA 1875 :  Fanendrena lefitry  Rainimiraony

v  ANKISATRA 1885 – 1896 : Mamangy andriana – Fandefasana sy fandraisana entana – Soa nataon’ny olona – Fitaovam-piadiana – Milaza toetry ny fanjakana – Halatra kisoa – Volamena — Korontana tao an-tanàna – Famonoana sy fandrobana – Tokim-panompoana – Famadihan-drazana – Jirika – Merimonina – Fangatahana hitsabo tena

 v  ANKAZONANDRIAMAMPIANINA 1845 : Famindran’ny foloalindahy

III CC 74-1 : ANKOALA 1862 – 1880

Mangataka didim–panjakana – Mamangy andriana – Hasina – Tokim-panompoana – Soa ataon’ny olona – Mangataka mpively langoroany –  Isan’ny manamboninahitra sy miaramila matanjaka sy marary – Trano may – Anaran’Andriambaventy – Isan’ny foloalindahy – Isan’ny mponina – Isan’ny olona fehezina – Fandroana – Ady – Fikomiana – Isan’olona – Fitaovam-piadiana – Isan’ny olona fehin’ny Komandy – Sazy atao  amin’ny mivarotra masombika –  Mampakatra hasina isan’aina – Fanamboarana rova – Fanofana trano sy tany – Didim-panjakana – Jaka – Tenin’Andriana – Mpively langoroany – Solon’omby volavita, isan’aina – Famindran’ny foloalindahy

III CC 74-2 : ANKOALA 1881 – 1884

Isam-bahoaka – Milaza ny toetry ny fanjakana – Famindran’ny foloalindahy – Fitaovana – Mamangy andriana – Hasina – Ny fahalasanan-dRainimbahindriaka sy ny soa nataony – Hevim-panjakana – Jaka – Isan’ombin-dRainilaiiarivony – Raharaha amin’ny vazaha – Fandroana – Fandraisana miaramila – Tokim-panompoana – Fandroana – Fahafatesan-dRazafinandriamanitra (Reniben’ny Mpanjakan’i Madagasikara) – Ny amin’ny hoditry ny omby nandroana – Isan’ny omby namidy – Hetra ariary isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra  – Fanovana lalàna ny amin’ny vola – Halatr’omby – Fandravana fahavalo

III CC 75 :

v  ANKOFIKA 1885 : Fitarainana

v  ANKORAKA sans date : Seranam-potsy – Fanisam-bahoaka

v  ANKOROMBE 1881 – 1896 : Fitondrana entana – Rivo-doza sy ranonorana – Tontakely – Fandoran’ny olon-dratsy ny fiangonana

v  ANKORONA 1841 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  ANKORONKELY 1896 : Mpiambina sy mpiadidy

v  ANKOROBAKA 1883 : Foloalindahy

v  ANONDRILAHY 1891 : Toetry ny fanjakana

v  ANONIBE 1827 – 1893 : Toetry ny fanjakana

v  ANORINDRANO 1893 : Fanafahana (tsy ho andevo )

III CC 76-1 : ANORONTSANGA 1872 – 1877

Hasina isan-karazany – Vola tamin’ny trano may – Isan’aina – Andevo lasa Manamboninahitra – Raharaha amin’ny Frantsay – Fandroana – Andevo – Fadintseranana – Momba ny toaka – Toetry ny fanjakana – Fandravana ny varotra masombika – Famindran’ny foloalindahy – Miaramila – Fitaovam-piadiana – Saina – Raharaham-panjakana – Mikasika ny Arabo – Fifanarahana amin’i Mr Ste Colombe – Silamo – Jaka – Solon’omby volavita – Vokatry ny tany – Momba ny nendra – Mamangy Andriana – Vono olona – Raharaha amin’ny vahiny – Ady – Raharaha amin’ny Arabo – Rivo-mahery sy ranonorana – Varotra – Tokim-panompoana – Fambolena – Milaza momba ny masombika – Irak’ Andriana – Kabarin’Andrina – Entana natao  lavanty – Ozona nataon’ny Silamo – Vidin -koditra

III CC 76-2 : ANORONTSANGA 1878  -1895

Isan’ny masombika sy ny anaran’ny tompony taloha – Fandroana – Hasina, variraiventy isan’olomiaina – Mpitan-tsaina – Famindran’ny foloalindahy – Fadintseranana – Vidin-koditra – Ladoany sy fadintseranana – Trano may – Fifanarahana ara-bola – Saina -Taom-baovao – Jaka – Mpively langoroany – Fanala – Momba ny sekoly sy ny fiangonana – Mamangy andriana – Ady – Milaza fahafatesana – Toetry ny fanjakana – Toetry ny olona – Jaka – Ny amin’ny nampidirana fiadiana tsy niera tany Balo – Silamo – Raharaha amin’ny vahiny – Mosary – Fividianana olona – Varotra – Tokim-panompoana – Hevim-panjakana

III CC 77 :   ANOROTSANGA 1839 – 1871

Toetry ny tany sy ny fanjakana – Fiarovana ny fanjakana – Mamangy andriana – Latsa-bato – Tokim-panompoana – Ny amin’ny manamboninahitra sy miaramila – Ady amin’ny vazaha sy ny fahavalo – Fadintseranana – Entana miakatra – Soa ataon’ny olona – Hasina, variraiventy, isan’aina – Moroso niditra ny seranana – Alahelo – Ny amin’ny foloalindahy – Entan’andriana – Ny niambohon-dRanavalona II – Fiarahabana an-dRadama II – Didim-panjakana nentin-dRadama -Anaran’ny Manamboninahitra – Ny andro nisehoan-dRadama II tamin’ny Ambaniandro – Ny Moroso miakatra sy midina – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila lasa borizano – Ny niambohon-dRasoherimanjaka sy ny niakaran-dRanavalomanjaka zanany – Ny fisaonana an-dRasoherimanjaka – Ny amin’ny vary isam-pangady – Ny andro nisehoan-dRanavalomanjaka – Fanekena ny fihavanana amin’ny vazaha (Amerikana sy Frantsay) – Isan’ny miaramila zazavao nalaina – Fiangonana – Ady – Trano may – Fifampirarahana amin’ny vazaha – Fanomezana landy ho an’ny Mpanjaka – Andro nadroandrano – Fandorana ny sampy – Valala – Anaran’ny vahoaka – Fahasalamam-bahoaka

III CC 78 : ANORONTSANGA 1883 – 1889

Hevim-panjakana – Ady amin’ny Frantsay – Fanendrena mpiadidy – Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana  – Fitaovana – Silamo – Raharaham-panjakana -Miaramila – Raharaha amin’ny vahiny – Saina – Tokim-panompoana – Famindran’ny foloalindahy –  Momba ny fankanesan-dRainizanamanga any Antomboka – Fanekena amin’ny Frantsay – Fadintseranana – Fikapana hazo – Fandroana – Fanaovana trano – Hasina – Volam-panjakana – Miaramila – Jaka – Fiangonana – Fangatahana omby – Fangatahana fitaovana – Taratasin’ny governora ho an’ny zanak’andriana – Isam-bahoaka – Varotra – Fampianarana – Solombodiakoho, vola, hasina – Silamo – Nendra – Raharaha amin’ny vahiny momba ny tany – Sekoly – Fizahan-tany – Momba ny fiangonana – Fitaovam-piadiana – Momba ny silamo – Tafika – Vanja – Fahafatesana

III CC 79 : ANORONTSANGA 1890 – 1896

Fifanarahana amin’ny vahiny – Filazana fahafatesana – Mamangy andriana – Fadintseranana – Fitaovana – Famindran’ny foloalindahy – Hasin’Andriana – Sekoly – Toetry ny fanjakana – Fampianarana – Hasina – Hoditra – Fiherana – Miaramila – Fitaovam-piadiana – Kabarin’ny Mpanjaka – Fandroana – Fizaran-tany – Fifindra-monina – Trosa – Fandoavam-bola – Mpiandry vava-tany – Volamena – Soa ataon’ny olona – Kabarin’Andriana – Tokim-panompoana – Fadintseranana – Lalàna – Miaramila zazavao – Sambo mpiady Frantsay – Ariary isan dahy sy fitia tsy mba hetra – Silamo – Zazamanga – Fampianarana – Fanondrotana voninahitra – Momba ny volan’i Dlastelle tamin-dRainifiringa – Ady atao amin’ny Frantsay – Taratasin ‘Andriana – Fanendrena governora vaovao – Didy momba ny tany – Fanomezan-karama ny mpanao fanjakana – Fitondrana jadona ataon-dRaininjoany 13 vtra  – Fanesorana an- dRaininjoany tsy ho governora – Fitarainana noho ny ratsy ataon’ny mpitondra – Fanaovana ny résident ao Anosibe – Isam-bahoaka – Soa ataon’ny olona

III CC 80 : ANOSIARIVO 1892 – 1896

Hain-trano  – Fitarainana, alahelo – Fifidianana mpiadidy

III CC 81 – 1 :

v  ANOSIBE 1865 -1893 : Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Famaritana tany – Ady tany amin’ny vazaha – Fitsarana – Adin’ny mponina sy ny governora – Filazana tontakely

v  ANTALAHA 1880 : Hasina – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 81 – 2 : ANOSIBE 1894 – 1897

Toe-karena – Toetoetry ny fanjakana – Milaza fandraisana taratasy – Fiasàna volamena – Fankasitrahana avy amin’ny mpanjaka – Momba ny isam-bahoaka – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Praiministra – Trosa – Fivarotana gazetim-panjakana milaza ny fahavitan’ny ady – Hasina – Famotorana natao hahalalana ny anton’ny mahaela ny taratasim-panjakana – Fangatahana manamboninahitra mpanampy – Fangatahana manamboninahitra mpanampy – Mamangy andriana – Fitarainana – Mpangalatra omby – Lalàna ny amin’ny tsy hahazoana manao fitrandrahana – Ady amin’ny frantsay – Fitaovana – Famatsiana – Raharaha miaramila – Nakarina any Antananarivo Rakotosalama fa tsy mamim-bahoaka – Fizaran-tany – Mampakatra ny taratasin’ny manamboninahitra frantsay ao Vatomandry sy Mahanoro – Fangatahana fanombohana (cachet) sy mpanoratra – Milaza ny fahatongavan’ny Commandant frantsay  any Vatomandry sy any Anosibe – Tsy voaray ny karaman’ny mpanoratra sy ny mpandika teny – Fitadiavana an’i Boto, milicien nandositra

III CC 82 :

v  ANOSIBE 1897 : Raharaha Ramena

v  ANOSIKELY 1885 – 1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Entana afaka fadintseranana tany Toamasina – Ny amin’ireo Andriandranando

v  ANOSIFITO 1852 – 1888 : Foloalindahy – Mampakatra basy tsy misy mpitana – Mamangy andriana – Hasina – Tokim-panompoana – Taratasy isan-karazany – Velirano sy lefon’omby

v  ANOSILAVA 1876 : ady amin’ny fahavalo

v  ANOSIMIANDROKA  1895 : ady amin’ny frantsay

v  ANOSIMAHALINA 1897 : Ifontsy : toetry ny fanjakana – Toetry ny fanjakana

v  ANOSIMANJAKA 1892  -1895 : Fitarainana – Fasan’andriana nohadian’olona

v  ANOSIMBOAHANGY 1887 – 1893 : Ny nahalatsahan-dRalaizato 10 voninahitra – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fiarahabana sy famangiana ny Praiministra Rainilaiarivony –  Fitarainana noho ny ataon’ny Evanjelistra Andrianatoandro

v  ANOSIMITSIO 1863 – 1895 : Iraka ho an-dRadama II hanao tokim-panompoana sy velirano – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Taratasy nalefan’olona ho an’ny governora

v  ANOSINANDRIAMBO 1888 – 1890 : Ady an-trano  – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  ANOSINAOMBY 1853 : Mamangy andriana – Filazana ny naharaisana ireo taratasim-panjakana

v  ANOSINDRIANA 1851 : Mamangy sy manatitra nahandro ho an’ny andriana

v  ANOSIPATRANA 1885 : Fitarainana ataon-dRainiarivo noho ny fananany nobodoin’olona

v  ANOSIPE 1895 : Ady amin’ny frantsay – Mamangy andriana

v  ANOSISOA 1894 : Fitsarana hala-bary

v  ANOSIVARIKA 1867 : Mamangy sy manasina andriana

v  ANOSIVOLA 1885 – 1894 : Mamangy andriana – Isan’olona – Momba ny Foloalindahy – Fasan’andriana nohadian’olona – Fampandrenesana ny mpanjaka ny amin’ireo mpiasa volamena

v  ANOSIZATO 1892 – 1895 : Fampandrenesana an-dRainilaiarivony ny amin’ireo olona nianjera avy teny amin’ny riambato – Fitarainana, alahelo – Momba an-dRainibemananjara miaramila malemy

v  ANOSY 1885 : Fisaorana andriana noho ny fahavitan’ny fizaram-pananana

III CC 83 :

v  ANTAFOFO 1895 : Fankasitrahana avy amin’ny mpanjaka noho ny soa vitan’ny olona

v  ANTALAHA 1891 – 1894 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Taratasy mifamaly teo amin’Andriantony  governora sy Jofique Alybay

v  ANTALAHO 1881 – 1895 : Fifonana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mangataka toerana – Famangiana andriana – Hasina – Disadisa teo amin’Andriantony 12 voninahitra sy ireo vazaha mpivarotra tao Antalaha – Isan’ny entan’i Mr.Charoux vahoaka English maty

v  ANTAMOTAMO 1885 : ny fahatongavan’ny vola sy ny lamba tao Antamotamo

v  ANTAMPONALA 1875 – 1895 : Jaka – Famangiana andriana – Hasina – Vokatry ny tany -Famindran’ny Foloalindahy – Toetoetry ny fanjakana – Ady ataon’ny jirika – Isan’aina – Ady amin’ny fahavalo – Jaka – Ady amin’ny mpangalatra omby – Momba ny fampianarana – Jirika –  Ny momba ireo vola miasa ao amin’ny fanjakana

v  ANTANAMAHALANA 1890 : Mamangy andriana – Hasina

v  ANTANAMALAZA 1881 – 1896 : Toetry ny fanjakana – Soa ataon’ny olona ao Antanamalaza  – Mpangalatra omby tratra ambodiomby – Voahadin’ny jiolahy ny fanandrian’ny mpanjaka – Sazy noho ny fahamamoana – Tontakely – Fizaram-panompoana – Filazana olona maratra tsy mari-pototra – Mpangalatra omby tratra ambodiomby dia natao maty – Vola miditra amin’ny raharaha vita amin’ny fanjakana – Isan’ny bokim-panjakana tao amin-dRainizohary sy Rajaona – Fahasalamam-bahoaka – Mamangy andriana – Olona marary notsaboina tao an-trano kanefa hita faty tany anaty rano  – Vidin-javatra – Tsy manan-tsiny ny fanambadian-dRakotovao Evanjelistra sy Ravaoarivo – Tsena – Jirika

v  ANTANAMANJAKA 1843 – 1891 : Fahavalo mpangalatra omby – Momba ny fampianarana – Ady andevo – Raharaha tontakely

v  ANTANAMBAO 1868 – 1898 : Soa ataon’ny olona – Toetry ny fanjakana – Momba ny fiangonana sy ny fampianarana – Isan’ny ankizy lava be – Taratasy fitarainana – Ady fivarotan-trano  – Raharaha vonoan’olona, fangalaram-bola, fanendrena chef de village

III CC 84 : ANTANANARIVO 1828 – 1837

Taratasy isan-karazany – Didy Ranavalona 1ère 1828 napetrany tamin-Andrianilambola – Famindrana razana ho any Manevarivo  – Toetry ny fanjakana – Soa nataon’ny olona – Famindran’ny foloalindahy

III CC 85 – 1 : ANTANANARIVO 1850 – 1852

Fanafarana entana sy zavatra isan-karazany – Taratasin-dRainiberindrina – Taratasin-dRamanankoraisina – Taratasy isan-karazany

III CC 85 – 2 : ANTANANARIVO 1853 – 1861

Toetry ny fanjakana – Entana nalefa any Vaingandrano – Taratasy isan-karazany – Fanamelohana ho faty an’Ilala Betsimisaraka izay namono olona – Fadintseranana – Didy ny amin’ny mpikomy amin’ny mpanjaka – Taratasin’ny voromahery – Didy fandorana ny miaramila nandositra – Foloalindahy – Didy ny amin’ireo miaramila nandositra – Fisaorana andriana – Isam-pantsona vita – Soa ataon’ny Foloalindahy – Famindran’ny Foloalindahy – Ady fanjakana: menakely, menabe – Didy famonoana ilay Betsimisaraka nandositra – Fitarainana – Nahandron’andriana

III CC 86 : ANTANANARIVO 1862

Taratasy isan-karazany – Mamangy andriana – Isam-pangady – Vary

III CC 87 – 1 : ANTANANARIVO 1864 – 1879

Miady andevo – Isan’ny lamba fadintseranana avy any Mananjara – Adidy atao amin’ny mpanjaka – Toetoetry ny fanjakana – Fanamboaranana vinaigre – Fangatahana fihaonana amin-dRainivoninahitriniarivo noho ny fikasana handeha ho any Atsimo – Fanamboarana ny filanjana – Olana samihafa – Mamangy andriana – Hasina – Fampiantsoana ny vahoaka hihaino ny kabarin’ny mpanjaka – Fampiasana ny vola natao hanaovana an’i Manjakamiadana – Fanafarana appareil fanaovana dite na kafe – Milaza ny nahafatesan’ny zanakalahin’Andrianaivoravelona – Raharaha ny amin’ny fanafahana ireo Masombika – Ady amin’ny fahavalo – Tokim-panompoana – Anaran’ny mpamono omby – Milaza ny omby sy fanangonana ny volan’ny zanaky Rainiharo – Mission : Toamasina – Fanamboarana an’Andafiavaratra – Famindran’ny Namokorabiby – Didim-pananana – Milaza fiandrasana valin-taratasy – Milaza ny fihetsika tsy mety ataon’ny frantsay sasany amin’ny vahoaka Malagasy – Sambo frantsay rendrika – Raharaha amin’ny frantsay – Tatitra nataon-dRainimaharavo tamin’ny Praiministra

III CC 87 – 2 : ANTANANARIVO 1863 – 1873

Fanaterana vokatry ny tany ho an’ny mpanjaka – Tokim-panompoana ny amin’ny raharaham-panjakana – Fampandrenesana mialoha ny amin’ny ady kotrehin’ny frantsay amin’ny Malagasy – Tsenan’Antananarivo – Matso – Fitarainan’ny miaramila – Ady vola – Tany tian’ny vahiny hofaina – Filazana fahafatesana – Olana ara-bola – Taratasy isan-karazany – Fananganan-janaka – Taratasin’ny voromahery – Fandrarana varotra olona – Fisoloan-toerana olona maty – Mamangy andriana – Kabary natao tamin’ny vahoaka zanaky Menabe – Soa ataon’ny Foloalindahy – Hasina – Fitarainana noho ny fandroahana amin’ny tany – Mangataka lamba – Anaran’ny olona mampisambotra vola – Fadintseranana avy any Toamasina sy Mahavelona – Vary isam-pangady avy any amin’ny seranana – Vokatry ny tany – Soa ataon’ny olona – Taratasy isan-karazany avy  amin’ny vazaha sy ny navaly azy – Milaza ny sambo manoara iray entin-tsetroka an’ny frantsay  – Isan-tsambo  – Milaza ny fahatongavana ao Anjeva – Momba ny hazo – Ireo zavatra nilain’ny mpanjaka – Isan’ny mponina  – Milaza ny amin’ireo filiotra  – Fitsarana ady isan-karazany – Tafika: anaran’ny miaramila zazavao vao noraisina, anaran’ny manamboninahitra sy miaramila hanaraka andriana

III CC 88 – 1 : ANTANANARIVO 1862 – 1880

Fehezan-dalàna 1862, Radama II – Varotra tany, taratasy fisaorana – Hevi-panjakana – Zanamanjakolona tsy manana karatra – Hevi-panjakana mikasika izay mety hitondrana ny Silamo – Fampitandremana ny Praiministra amin’ny olona ametrahany fitokisana – Mamangy andriana – Hasina – Hasina – Tokim-panompoana – Aretin-dRahety – Jaka – Ady – Matso – Toetry ny fanjakana – Hai-trano – Soa ataon’ny olona – Taratasy isan-karazany misy ny iraky ny mpanjaka sy ny hafatry ny Praiministra Rainilaiarivony

III CC 88 – 2 : ANTANANARIVO 1881 – 1885

Mamangy andriana – Jaka – Toetoetry ny fanjakana – Hasina – Fampianarana (fanadinana) – Fitanisana ankizy – Taratasin’i Mr Larsen ho an’ny Praiministra Rainilaiarivony milaza ny fahavononany hihaina amin’ny Praiministra sy milaza ny amin’ny fanondranana omby – Mikotrika ady amin’ny Malagasy ny Frantsay te hanjanaka – Taratasin’i Mr Larsen ho an’ny Praiministra Rainilaiarivony milaza ny nandraisany ireo zavatra avy amin’ny mpanjaka sy milaza ny hasina nomeny ny mpanjaka – Milaza ny amin’ireo tovolahy malagasy mianatra fomba miaramila – Famotsorana olona voampanga – Taratasin’i Mr Larsen ho an’ny Praiministra Rainilaiarivony mangataka famaizana ilay olona tratra nangalatra, mangataka fihaonana amin’ny Praiminstra Rainilaiarivony, milaza ny olana amin’ny raharaha fanondranana – Milaza ny fandrosoan’ny fiangonana sy ny sekoly – Milaza hevi-panjakana

III CC 89 – 1 : ANTANANARIVO  1885

Vola miditra sy mivoaka  – Avy amin-dRajoelina momba ny Colonel Du Vergé – Fitarainana – Fitsarana ady isan-karazany

III CC 89 – 2 : ANTANANARIVO 1885

Raharaha Josia namaky tranona vazaha – Fampianarana – Foloalindahy – Fitarainana – Fitsarana ady isan-karazany

III CC 90 : ANTANANARIVO 1885

Fitsofan-drano ny tany ho an’i Griffitis – Raharaha tontakely – Hevi-panjakana (fitaovana) – Fanekem-pokonolona amin’ny miray fiadidiana amin’ny fiangonana ao Ambatomitsangana – Tifitra tafondro baomba nataon’ny frantsay tao Toamasina – Jaka – Fanafarana diloilo – Fanofana trano – Milaza ny faharesen’ny frantsay tao Manjakandriana – Fitondram-panjakana – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 91 : ANTANANARIVO 1885-1886

Vola vidin-javatra sy karaman’olona – Taratasy avy amin’ny Larsen Agent ho an’ny Rainizafimanga (en anglais) – Fanendrena deka hanampy ny manamboninahitra hanao fanjakana ao Vatomandry – Momban’ny foloalindahy – Hevi-panjakana – Milaza zavatra isan-karazany amin-dRainilaiarivony – Didim-pananana – Fitarainana sy alahelo, raharaham-pitsarana – Avy amin’ny mpiandry vohitra, mamangy; milaza zavatra isan-karazany – Anaran’ny mpiasa

III CC 92 : ANTANANARIVO 1886

Momban’ny fiangonana – Avy amin-dRakoto, governoran’Andakana: raharaha amin’ny Frantsay (fandoavana ny volan’ny Comptoir National d’Escompte) – Raharaha amin’ny vahiny –  Haren-dRamatoa Ramasy sy Rasata 12 Voninahitra – Hevi-panjakana nataon’i Said Ali andriambaventy – Vola mivoaka sy miditra – Mpiandry vohitra milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 93 : ANTANANARIVO 1871 – 1888

Alahelo sy fitarainana’olona – Didin-karena – Fitsarana – Taratasin’i L. Larsen ho an-dRainizanamanga –  Momban’ny raharahan-dRakoto 11 voninahitra governoran’Andakabe

III CC 94 : ANTANANARIVO 1887

Raharahan’ny antily – Milaza zavatra isan-karazany amin-dRainilaiarivony

III CC 95 : ANTANANARIVO 1887-1895

Avy amin’ny fokonolona sy ny mpiadidy: milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaham-pokonolona (polisy: Andafiavaratra) – Fitazomana olona ahiahiana (mpividy lamba avy any Betafo) – Adi-tanin’Andriandranando eo Antendroavo – Mamangy andriana – Hevi-panjakana; milaza ny toetoetry ny fanjakana manodidina an’Antananarivo – Raharaha nataon’ny fokonolona – Ho an’dRainialaiarivony: fangatahana tafondro sy basy – Fangatahana deka – Ny soa ataon’olona

III CC 96 : ANTANANARIVO 1893-1895

Taozavam-panjakana: asa vaventy ho fanasoavam-bahoaka – Fangatahana hipetraka ao Miadamanjaka hahazoana manokana ny fahavalo – Fitarainana – Fahavalo, jirika, tontakely – Fitsarana – Fizaran-karena sy didim-pananana – Milaza ny soa ataon’ny olona – Fangatahana nataon-dRasalelambo 11 vtra mba hidina any Toamasina hivarobarotra – Fiangonana sy Sekoly – Fiampangana olona – Momban’ny fasan-dRamarosikina Komandy tao Beseva – Mpiandry vohitr’Antananarivo – Fandevenana an-dRatsimanohatra 13 vtr sy Rainilaiseheno 12 vtra – Fitabatabana miaramila mpiandry ombin’Andriana – Aretina (Infloenza) – Fivarotana tany – Fitantanana an-tsoratra ny raharaha avy amin’ny Antily sy ny Governora – Farantsa volamena iray avy amin-dRainimanarivo 11 vtra ho solom-boakazo – Mamangy andriana – Tanim-bary sy tanimboly maromaro namidin-dRazafimandimby – Raharaha miaramila – Iraky ny fanjakana – Fandroana – Miaramila voampanga ho namono an-dRabedoaka – Raharaha amin’ny vahiny – Manatitra ranomanitra nohon’ny fahatongavan’ny krismasy – Momban’ny tafika: fitaovana, fandehanana

III CC 97 : ANTANANARIVO 1894-1896

Taratasy manokana – Hevi-panjakana –  Fitarainana – Filazana ny fandaminana ny biraom-panjakana – Kabarin-dRanavalona III taorian’ny tabataba – Famonoana ny olona meloka – Filazana ny fanatontosana ny iraka – Fananganana saina – Didy momba ny fanisam-bahoaka – Fanomezana vola ho an’ny Manamboninahitra – Kabary ho an’i Betsileo momba ny fitondrana  ankapobeny –  Lalàna momba ny fanorenana trano – Fanesorana amin’ny raharaham-panjakana nohon’ny fanaovany tsy rariny – Toetoetry ny olona taorian’ny ady – Didy momba ny « Prestation » na taozava-panjakana – Fanendrena governora jeneraly ho ao Amorontsagana ary didy hotanany amin’izany –  Fanendrena mpanao raharaham-panjakana ho ao Ambatofinandrahana – Fanandevozana –  Fanendrena ary famerenana karaman’ny mpiasam-panjakana – Fanondrotana voninahitra – Ny momban’ny saritany manazava ny fizaram-panjakana (Vakinakaratra) – Fampangana olona ho mpitsikilon’ny governemanta frantsay – Fampangana olona ho mpitsikilon’ny governemanta frantsay – Famindran-toerana mpanao raharaham-panjakana – Fampianarana ny sekoly; fangatahana samihafa momban’ny fampianarana – Fanomezana alalana vazaha vahiny handinika ny toetry ny tany sy hamantatra izay mineraly ao aminy –  Fanendrena mpanao raharaham-panjakana ho ao Tsiroanomandidy – Fangatahana hampitondrana ny taratasy iray ny Rév. Brock Greverik. Superintendent ny N.M.S. – Fanomezana alalana hitsabo tena – Fifandraisan’ny gouverneurs rehetra sy ny Résident de France – Fiantsoana

III CC 98 : ANTANANARIVO 1879 – 1892

Milaza ny toetry ny fanjakana  – Fanekem-barotra – Fifanarahana – Fiantohana an-dRainimanganana – Fitsaboana andevo – Réclamation de succession de Mme Jeannette à Foulpointe – Ny fandrosoan’ny fanaovana trano fiangonana ao Analakely – Affaire de meurtre – Fanatsarana ny ati-trano telegrafy – Fitarainana – Vola amin’ny varotra iombonana – Fianarana – Miaramila – Fifandraisan’y Eugène Armand Dekan’ny P.M. – Varotra iombonana – Fangalana fingotra tany Moramanga – Divers: contrat, assassinat

III CC 99-1: ANTANANDAVA 1886 – 1898

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Toki-panompoana  – Fifandraisana amin’ny vahiny – Raharaha miaramila – Fanaterana entana sy vola ho an’ny fanjakana – Faharavan’ny entam-bazaha tao Mahela – Soa ataon’ny olona – Fiandrasana ny ombin’ny Prime Minister – Momban’i Abraham Kindgon vahoaka anglisy voaroaka tsy hipetraka eto Madagasikara – Fanendrena an’i Rainitsimbazafy ho Prime Minister solon’i Rainilaiarivony – Olon-dratsy – Fandroana –  Vidina boky –  Momba ny fampiraharahan’ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay – Filazana ny fandevenana vazaha maty  – Fanadinana vavolombelona – Fikarakarana ny tanàna – Sosialy

III CC 99-2 : ANTANANDAVA 1853 – 1865

Milaza ny soa nataon’Andriambandra 11 vtr – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Anaran’ny Manamboninahitra sy ny toetoetry ny fitaovam-piadiana – Mamangy andriana – Milaza ny soa nataon-dRaberanto 11 vtr, mamangy – Tokim-panompoana – Hasina – Vary isam-pangady, vidim-barin’Andriana – Momba ny andevo – Jaka – Soa ataon’olona – Passeport – Momba ny fampianarana – Hevi-panjakana – Fifandraisana amin’ny vazaha – Fifandraisana amin’ny vazaha afa-tsy ny Frantsay – Fadintseranana – Vola mivoaka

III CC 100 :

v  ANTANANAMBO 1898 :  Adi-tany

v  ANTANDROKOMBY 1885 :  Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  ANTANETIBE (1883-1893) : Fifidianan’ny fiangonana masoivoho  – Toetry ny fanjakana – Vokatry ny halatr’omby – Fampitahorana an-dRainisoavahiny governora – Mpanao tontakely – Volamenam-panjakana – Rivotra mahery

v  ANTANIFOTSY (1885-1897) : Fanisam-bahoaka – Fahazoana volamena  – Momban’ny isam-bahoaka –  Fitarainana – Mamangy an-dRainilaiarivony –  Entana mbola tsy tonga

v  ANTANIMARINA (1884-1894) : Teny nangalana am-bavany ny vazaha roa lahy  – Mamangy andriana  – Milaza ny toetoetry ny fanjakana  – Mpanao tontakely – Fahazoana mpangalatra – Milaza ny toetoetry ny fiangonana

v  ANTANISOA 1894 : Fizarana tany hiasana

v  ANTANETIMBOAHANGY 1862 : Ho an-dRadama II ady amin’ny fahavalo, toetry ny fitaovampiadiana

v  ANTANETIBE 1863 : Mamangy an-dRainilaiarivony

v  ANTANIMANDRY (1863-1890) : Jirika – Mamangy an-dRainilaiarivony

v  ANTANIMBARIKA 1892 : Mpangalatra volamena

v  ANTANIMBARINDRAGAHY 1851 : Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila tonga sy tsy tonga

v  ANTANIMENA (1885-1893) : Lovan’ny Prime Minister – Fitarainana – Fahatongavan’ny lamba sy ny salaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  ANTANIMORA 1825 : Firesahana ny zava-bita

v  ANTANINASANDRATRA 1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  ANTANJOMBATO 1894 : Fangalarana

v  ANTANTERAKA 1884 : Fanasiana manda ao Maevatanana  –

v  ANTAOLANOMBY( 1885-1893) : Fahafatesana mpitandrina – Milaza ny toetoetry ny fanjakana  – Fitarainana – Tsy fifanarahan-kevitra amin’ny fitantanana ny miaramila –

v  ANTAZOBE (sans date) : Fanisam-bahoaka

v  ANTEMITRA 1882 – 1894 : Fitsenana miaramila – fefiloha vaky

v  ANTEZA (1885-1893) : Fizarana fananana – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila handimby fiambenana mpiambina – Famindran’ny handimby fiambenana (Mpiambin’Andriana) – Raharaha miaramila

v  ANTINDRA 1884 : Raharaha amin’ny Frantsay: tetik’ady

v  ANTOBY (1887-1895) : Fanisam-bahoaka – Taratasy ho an-dRailaitsirofo komandy –  Momban’ny Foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana  – Filazana raharaha atao – Fanoratana tany sy andevo namidin’i Rakalotody – Tontakely

v  ANTOKOMARO  (1841-1885) : Lehilahy tonga ohatra amin’ny soa ataony amin’ny fanjakana – Lehilahy nahafaty fahavalo  – Foloalindahy, fitaovana  – Soa ataon’ny olona

v  ANTONIBE (sans date) : Fitondrana lamba sy vola

v  ANTONGOBATO (1892-1899) : Projet de Banque de Madagascar  – Graniterie

v  ANTONGODRAHOJA  1874 – 1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana  – Momban’ny andevo