NAMBOLY HAZO SY NIFAMPIARAHABA TRATRY NY TAONA NY TENY AMIN’NY PRIMATIORA NY ALAROBIA 16 JANOARY 2019

Zavatra roa lehibe no nanamarika ny teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo ny andron’ny Alarobia 16 Janoary 2019 lasa teo.

Nanatanteraka fambolen-kazo teny an-toerana ny mpiasan’ny Primatiora notarihin’ny Praiministra sady Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Christian. Ny SAF FJKM  no nanolotra ireo zana-kazo (hazo fihinamboa) novolena tamin’izany.

Nitohy tamin’ny fifampiarahabana tratry ny taona ny fotoana nony avy eo. Nakotroka ny lanonana nafanain’ny Sanda Music.

Nankasitraka ny mpiasan’ny Primatiora rehetra ny Praiministra tao anatin’ny lahateniny noho ny fahatokiana sy fahavitrihana nasehon’izy ireo tao anatin’ny fiaraha-miasa nandritr’izay fotoana rehetra izay.

Ho taona miavaka noho ny tamin’ny lasa rehetra anie ity taona 2019 ity ho an’ny mpanaraka ny tranokalan’ny Arisivam-Pirenena. Mirary soa tompoko!