TAOM-BAOVAO MALAGASY TAONA 2018

Raha ny marina dia samy manana ny taom-baovaony ny firenena tsirairay. Saron’ny fanatontoloana nihanahazo vahana tsikelikely ka zary nandrakotra izao tontolo izao nefa izany. Ny datin’ny 01 janoary no eken’ny daholobe ho voalohan’ny taona saingy tsy voatery hanaiky ny fahamarinan’izany akory ny rehetra.

 

Nisy àry ireo nanapa-kevitra fa tsy maintsy haverina ny fankalazana ny taom-baovao malagasy eto amin’ny tanin’ny Malagasy. Nanomboka ny hetsika tamin’ny Alakamisy 15 martsa 2018 lasa teo ary tsy hifarana raha tsy amin’ny Zoma 23 martsa 2018 ho avy izao.

Toy izao ny endriky ny fandaharam-potoana amin’izany:

– Alakamisy 15 martsa 2018: fampirantiana teo anoloan’ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo.

– Sabotsy 17 martsa 2018: hetsika isan-karazany teo anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina narahin’ny fandrehetana ny afo tsy maty.

– Alahady 18 martsa 2018: fanentanana sy hira ary kabary fifampiarahabana tratry ny taona.

– Zoma 23 martsa 2018 (mbola ho avy): alin’ny taom-baovao malagasy ao amin’ny Akany Nambinintsoa Talatamaty izay hanasongadinana ny taovolo, ny fitafy, ny hira sy dihy, ny sakafo tena malagasy.

Mifanindran-dalana mandrakariva amin’ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny fanatanterahana ireo fanaon’ny Malagasy fahiny amin’ny asaramanitra lehibe toy izao: tatao, harendrina,  zara hasina, hira gasy,…

Tsy hifanerena ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fa miankina amin’ny fandresen-dahatry ny tsirairay.