FAMPIRANTIANA 22 – 25 JONA 2018 TENY AMIN’NY TRANOMBOKIM-PIRENENA – ANOSY

Nandray anjara tamin’ny fampirantiana notontosaina teny amin’ny Tranombokim-Pirenena teny Anosy, ny Zoma 22 hatramin’ny Alatsinainy 25 jona 2018 lasa teo, ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena.

Tonga nanome voninahitra ny fanokafana ny fampirantiana ireo solontenam-panjakana notarihin’ny Ministry ny Kolontsaina ankehitriny.

Tanjona niraisana teto Madagasikara, tany amin’ny taona 1960 tany, ny hitondra ny firenena malagasy ho amin’ny fandrosoana amin’ny lafiny rehetra. Niara-niasa hahatrarana izany ny fitondram-panjakana, ny olon-tsotra, ny orinasa, eny fa na dia ny vahiny aza.

“Vavolombelon’ny mpiasa ny bainga”. “Ny asa vita no ifampitsarana”. “Asa fa tsy kabary”. Marina ireo fitenenana rehetra ireo tamin’izany fotoana izany satria nanao rano lava sy tohy vakana ny fitsanganana fotodrafitr’asa lehibe nanerana ny Nosy. Niroborobo tao anatin’ny fotoana fohy ireo sehatr’asa efa nisy; nipoitra ho azy kosa ny mbola tsy nisy. Ireto misy santionany amin’izany:

  • orinasa maro mifamatotra amin’ny fambolena sy fiompiana,
  • orinasa misahana ny fitaterana,
  • orinasa sy toerana mitsinjo ny fahasalamam-bahoaka,
  • trano fonenam-bahoaka,
  • trano fianarana (oniversiten’Antananarivo),
  • lalana sy tetezana,
  • ….

Tetezana « Philibert Tsiranana » ao Sofia notokanana ny 30 jona 1960

Hôpitaly ao Manakara notokanana ny 23 jolay 1964

 

 

 

 

 

 

Orinasa BATA notokanana ny 21 oktobra 1971

Efa hatrany amin’ny taona 1960 no niasa teto amin’ny firenena ny zandary sy ny tafika malagasy. Antom-pisian’izy ireo voalohany indrindra ny fisahanana ny filaminana.  Miditra an-tsehatra amin’ny fampandrosoana ifotony ihany koa izy ireo amin’ny alalana tetik’asa mahakasika ny fambolena; ary manampy ny mponina amin’ny voina tampoka: manala ny hazo notapahin’ny rivo-doza, ….

Tafika manao andrana amin’ny fambolena amin’ny fomba moderina – taona 1977

Toy izany raha fintinina ny lohahevitra narantin’ny Arisivam-Pirenena nandritra ny efatra andro teny Anosy.