III CC 201 – 300

III CC 201-1 : MANJAKANDRIANOMBANA 1885

Fitsarana – Famindran’ny foloalindahy – Ady amin’ny Frantsay – Milaza toetry ny fanjakana – Hasina

III CC 201-2: MANJAKANDRIANOMBANA 1885 – 1895

Fanekena – Milaza toetry ny fanjakana – Ady amin’ny vazaha – Tokim- panompoana

III CC 202 : MANJAKANDRIANOMBANA 1885 – 1886

Raharaha isan-karazany – Raharaha amin’ny vahiny – Momba ny paositra sy telegraphy – Milaza toetry ny fanjakana – Momba an’i Diégo Suarez

III CC 203 : MANJAKANDRIANOMBANA 1886

Mamangy andriana – Milaza ny soa ataon’ny olona – Raharaha amin’ny vahiny ao Toamasina – Momba ny nahafatesan’i William Pason – Isam-bahoaka – Hevi-panjakana momba ny fakana miaramila – Foloalindahy – Fifandraisana amin’ny Frantsay – Fanofan-tany – Raharaha isan-karazany – Volan’Andriana – Fadintseranana – Fampisamboram-bola – Fanaovan-tsiramamy – Famindran’ny mpiatafika – Fitaovam-piadiana – Nahatongavan’i Cazet tao Toamasina

III CC 204 : MANJAKANDRIANOMBANA 1886

Milaza ny toetry ny fanjakana – Soa ataon’ny olona – Tokim-panompoana

III CC 205 : MANJAKANDRIANOMBANA 1887 – 1895

Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Vola fadintseranana – Ankizilahy nalefa ho Ambaniandro – Mr Digaut, mpanao poste Frantsay – Mamangy andriana – Fanomezana alalana hitsangatsangana – Fangatahana dokotera mpitsabo – Taratasim-panjakana ampakarina aty Antananarivo – Ady andevo sy fananana – Fanombohan’ny ady tamin’ny Frantsay – Raharaha miaramila – Fitaovana – Tokim-panompoana – Foloalindahy

III CC 206 : MANJAKANDRIANOMBANA 1895

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ady amin’ny vazaha – Mamangy andriana – Soa ataon’ny olona – Fitarainana – Telegrafy

III CC 207 : MANJAKATOMPO-ANONIBE 1893 – 1895

Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Rivo-doza tamin’ny 27 aprily 1894 – Filazana momba ny manamboninahitra maty sy marary ary ny nandeha tsy miera – Momba ny fampianarana – Fanaovana lavanty ny entan’ny vazaha maty – Kopian’ny taratasy mankany amin’ny vazaha ao Toamasina – Kopian’ny taratasy mikasika ny raharahan’i Tofique Alybay (karana ao Sambava) – Ny fiovan’ny lalàna faha-160 momba ny sandan’ny vola miasa eto Madagasikara – Toe-panjakana – Vono olona – Vidin-koditra – Fifanekena nataon-dRamatoa Ranorovelo sy Atoa Viller Consul Amerikana hitaiza ny zanaky Ramatoa Ranorovelo – Fandaminana ny tetezan’olona – Fitarainana – Taratasy samihafa – Fampafantarana ny vahoaka ny fanapaha-kevitry ny Mpanjaka momba ny Frantsay – Momba ny vidin’ny hazo sy fingotra – Taratasy nifamalian’ny governora sy Mr Maigrot – Mamangy andriana – Ady amin’ny Frantsay – Raharaha miaramila – Famatsiana ny Foloalindahy – Fitaovam-piadiana – Hevi- panjakana – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister – Fangatahana dokotera – Fanaovana an’Anosipe ho Manjakatompo – Momba ny olona mampiahiahy hifandray tendro amin’ny Frantsay – Volam-panjakana – Fanekena amin’ny vazaha englisy – Fandroana – Fanomezana – Isan’ny entan’ny vazaha maty – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Momba ny vahoaka Frantsay mampiasa pasipaoro englisy sandoka – Fandroahana an’ i Abraham Kingdon vazaha englisy nanao heloka tamin’ny fanjakana malagasy

III CC 208 :

v  MANJAKATOMPO 1883 – 1895 : Milaza toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Mamangy andriana – Hasina sy fitia tsy mba hetra – Soa ataon’ny olona –Volamena – Fitarainana, alahelo – Fitondram-panjakana ankapobeny – Fakan’ny fanjakana ny fananan-dRalahiriaka 13 Vtra sy Rainivoanjo 12 Vtra – Ira-panjakana – Fitsarana – Ady amin’ny Frantsay – Fitaovana – Raharaha miaramila – Fiarovana

v  MANJAKARAY 1892 – 1895 : Mamangy andriana – Tontakely – Trano may – Fahasalamam-bahoaka – Didim-pananana nataon-dRainilaisa mpiadidy – Fiangonana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fitarainana

III CC 209 :

v  MANJAKAJAFY 1889 – 1890 : Volamena – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  MANJAKAMIADANA 1895 : Hasim-pandroana – Cahier de dépense

v  MANJARAY 1854 : Milaza toetry ny fanjakana

v  MANOHILAHY 1893 – 1896 : Fahavalo – Olona nangalatra omby

v  MANOLOTSOA 1887 : Milaza toetry ny fanjakana

v  MANTASOA 1885 – 1892 : Fitarainana – Milaza toetry ny fanjakana

v  MANONGARIVO 1845 – 1886 : Raharaha amin’ny Frantsay, ady sy tetik’ ady – Milaza toetry ny fanjakana – Ady amin’ny samy foko – Famindran’ny Foloalindahy – Miaramila – Fahavalo

v  MARODAZA 1895 : Milaza toetry ny fanjakana

v  MAROFINARITRA sans date : Fanisam-bahoaka

 v  MAROFODY sans date : Fanisam-bahoaka

v  MAROMANDIA 1864 : Milaza toetry ny fanjakana

v  MAROKOLOY 1854 – 1862 : Miaramila – Mamangy andriana – Hasina, fitia tsy mba hetra – Fahavalo

v  MARIANINA 1885 : Fitarainana, alahelo

v  MARIVOLANITRA 1885 : Fitsarana

III CC 210-1 : MAROANTSETRA 1828 – 1870

Fadintseranana – Milaza toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Foloalindahy – Hevi-panjakana – Mamangy andriana – Hasina, variraiventy sy isan’ olo- miaina – Anaran’ny Andriambaventy ao Maroantsetra – Mangataka lamba – Toetry ny tafika – Isan’ny miaramila – Fitaovam-piadiana – Anaran’ny olona lasa ho borizano – Entana miakatra any Antananarivo – Fandroana – Soa ataon’ny olona – Momba ny fampiasana ny saina – Isam-pangady – Fanekena tamin’ny Anglisy – Fisehoan’ny Mpanjaka amin’ny ambanilanitra

III CC 210-2 : MAROANTSETRA 1826 – 1868

Fanaterana vary – Miaramila – Raharaha amin’ny vahiny – Fanomezana entana – Mamangy andriana – Fanekena – Fitaovam-piadiana – Hasina – Fizaram-paritra – Isam-bahoaka – Milaza toetry ny fanjakana – Fitondram-panjakana – Rivo-doza – Tokim-panompoana – Latsa-bato – Anaran’ny Manamboninahitra – Fampinomina – Fambolem-bary – Fanaterana ny isam-pangady – Lalàna amin’ny lehilahy mitsoaka ny orim-bato – Fahavitan’ny Rova – Volan’ny mpiandry fanjakana – Fahasalamam-bahoaka – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Fitandremana ny fanjakana – Famonoana omby – Foloalindahy – Fakana ny fatin’Andrianilana – Vidin-koditra – Halatr’olona – Miaramila mpiandry vohitra – Ady amin’ny vazaha  – Fandroana – Fiarovana – Basy tsy misy mpitana – Soa ataon’ny olona – Fitanana ny fanjakana – Entana fampakatra isam- bolana – Fanaterana mena-trozona – Olo-meloka nandositra – Fividianana loko fotsy sy diloilo – Lalàna momba ny toaka – Fanafarana loko sy diloilo – Fitandremana ny fanjakana – Varotra – Fampiantsoana ny borizano rehetra – Toetry ny Manamboninahitra – Fitsarana – Tafika – Isan’ny miaramila zazavao vao nalaina – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila

III CC 211 : MAROANTSETRA 1870 – 1880

Entana miakatra, fadintseranana – Varin-dRainilaiarivony – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Isam-bahoaka, isan’aina – Hasina – Vokatry ny tany – Famangiana andriana – Fanaka, vola fiandry fanjakana –  Famindran’ny Foloalindahy – Momba ny fandrarana ny varotra olona – Mampakatra ny variraiventy isan’olo-miaina – Milaza ny sambo nitody tao an-tseranana – Milaza ny fomba hitondrana ny masombika nalefa ho Ambaniandro – Ny momba an’Andriamandazo – Isam-pangady

III CC 212 : MAROANTSETRA 1843 – 1888

Taratasy samihafa avy amin’ny governora ho an-dRanavalona – Sambo nitody tao an-tseranana – Entana mivoaka sy maditra – Hasina, isan’aina – Raharaha amin’ny vazaha – Hevi-panjakana mikasika ny fifandraisan’ny malagasy sy vazaha – Sambo niakatra – Fadintseranana – Fampianarana – Famindran’ny foloalindahy – Isam-bahoaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fifandraisan’ny entana sy ny mpitondra – Vola nivoaka tamin’ny raharaham-panjakana – Ombin’Andriana – Halatra – Fitsarana – Fitarainana – Mamangy andriana

III CC 213 : MAROANTSETRA 1882 – 1893

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ady, tetik’ady – Momba ny fiangonana – Raharaha amin’ny Frantsay – Tokim-panompoana – Vola maditra – Isam-bahoaka – Foloalindahy – Mamangy andriana – Entana fampiakatra isan’efabolana – Fingotra – Hofan-trano – Sambo « linda » – Fanisan-kazo niondrana an-tsambo – Fadintseranana anati-rano – Betsimisaraka nilatsaka ho miaramila  – Tafika – Isan’ny hoditra – Raharaha amin’ny vahiny

III CC 214 : MAROANTSETRA 1885 – 1896

Raharaha amin’ny frantsay, tetik’ady, fitaovana – Raharaha amin’ny foloalindahy – Fifandraisana amin’ny vazaha – Isam-bahoaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha bompard – Famindran’ny Foloalindahy – Fadintseranana – Hasin’Andriana very  -Sombin-tantaran’i Maroantsetra hatramin’i Lahidama – Milaza ny vola amin’ny ariary isan-dahy – Halatra – Fandraisan-tanana sy fiarahabana an-dRainitsimbazafy noho ny fanendrena azy ho Praiministra – Fandroahana an’i Mr Berger tsy hipetraka eto Madagasikara – Famotorana atao amin’ny governoran’i Soanerana-Ivongo momba izay nataony – Fanomezana

III CC 215 :

v  MAROMITRONA 1892 : Raharaha volamena

v  MAROSALAZANA 1891 : Fiangarana sy fampianarana

v  MAROTANDRANO 1886 – 1895 : Milaza ny toetry ny fanjakana (tokim-panompoana) – Jaka – Vidin-koditra – Fandroana – Hasina – Solom-bodiakoho – Lalàna – Vola – Mamangy andriana

v  MAROMIDITRA 1872 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  MAROZEVO 1895 : Irak’Andriana

III CC 216 : MAROVOAY 1829 – 1882

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Hevi-panjakana – Famindran’ny foloalindahy – Mamangy an-dRavoninahitriniarivo – Isan’aina – Momba ny fadintseranana – Mamangy andriana – Fianarana – Fampakarana voamadilo – Kabarin’Andriana (pasipaoro) – Landy – Jaka – Fanafarana soavaly sy lamaody vaovao – Momba ny nendra – Momba ny fandraràna ny varotra olona, fitondrana ny masombika afaka – Fitoriana filazantsara – Vokatry ny tany (landy) – Irak’Andriana – Hasina – Lapa vita – Variraiventy isan’olomiaina – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila lasa borizano – Isan’ny Andriambaventy any Marovoay – Fitarainana – Isan’ny ombin’Andriana – Soa nataon’ny olona – Fanondrotana voninahitra – Taratasin’Andriana – Vokatra landy – Tsy ampy vanja – Andevolahy miaramila – Ady natao tamin’ny fahavalo – Basy tsy misy mpitana – Fitaovan’ny tafika tsy ampy – Fangatahana mpively langoraony – Fangatahana vanja sy bala – Jirika – Ranomanitra – Taratasy samihafa avy amin’ny governora ho an-dRanavalaona I

III CC 217 : MAROVOAY 1883 – 1896

Fandraisan’ny résident isam-paritany ny raharahany – Filazalazana momba ny faritany – Ady amin’ny frantsay – Fadintseranana – Ira-panjakana – Filazana indroa isam-bolana ny toetry ny fanjakana – Vidin-javatra – Toe-panjakana – Ariary isan-dahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Haba – Hasina – Mamangy andriana – Raharaha amin’ny vahiny – Nendra – Raharaha amin’ny frantsay  – Tokim-panompoana – Fitaovana – Hira tamin’ny ady tany Marovoay sy Mojanga – Avy amin’ny colonel Du Vergé milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny frantsay, fiomanana – Vola mivoaka – Momba ny raharahan-dRamambazafy 14 vtra – Fifandraisan’ny entina sy ny mpitondra

III CC 218 :

v  MASINANDRAINA 1879 – 1895 : Mamangy andriana – Alahelo noho ny nahafatesan-dRatsimandresy 13 vtra – Manatitra ranomanitra ho an’ny mpanjaka – Alahelo, fitarainana – Fampianarana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Jirika – Tafika – Sekoly

v  MASINANDRIANANJAKA 1895 : Raharaha miaramila – Ady amin’ny Frantsay

v  MASINDRANO 1884 – 1891 : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny (momba ny tany) – Dikam-pasipaoro – Isan’ny zavatra nangalarin’olona sy simba ao amin’ny mission catholique

v  MASINDRAY 1893 – 1895 : Fividianana jiafotsy – Momba ny dian’ny vazaha – Mamangy andriana

v  MASOANDRO 1892 : Taratasin’Andriana

v  MASOMBOAY 1892 – 1894 : Filazana trano may – Mamangy andriana

v  MASONDRANO 1889 – 1893 : Entana niakatra tao anatin’ny iray volana – Tafika

v  MASOMPIEFANA 1877 : Jaka

v  MATAHIMASINA 1885 : Tokim-panompoana

v  MATITANANA 1871 – 1891 : Teny nataon-dRatodiarivo –  Misaotra andriana – Nangataka mpitaiza – Fangalana miaramila – Fitarainana, alahelo – Hevi-panjakana mikasika ny vazaha – Milaza ny toetoetry ny fanjakana –

v  MATSINJOHONY 1875 : Fananganan-jaza

v  MATSINJO 1883 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  MAURITIUS 1833 – 1893 : Firaisam-barotra amin’ny Anglisy – Zava-baovao re

v  MBENDETRIMO 1875 : Mangataka miaramila

v  MENARAHAKA 1829 : Tafika

v  MENAVAVA 1825 : Fitaovana

v  MEHELA 1885 : Mamangy andriana

v  MENGOLA 1885 : Alahelo

III CC 219 :

v  MERIMANDROSO 1859-1895 : Famangiana andriana – Tokim-panompoana – Hasina volatsivaky – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fanalàna Miaramila – Miaramila – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – Fahasalamam-bahoaka – Vola miditra amin’ny raharaha vita – Rivo-doza mampianjera ny fiangonana – Mpanao vola ratsy – Trano may – Fanaovana fefiloha – Zava-baovao – Fiangonana – Hai-trano

v  MERIMITATRA 1852-1895 : Mampakatra ny basy tsy misy mpitana – Isam-pangady – Hasina – Momba ny pasipaoro – Vokatry ny tany – Hasim-pandroana – Hasimbe, omby volavita, isan’aina, volatsivaky – Mamangy andriana – Isan’ny omby – Manatitra ny vokatry ny tany – Fitarainana – Fisafoana –  Fahafatesan-dRainizanabelo – Irak’ andriana – Jirika – Momba ny toetran-dRainivelonoro 9 Vtra

v  MERINARIVO 1869-1893 : Mamangy andriana – Jaka – Ira-panjakana hampandry tany

v  MERINAVARATRA 1893 : Fahasalamam-bahoaka

v  MERINKOARIVO 1893 : Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – Momba ny hetra ariary isan-dahy

v  MERITSIADINO 1894 : Hasina

v  MERITSIAFINDRA 1893-1895 : Fahasalamam-bahoaka – Toetoetry ny fanjakana  – Filazana trano may – Totankely – Momba ny fitsidiham-paritany ataon’ny Prime Minister Rainitsimbazafy

v  MEVARANO 1883-1895 : Milaza ny toetoetry ny fanajakana – Ady amin’ny frantsay

v  MERITSIATOSIKA 1885 : Alahelo, fitarainana

III CC 220 : MAEVATANANA 1863-1888 :

v  Fiasana volamena – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Isam-bahoaka –  Momba ny foloalindahy – Fitaovana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vazaha – Fihadiam-bolamena sy varahina – Famangiana an-dRainilaiarivony – Alahelo, fitarainana

III CC 221 : MAEVATANANA 1889 – 1890

Fitsarana (fakana am-bavany) – Hasim-pandroana – Foloalindahy – Isam-bahoaka – Mineraly, volamena, fidiran’ny volamena amin’ny isam-bohitra – Miaramila sy Manamboninahitra – Mamangy andriana – Fandroana – Soa ataon’ ny olona – Ady amin’ny fahavalo – Raharaha amin’ny vahiny (fanofana tany) – Vato fanaovana vanja – Fadintseranana – Mpandika teny – Fahasalam-bahoaka – Olona nandositra – Fividianana entana – Momba ny razan’andriana – Momba ny nendra – Trosan’andriana – Tanàna may – Raharaham-panjakana – Ady amin’ny Frantsay – Sakalava – Olon-dratsy – Raharaha amin’ny anglisy – Fanaovana Rova – Jirika  – Filazana fahafatesana – Varotra -Toetry ny fanjakana – Ombin’ny mpanjaka – Toetry ny fambolena – Foloalindahy – Raharaha amin’ny karana

III CC 222 – 1 : MAEVATANANA 1891

Miaramila maditra – Volamena – Mamangy andriana – Fadintseranana – Alahelo – Fiangonana – Fanompoan’ny Sakalava ny razan’andriana – Fanendrena ny résident Français – Fitaovam-piadiana – Fitotoam-bato – Didim-panjakana – Fanaterana zavatra ho an’ny Mpanjaka – Fandraisana vahiny – Olon-dratsy – Fitarainana – Fividianana milina – Ombin’andriana – Trano may – Varotra – Vono olona – Aretina –  Filazana ny fahafatesan-dRainitsimbazafy – Trano may – Soa ataon’ny olona – Fitsarana – Fahavalo – Fangatahana fanampiana – Tokim-panompoana – Fandroana – Hasin’ny mpanjaka

III CC 222 – 2 : MAEVATANANA 1892 – 1895

Raharaha amin’ny vahiny – Hasim-pandroana – Mamangy andriana – Fahafatesan-dRainitsimbazafy – Fitarainana – Soa ataon’ny olona – Vono olona – Fanamboarana usine – Nendra – Fanaterana solombodiakoho – Fanaovana marikin’ny ombin’andriana – Asa volamena – Toetry ny fanjakana – Olona very – Fadintseranana – Irak’andriana – Tanàna may – Fahasalamam-bahoaka – Mamangy andriana – Fitandremana ny fanjakana – Ariary isan- dahy sy fitia tsy mba hetra – Fitaovam-piadiana tsy azo amidy – Ady amin’ny fahavalo – Fandroana – Fanaterana jaka – Fitsarana – Kabarin’andriana – Famindran’ny foloalindahy – Fanaterana voankazo ho an’ny mpanjaka – Sambo – Isan’ny ombin’ny Prime Minister – Jirika  – Dia tany Maevatanana – Mangataka fitaovam-piadiana – Varotra – Olona fehiny Marovoay – Fananan-dRalahiriaka sy Rainivoary ampakarina aty Antananarivo – Ira-panjakana – Fitondram-panjakana – Mpanefy sy mpandrafitra – Toetry ny lavaka hiadiana vato « filon » – Ady amin’ny Frantsay – Hasina

III CC 223 :

v  MIADAMPAONINA 1885 – 1895 : Fahasalamam-bahoaka – Hetra isam-pangady

v  MIADANIMARINA 1892 : Alahelo

v  MIADAMANJAKA 1853 – 1896 : Fanaovana vohitra – Isan’ny miaramila – Miaramilan’ny Mandrindrano – Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Jirika sy tontakely – Fifidianana governora

v  MIADANA 1883 – 1895 : Ady amin’ny Frantsay – Isan’ny mponina – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Tokim-panompoana – Fahafatesan-dRainifako 8 Vtra komandy – Fanomezana voninahitra – Hasina

III CC 224 : MIADANARIVO 1852 – 1877

Soa ataon’ny olona – Miaramila – Foloalindahy – Ady amin’ny fahavalo – Vokatry ny tany (vary, katsaka) – Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Fitaovam-piadiana – Toetry ny fanjakana – Fanaterana kasem-panjakana – Andevo  – Vohitra may  – Didim-panjakana – Hay trano – Filazana fahafatesana – Varotra vanja – Varotra – Mamangy andriana – Hasina amin’ny volatsivaky – Halatr’omby – Milaza fahafatesan’ny komandy – Ady natao tamin’ny fahavalo – Nendra – Hasina sy variraiventy – Vanja sy tafondro – Anaran’andriana – Vono olona – Momba ny ady – Mpively langoroany – Velirano sy lefon’omby – Fitokanana trano – Fanekena – Variraiventy, isan’olomiaina – Raharaham-panjakana – Fanaterana omby sy tavolo – Fanaterana kase – Famoran-jaza – Isam-bahoaka – Vola naloan’olona hanaovana an’ i Manjakamiadana – Isan’ny mponina – Olon-dratsy

III CC 225 – 1 : MIADANARIVO 1878 – 1887

Milaza toetry ny fanjakana – Isan’aina – Isam-bahoaka – Mamangy andriana – Fahafatesan’ny Prime Minister – Hasina – Mpiandry fanjakana – Hay trano – Fitokanan-trano – Famindran’ny foloalindahy – Lefon’omby sy velirano – Hevi-panjakana – Toetry ny fanjakana – Fandroana – Ady amin’ny Frantsay – Fisehoan’ny mpanjaka – Toetra ratsy ataon’ny olona – Milaza fahafatesan’ny mpanjaka – Fitaovam-piadiana – Jaka – Ady – Halatr’omby – Ombin’ny mpanjaka – Soa ataon’ny olona – Tokim-panompoana – Fakana miaramila – Hasimbe – Halatr’ omby – Alahelo – Fanaterana tavolo – Fitsarana – Vono olona – Olona nandositra – Ala – Raharaha amin’ny Frantsay – Tokim-panompoana – Lapa rovitra

III CC 225 – 2 : MIADANARIVO 1888 – 1895

Soa aton’ny olona – Mpitondra taratasin’Andriana – Toetra ratsin’ny komandy – Mamangy andriana – Fananan-dRainiavonelina – Volamena – Fisaorana – Toetry ny tany (orana) – Isam-bahoaka – Foloalindahy – Mamangy andriana – Vidin-koditra tamin’ny fandroana – Fomba atao  rehefa misaona – Famindran’ny foloalindahy – Hasina amin’ny volatsivaky – Fandroana – Jirika – Fahafatesan’ny vazaha – Ady – Raharaha amin’ny vahiny – Hasina amin’ny volatsivaky – Ady amin’ny samy tanàna – Vadin-tany – Fahafatesan’ny komandy – Hay trano – Hetra sy fitia tsy mba hetra – Fitaovam-piadiana –  Hasina amin’ny solon’omby volavita – Kabarin’Andriana – Volam-panjakana – Toetry ny fiambenana – Fanaterana solonbodiakoho – Filazana fahavitan’ny ady – Nanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister – Ady amin’ny Frantsay – Fiomanana – Tokim-panompoana – Fitaovana – Raharaha miaramila – Toetry ny tany ao Menabe

III CC 226 :

v  MIKATSOARIVO 1884 : Fiadiana volamena

v  MIANDRARIVO 1886 – 1895 : Ny amin’ny olo-meloka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Ny amin’ny foloalindahy – Jirika – Aretina mamely ny olona – Fitarainana, alahelo – Hasim-pandroana – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister – Mineraly (asa volamena) – Ady harena – Ny nahafatesan-dRakotovao 9 Vtra lefitra – Ady amin’ny Frantsay – Raharaha miaramila – Fitaovana – Sakafon’ny mpiantafika

v  MIANDRIFANJAKANA 1883 : Ady amin’ny Frantsay

v  MIANTSO 1864 : Mamangy andriana – Volamena

v  MIANTSOARIVO 1893 – 1895 : Tontakely – Nodoran’olona ny tranon-dRainisoaniaina ka novonoiny ilay nataony ho nandoro azy – Toetry ny fanjakana – Vaky fasana

III CC 227 :

v  MIANDRINIRARINY 1885 : Mamangy andriana

v  MIARAMASOANDRO 1885 : Alahelo

v  MIARINARIVO 1854 – 1896 : Hasina – Ny toetry ny tany honenan’ny miaramila – Ny isan’ny miaramila sy ny narary ary ny latsaka – Ny kongorevo – Toetry ny fanjakana – Hasim-pandroana – Ny isan’ny miaramila sy ny manamboninahitra – Ombin’andriana – Momba ny fampianarana – Fangatahana lamba – Fandraisana miaramila – Jirika – Fanomezana omby ho an-dRainilaiarivony – Jaka – Filazana ny asa atao: fanaovana vy – Iraky ny zanak’Andriana hiakatra any Antananarivo – Ny toetry ny zavatra nanjo ny vahoaka – Ady amin’ny totankely – Fandroana – Fampiasam-bolamena – Fahasalamam-bahoaka – Namidy omby ny anjara vola niditra tamin’ny ati-tany (omby ho an-dRainilaiarivony) – Raharaha momba ny andevo – Fiampangana manamboninahitra noho ny fitondra ratsy ataony – Ny toetry ny faritany sy ny anarany avy – Fifidiana mpiadidy – Didy mandamina ny fihazan’omby tsy fanta-tompo ao amin’ny Cercle Miarinarivo – Fitsarana

v  MIARINARIVO (Mojanga) 1886 – 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Raharaha amin’ny frantsay – Fadintseranana – Fifandraisana amin’ny vazaha

v  AVARATRIMIARINARIVO 1883 – 1885 : Ady amin’ny Frantsay – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Mamangy andriana – Toetry ny miaramila – Ny soa ataon’ny olona

v  MIDONGY 1829 – 1895 : Latsa-bato natao tany Midongy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny Andriambaventy, amin’ny vahiny – Fadintseranana – Volamena – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Mamangy andriana – Hasina – Ny toetry ny manamboninahitra sy ny miaramila – Fahavalo – Fanovana ny lalàna faha 160 amin’ny 305 –  Hasina –  Famindran’ny manamboninahitra sy ny foloalindahy – Ny fomban’ny fiadiana – Momba ny faritr’i Midongy – Fiomanana amin’ny ady ataon’ny Frantsay – Ady amin’ny foko hafa (Bara, Marovango, Tanala…) – Fihaonan’ny efa-bohitra (Midongy, Ambositra, Ambatofangehana, Ambatofinandrahana) – Fahazoana ny taratasy milaza an-dRakotomanga ho isan’ny mponina ao Midongy – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Sesitany olona meloka – Filazana ny fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister sy fiarahabana azy

v  MITSINJOARIVO 1883 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana

III CC 228 : MODONGY 1837 – 1879

Hasim-pandroana – Toetry ny fiambenana – Mamangy andriana – Fahavalo – Toetry ny fanjakana – Latsa-baton’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Fanaterana tavolo – Niambohon-dRamahitra – Nilatsaham-baratra ny lapa tao Modongy – Manatitra ny vokatry ny tany – Hasina – Lapa sy trano 11 may nilatsahan’ny fotaka – Isan’aina – Santa-bary – Vary iray venty isan’olomiaina – Alahelo – Ny isan’ny hoditry ny omby tamin’ny fandroana – Fitsarana an-dRasoazay –Ny soa ataon’ny olona – Milaza ny niambohon-dRanavalomanjaka – Toetry ny manamboninahitra sy ny miaramila – Isan’ny manamboninahitra – Ny nahazo kase sy ny nampiakarina Antananarivo – Fangatahana basy sy vanja – Ny isan’ny zazavao tsy manam-basy – Milaza ny niambohon-dRafaramanjaka – Didim-panjakana – Anaran’ny Andriambaventy, anaran’ny manamboninahitra lasa borizano – Ny fahalasanan’Andriamatoaradambo 10 Vtra – Manatitra ny vokatry ny tany – Milaza ny niambohon-dRasoherimanjaka sy ny nanoloan-dRamoma zandriny azy – Milaza ny andro hisehoana – Ny nahatongavan-dRamarovahiny sy ny vahoaka namany honina ao Modongy – Fitaovana – Manatitra ny landy – Hasina, variraiventy isan’olo-miaina – Milaza ny fitondran-dRavoninahitriniarivo 15 Vtra – Isam-bahoaka – Fanamboarana ny rova ao Ambohimanga – Momba ny masombika – Fiangonana – Jaka – Voanjo – Nendra – Toetry ny manamboninahitra sy ny miaramila, ny matanjaka sy marary – Milaza ny mpively langoraony iray latsaka sy ny mpanoratra iray latsaka

III CC 229 : MODONGY 1880 – 1891

Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ny isan’ny isam-pangady – Manamboninahitra sy miaramila – Olona matin’ny fahavalo – Ady amin’ny mpangalatr’omby – Famindran’ny foloalindahy – Momba ny fiangonana sy ny sekoly, ny fampianarana – Ady amin’ny jirika – Ady – Fandatsahana miaramila – Fahavalo – Hevi-panjakana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mampakatra tavolo – Ny soa ataon’ny olona – Manatitra ny vokatry ny tany – Hasim-pandroana – Teny fanekena amin’ny Englisy sy ny Amerikana – Hai-trano – Rivotra mahery sy ranon’orana – Ny soa ataon-dRainitsara 11 Vtra – Momban’ny hevi-panjakana – Fangatahina basy – Fivavahana – Milaza ny fiadiana tsy tonga – Toetry ny manamboninahitra sy miaramila – Fangatahina tafika sy miaramila ary fitaovana – Fiomanana amin’ny mety hahatongavan’ny vazaha

III CC 230 : néant

III CC 231 : MOJANGA 1837 – 1849

Hasina – Sambo – Miaramila – Fiarovana ny morontsiraka – Masombika – Ny soa nataon’ny Sakalava sy ny Silamo – Fanamboarana tranovato – Tafika – Toetry ny raharaha amin’ny fividianana omby- Fadintseranana – Tafondro – Raharaha amin’ny vazaha – Trano vato vita -Tokim-panompoana – Fandroana – Fandoavana hetra – Ady amin’ny fahavalo – Tsimandoa –  Harena fampakatra isan’efabolana tamin’ny seranana – Mamangy andriana – Botry

III CC 232 : MOJANGA 1860 – 1863

Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila nanao fanompoana – Entana sy hasina miakatra an’Antananarivo – Tokim-panompoana – Fifandiran’i Makitra sy Barihimo – Trano may – Sambo – Fanaterana vokatry ny tany – Fampakarana an’Antananarivo ny didim-panjakana notanan-dRainimamonjy – Iraka hividy volamena – Fadintseranana – Tafika – y Foloalindahy – Anarana sy isan’ny miaramila sy ny manamboninahitra – Mamangy andriana —  Botry, sambo nitody – Famonoana omby

III CC 233-1 : MOJANGA 1865 – 1869

Toetry ny fanjakana – Hasina – Sambo vaky – Fandroana – Iraka – Mamangy andriana – Ny soa nataon’ny foloalindahy – Fadintseranana – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila lasa borizano – Isan’ny Andriambaventy –Tokim-panompoana – Ny soa natao’olona –  Hasim-pandroana – Tafondro – Entana miakatra – Fahavitsian’ny miaramila –  Didim-panjakana –  Fanalana ho miaramila – Hafatry Hamady Andriambavety – Ny nahafatesan-dRasoherina –  Andro fisehoan-dRanavalona amin’ny ambaniandro –  Vary isampangady – Isan’ny miaramila zazavao – Fanaterana fao-dranomaso sy solon’akanjo – Fanekena ny fananganana ny saina mandram-pahariva ny andro isan’Alahady

III CC 233-2 : MOJANGA 1870 – 1875

Fandroana – Hasina – Sambo – Aretina – Famonoan’olona – Tananàn’ ny Mojanga may – Fadintseranana –  Isan’ny matin’ny aretina sy Tra-bonjy tany Marovoay – Miaramila – Aretina ratsy – Raharaha amin’ny vazaha – Sambo mpiady – Fivavahana – Masombika – Isam-bahoaka, isan’aina – Fananan’i Monsieur Mark – Toaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Sambo mpiadin’ny Frantsay – Fitsaboana – Toetry ny fiangonana – Isan’ny miaramila ao Amparihibe – Varotra masombika – Fahafolon’ny anjaran’ny ladoany – Fanaramana trano sy tany – Fividianana ranomanitra – Vohitra sy lapa may – Ny soa ataon’ny olona – Mamangy andriana – Vola nivoaka – Mampakatra ny masombika, milaza ny ny fomba hitondrana azy – Isan’ny didim-panjakana natonta amin’ny pirinty – Fampakarana an’Antananariovo ny didim-panjakana – Toetry ny vanja – Milaza ny famindran’ny foloalindahy

III CC 234-1 : MOJANGA 1876 – 1878

Momba ny nendra – Milaza ny famindran’ny foloalindahy – Momba ny masombika – Milaza ny sambo nitody an-tseranana – Hasina – Fadintseranana – Fandefasana tafondron’ny Consulat Frantsay (Monsieur Campan) – Milaza ny isam-bahoaka – Fanaovana fiangonana – Arabo matin’ny aretina –  Toetran-dRainiboto – Botry rendrika –  Fandraofan’ombin’ny Marombitsy –  Kabary – Mamangy andriana – Iraka – Jaka – Tsimandoa

III CC 234-2 : MOJANGA 1879 – 1880

Milaza ny fadintseranana teny amin’ny sambo sy ny botry – Mamangy andriana –  Anjaran’ny fahafolon’ny ladoany –  Momba ny entan-dRapanoelina avy any an-dafy – Tsimandoa sy masombika –  Voka-dratsin’ny rivotra betsaka –  Fitarainan’ny kristianina –  Fampakarana voamadiro – Didim-panjakana – Ombin’Andriana – Ady amin’ny halatr’omby – Hevi-panjakana – Famindran’ny foloalindahy – Fiangonana sy fampianarana – Milaza ny toetry ny fanjakana –  Fanomezana lamba – Fvidianana omby – Kabary voatonta pirinty – Vohitra may tao Tsarahonenana – Famonoana omby – Fandroana – Jaka

III CC 235 : MOJANGA 1881 – 1884

Adin’Isora sy Ramanitra Sakalava mpihady harena – Raharaha amin’ny vazaha – Hasina, isan’aina – Isam-bahoaka – Hevi-panjakana – Nendra – Foloalindahy – Sekoly – Fadintseranana – Raharahan’ny botry arabo misy saina frantsay – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 236 : MOJANGA 1882

Ny nandraisana ny vola tamin’ny raharaha tany Ambongo Marambitsy – Ombin-dRainilaiarivony – Momba ny fampianarana – Miaramila – Famindran’ny foloalindahy – Momba ny raharaha tany Marambitsy (Arabo, Bekirondro,,,,) – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha mikasika ny vazaha

III CC 237 : MOJANGA 1883 – 1886

Hevi-panjakana – Nendra – Fifandraisan’ny mpitondra sy ny olona entina – Raharaha amin’ny frantsay: tetik’ady – Raharaha amin’ny vahiny ; mémorandum – Ny lalana nizoran’ireo Anglisy teo am-piandrasana ny valin-taratasy avy amin’ny Governora – Isam-bahoaka – Dian-dRainizanamanga tany Avaratra Andrefana – Fadintseranana – Vono olona – Milaza ny momba ny zanak’andriana

 III CC 238 : MOJANGA 1887

Raharaha amin’ny vazaha – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fadintseranana

III CC 239 : MOJANGA 1888

Isam-bahoaka – Raharaha amin’ny vahiny – Milaza ny toetoetry ny fanjakana (masombika, Knott) – Fadintseranana

III CC 240 : MOJANGA 1889 – 1890

Raharaha Knott, toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Mamangy andriana – Fadintseranana – Isam-bahoaka – Fanofana tany

III CC 241 : MOJANGA 1890 – 1892

Fadintseranana miditra, nivarina, lafo – Fifamahana amin’ny vazaha – Fandefasana entana – Fanasinana mpanjaka – Raharaha amin’ny vahiny –  Raharaha amin’ny zanak’andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny Andriambaventy sy amin’ny vahiny

III CC 242 : MOJANGA 1881 – 1896

Fahatongavan’ny miaramila – Raharaha miaramila – Toetry ny Sakalava – Toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Lalàna momba ny fifanakalozana – Fananganana ny ombin’ny Praiministra – Fanekena ny fanjakana entin-dRanavalona  – Mamangy andriana – Ady amin’ny Frantsay: fitaovana  – Taratasy avy amin’ny lehibehin’ny sambo mpiady frantsay ho an’ny governora jeneraly Borne momba ny fihavanana frantsay malagasy – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana; valisoa avy amin’ny fanjakana – Ny tany sy ny didy momba azy

III CC 243 : MORAFENO 1881 – 1895

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tokim-panompoana ataon’Ivony zanak’Andriana – Halatr’omby – Jirika – Mokajy – Fahavitsian’ny basy – Famonoan’olona – Fitaovam-piadiana

III CC 244 : MORAMANGA 1854 – 1888

Milaza ny soa ataon-dRahova sy Ramamy samy 9 vtra – Tokim-panompoana – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fandroana – Fanamelohana mpivarotra ankizy – Fampandriana tany –  Anaran’ny Menazavana – Mampakatra hasina sy basy – Fampiakarana ny olona namono an-dRainifiringa – Trano may – Entana – Ombin’andriana  – Entana miditra avy amin’ny seranana – Fananterana vodiakoho ho an’ny Praiministra –  Fomba nitondran’ny maromita ny entam-bazaha – Hasina; isan’aina – Raharaha amin’ny Frantsay – Firaharahana tamin’i Migrot sy ny Amiral – Foloalindahy  – Momba ny telegrafy – Fahafatesan-dRasoavelonanosy – Fiakaran-dRasanjy –  Fitsarana

III CC 245 : MORAMANGA 1889 – 1897

Adin’Andrianantoanina 10 vtr sy Ramiakatra 10 vtr – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fitsarana –  Fanofana tany – Rivo-doza – Raharaha miaramila – Fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny Mpanjaka – Fieràna hitsangatsagana – Fitarainana – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Praiministra – Didy momba ny taratasy avy amin’ny vahiny ka tsy misy kasem-panjakana – Jirika – Ady harena – Ira-panjakana – Fanamboarana ny telegrafy – Volam-panjakana – Tokim-panompoana – Soa ataon’olona amin’ny fanjakana – Raharaha miaramila – Fangatahana fitaovana noho ny habetsahan’ny jirika – Fisamborana olon-dratsy – Entam-panjakana – Tany hofain’ny vahiny – Hasina – Solombodiakoho – Fizarana lamba – Pasipaoro – Fitarainanny Tsimando – Anaran’ny olona nandoa ny farantsa isan-dahy sy fitia tsy mba hetra

III CC 246 :

v  MORARANO (1856-1863-1894) : Tokim-panompoana – Ady amin’ny fahavalo – Toetry ny fanjakana – Fahatongavan’Andriambelo 10 vtr ODP avy any an-dafy – Fitarainana – Mamangy andriana – Raharaha miaramila – Toetry ny tafika – Isan’ny miaramila – Fahafatesan-dRainibary – Sazy amin’ny sao-bady – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Fitarainana, alahelo – Tatitra

v  MORATSIAZO 1851-1893 : Soa ataon’ny manamboninahitra – Hasina avy tamin-dRabesalama 10 vtr – Fahatongavan’ny iraka – Manasina andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Jirika – Fangalaran’olona varavaram-piangonana

v  MORONDAVA 1878-1895 : Raharaha amin’ny Sakalava – Raharaha amin’ny vahiny – Toetry ny fanjakana – Toetry ny ladoany – Milaza ny toetry ny fanjakana – Momban’i Stanwood sy Duvergé – Fahavalo –  Fahatongavan’ny sambo anglisy – Fahatongavana entana – Droit de douane – Trosa – Vidim-botry – Varotry ny karana – Toetra ratsin’i Fleuret vazaha frantsay – Toetry ny fadintseranana – Ny nisamborana an’i Joseph Philip sy gravé vahoaka frantsay mitady hampikomy ny Sakalava – Pasipaoro alefa amindRainiketamanga – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana

v  MORONGOLO 1851-1898 : Fanendrena an-dRainitsimangerina ho mpandika teny – Fanisam-bahoaka – Olona hivarotra

III CC 247 :

v  NANDIHIZANA 1873 – 1886 : Milaza ny soa ataon’olona – Mamangy andriana

v  NAMEHANA (1879-1896) : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Famonoana olona – Tsena, vidin-javatra – Isan’olona (lehilahy matanjaka)

v  MANANTONA 1896 : Milaza ny vazaha lasa any Betsiriry –  Fanisambahoaka – Volam-panjakana – Momba ny fahavitan’ny ady amin’ny Frantsay – Fikarohana an-dRobena 10 vtr noho ny tsy mety nataony

v  NANJAKANA 1892-1896 : Mpiadidy sy mpiambina – Jirika – Isan’ny bokin’ny Governora voaray – Mamangy andriana

v  NAMORONA 1889 : milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  NASANDRATRONY 1894 : Taonan’ny asaramanitra

v  NOSIMANDROAKA 1891-1894 : Entan’i Herry Hooper – Fitaovam-piadiana – Toetoetry ny fanjakana – Tsy fanaovana ny raharaham-panjakana araka ny tokony ho izy

v  NOSSI-VE (TULEAR) 1892-1897 : Réclamation d’argent du directeur de la Factories Leroy et Lauratet à M. Guimbert, Résident de France à Madagascar – Fifamalian’ny  governora tamin’ny vazaha – Fitarainana – Fahazoan’ny Frantsay mandefa taratasy tsy andoavam-bola any amin’ny Laposte – Filazana ny antony mbola tsy iasany nataon’ny governora Ramandanarivo 13 vtr

v  ONILAHY 1876 : Mangataka foloalindahy

v  PARIS- EDINBURG 1873 – 1893 : Lettre du Ministre de la guerre au sujet des hommes de la disponibilité, de la réserve et de l’armée territoriale fixés à l’étranger – Toetoetry ny fanjakana any Grande Bretagne – Tsy fahafahana nody aty Madagascar – Paris – Demande de situation concernant les troupes d’artillerie et de listes de nominations de gardiens de batterie – Accusé de réception des registres d’état civil – Souscription en faveur des incendiés – Fitarainana

v  POAMASY 1885 : milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  PORT-LOKY 1895-1896 : Momba ny fahavitan’ny ady sy ny fitarainan’ny Takarana amin’ny ombiny voababo – Fampiraharahana momba ny famantana ny Baie de Diégo-Suarez – Momba ny Faritany – Momba ny toaka – Omby very – Fambolena – Momba ny fampiarana ny lalàna amin’ny fanambadiana amin’ny tanindrana – Momba an’i Diégo-Suarez

v  PORT-LOUIS 1881-1892 : Maurice – Arrivée d’un cargot à Madagascar – Entretien des bâteaux

III CC 248-1 :

v  RANOVAO 1896 : toetry ny fanjakana

v  RANOHIRA 1884-1896 : Taratasy avy amin-dRamieba zanak’Andriana amin’ny Bara, manome toky an-dRanavalona III amin’ny hanarahany ny baikony – Toetry ny fanjakana  – Hasina noho ny voninahitra nomena azy

v  RANOMIANATSIMOVODY 1883 : milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  RANOPASY 1885 : Fahatongavan’ny kaonsily

v  RANOVAO:1890-1896 : Fahatratrarana entana teny Ambohimalaza – Tontakely sy halatra – Firaisankinan’ny fokonolona – Toetry ny fanjakana

v  RANTABE 1884 : Raharaha momba ny sekoly sy fiangonana

v  ROTTERDAM 1893 : taratasy nosoratan’i J.B. Mahaimana ho an’ny fianakaviany milaza ny zavatra hita sy reny tany Rotterdam (Hollande)

v  SAHABE 1886

v  SAHABEBDRANA 1897 : Fanisam-bahoaka

v  SAHAFA 1896 : tsy fahatongavan’ny Tsimando ira-panjakana

v  SAHAMADIO 1882 : milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  SAHAMBALA 1897-1898 : Vavolombelona amin’ny Ikotolahibe sy Isoavina – Fangalarana omby

v  SAHAMBAVA 1894

v  SAHAMBIRO 1897 : fiadiana momban’ny tsy fifanarahana

v  SAHAMAFY 1884-1885 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Faharesen’ny tafika frantsay – Raharaha miaramila

v  SAHAMORONA 1896 : Fiadiana amin’ny samy olona tsotra

v  SAHANDAHATRA 1898 : Fiadiana tany amin’ny vazaha

v  SAHANIDINGIANA 1837 : ny soa nataon’ny olona sy ny vokatry ny tany

v  SALAGINA 1895 : Mamangy andriana

v  SAMBA 1889 : milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 248-2 :  SAJOAVATOA 1895 : Ady amin’ny Frantsay

v  SAHAMANITRA 1829 : toetoetry ny fanjakana

v  SAMBAINA 1881-1882 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy sy milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy an-dRanavalona II

v  SAMBAVA 1888-1893 : Incendie à Sambava – Indemnités pour les liasses de vanille détériorés 189 – Assassinat de Camille de Lescure – Enquête sur l’assassinat de Camille de Lescure – Raharaha miaramila

v  SAMBIRANO 1882 – 1887 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Fanomezan-toky ataon’ny zanak’Andriana sasany – Mamangy andriana

v  SANGAJY 1885 : Fanaovana fihavanana

v  SANDRANDAHY 1886-1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fanadinoana fitaovana

v  SOALARY 1875 : Fahatongavan’ny irak’Andriana

v  SAROBARATRA 1884-1895 : Fitarainana – Fanapahana ala amin’ny fitrandrahana volamena – Mineraly (volamena) –  Toetry ny fanjakana – Tontakely – Fahatongavan’ny  lakana – Fihadiam-bolamena

v  SAROPITSAHA 1895

v  SADIVAHY 1892 : Raharaha miaramila – Volamena

v  SISAONY  1884-1894 : Anaran’ny mpandoha hetra – Fanoratana ny mpampianatra mandray taratasy – Mamangy andriana

v  SOAHIADANANA 1854-1883 : Anaran’ny olona mazoto amin’ny fanompoana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  SOALALA 1894

v  SOALOKA: 1868-1871 : Manasina andriana nohon’ny fahamaizana tao Ambohimanga – Ady tamin’ny fahavalo – Famoahana mpitory teny

v  SOAMANANDRARINY 1892-1894 : Ady fananana – Toetry ny fanjakana – Fangatahana mpanoratra mpanampy – Ady amin’ny zava-mahamamo – Fahasitranan’ny Praiministra

v  SORAKA 1883 : Ships account

III CC 249-1 : SAINTE-MARIE 1880 – 1896

Dossier concernant l’île de Sainte Marie – Finances des fonds – Justice correctionnelle – Avis d’expéditions d’un envoi de vin – Construction navale – Marine marchande équipage – Justice-Généralité – Passagers à destination de Ste Marie – Travaux publics – Fête du 14 juillet – Jugement de partage – Rôle général des Contributions directes – Héritage – Assassinat de Mr Darroy – Livre journal des dépenses de service social – Livre de caisse – Caisse judiciaire – Engagés – Conseils de famille – Non paiement d’impôts – Liste nominative des naufragés du « Le Bourdonnais » – Cyclone – Fandefasana taratasy – Faillite Bougardeau – Réorganisation – Recensement

III CC 249-2 : SAINTE MARIE 1849 – 1893

Successions – Personnel – Accident de navires – Enseignement – Etat civil – Esprit public – Offres de récolte et de paiement – Finances – Matériels – Service postal – Affaires économiques – Affaires militaires – Registres d’écrou dans la prison – Affaires commerciales – Entretien des bâtiments – Cadastre – Santé – P.V. d’envoi de fonds – Marine nationale : Equipages – Matériels appartenant au service colonial, artillerie

III CC 250-1 : SOAMANDRAKIZAY 1853 – 1885

Milaza ny soa ataon-dRatsindrano 10 vtr DPM – Fanompoana – Taonan’ny asaramanitra – Fampiakarana toaka ho any Antananarivo –  Manasina andriana – Vidim-pary – Mamangy andriana – Fahamaizana trano tao anatirova –  Vidin-toaka – Toetoetry ny fanjakana – Siramamy – Varotra – Nendra – Masombika – Entan’andriana – Ny nahafatesan-dRainivokaly – Fikarakarana ny hazo atao amin’ny fangarinana – Raharaha amin’ny Frantsay – Tetik’ady – Raharaha amin’ny vazaha

III CC 250-2 : SOAMANDRAKIZAY 1886 – 1893

Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Hevi-panjakana – Momba ny sambo Normandy – Momba ny fangarinan-tsiramamy – Lalam-pokonolona – Fanaovana siramamy – Fadintseranana – Fanendrena raharaham-panjakana – Fanatitra soronafo – Fanaovana toaka

III CC 251-1 :

v  SOAMIANINA 1893 : Mpanao tontakely

v  SOANIADANANA 1864 – 1894 : Fahatongavan-dRamaromanana – Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Mampakatra ny volam- panjakana

v  SOANIARANA 1885 – 1892 : Foloalindahy – Milaza toetry ny fanjakana – Anaran’ny miaramila – Tokim-panompoana

v  SOANIERANA 1884 – 1896 : Mpiambina andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny Frantsay – Mamangy andriana – Fitsarana ady isan-karazany – Fitarainana – Volam- panjakana miditra sy mivoaka – Taozavam-panjakana – Fifonana – Raharaha miaramila – Raharaha isan-karazany, fakana am-bavany

v  SOANINDRARINY 1886 : Milaza toetry ny fanjakana

v  SOANIRARINY 1888 : Soa ataon’ny olona – Mamangy andriana

v  SOARANO 1892 : Hasina

v  SOARAVINKELY 1885 : Milaza toetryny fanjakana

v  SOATAFANDRY 1882 : Milaza ny nahafatesan-dRainimaharo

v  SOATSIMANAMPIOVANA 1881 : Mamangy andriana

v  SOAVINA 1877 – 1895 : Mpanami-trano – Mpanao tontakely – Hevim-panjakana – Toetoetry ny fanjakana – Mangataka miaramila – Ady amin’ny jirika – Milaza ny nahafatesan-dRakotoravoary – Mamangy andriana

v  SOAVINIANDRAY 1890 : Jirika

III CC 251-2 : SOAMIANINA 1860 – 1869

Hasina, vola tsy vaky – Fadintseranana – Toetry ny fanjakana – Entana fampakatra – Tokim- panompoana – Mamangy andriana – Anaran’ny manamboninahitra – Ady amin’ny fahavalo – Soa ataon’ny olona – Hazo samy hafa – Anaran’ny Andriambaventy – Miaramila lasa borizano – Isam-bahoaka – Foloalindahy – Entana mivoaka sy maditra – Toetry ny fiadiana – Varotra toaka

III CC 252-1 : SOAMIANINA 1870 – 1877

Hasina, isan’aina – Fanondranana entana – Milaza toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Fanisam-bahoaka – Isan’ny Manamboninahitra – Fandrarana ny varotra masombika – Milaza ny ombin’andriana – Famindran’ny foloalindahy – Momba ny masombika

III CC 252-2 : SOAMIANINA 1878 – 1882

Milaza toetry ny fanjakana – Momba ny masombika – Mamangy andriana – Famindran’ny Foloalindahy – Hevi-panjakana – Ombin’andriana – Raharaha amin’ny Frantsay – Isam-bahoaka – Raharaha amin’ny vazaha – Fadintseranana

III CC 253 : SOAMIANINA 1883 – 1888

Milaza toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny frantsay, ady, tetik’ady – Momba ny Foloalindahy – Fakana miaramila – Fitaovana – Fifandraisana amin’ny vazaha afa-tsy ny Frantsay – Ombin-dRainilaiarivony – Isam-bahoaka – Hevi-panjakana – Fadintseranana – Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Raharaha amin’ny vahiny – Fitsarana – Famindran’ny foloalindahy

III CC 254 : SOAMIANINA 1889 – 1896

Milaza toetry ny fanjakana – Momba ny foloalindahy – Isam-bahoaka – Fadintseranana – Raharaha amin’ny vahiny – Fitsarana – Vola isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra – Milaza trano may – Rivotra mahery – Hasina, solombodiakoho – Momba ny fatin-dRainiarivelo 12 Vtra – Momba ny zazalahin’ny Praiministra – Volam-panjakana – Tetezan’olona – Filazana ny isan’ ny omby fanananam-panjakana – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Praiministra

III CC 255 :

v  SOAMIANINA 1893 : Mpanao tontakely

v  SOANIADANANA 1864 – 1894 : Fahatongavan-dRamaromanana – Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Mampakatra ny volam-panjakana

v  SOANIARANA 1885 – 1892 : Foloalindahy – Milaza toetry ny fanjakana – Anaran’ny miaramila – Tokim-panompoana

v  SOANIERANA 1884 – 1896 : Mpiambina andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny Frantsay – Mamangy andriana – Famindran’ny Foloalindahy – Fitsarana ady isan- karazany – Volam-panjakana miditra sy mivoaka – Fitarainana – Fitsarana – Taozavam-panjakana – Fifonana – Raharaha tsy fantatry ny governora

v  SOANINDRARINY 1886 : Milaza toetry ny fanjakana

v  SOANIRARINY 1885 – 1888 : Soa ataon’ny olona – Mamangy andriana

v  SOARANO 1892 : Hasina

v  SOARAVINKELY 1885 : Milaza toetry ny fanjakana

v  SOATAFANDRY 1882 : Milaza ny nahafatesan-dRainimaharo

v  SOATSIMANAMPIOVANA 1881 : Mamangy andriana

v  SOAVINA 1877 – 1895 : Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Milaza ny nahafatesan-dRakotoravoary – Mangataka miaramila – Ady amin’ny jirika – Hevi-panjakana – Mpanao tontakely – Mpanami-trano

v  SOAVINIANDRAY 1890 : Jirika

III CC 256 : SOAVINANDRIANA 1853 -1882

Fambolena – Fitaovana – Hasina, variraiventy isan’aina – Ady natao tamin’ny fahavalo – Mamangy andriana – Fadintseranana – Vohitra may – Miaramila zazavao – Fanekena – Omby natao fitia tsy mba hetra – Fiangonana – Fananganana saina amin’ny andro alahady – Isam- bahoaka – Variraiventy isan’olo-miaina – Taratasy ho an-dRamatoa Rasoaray – Momba ny fiangonana sy sekoly – Momba ny menaka

III CC 257 : SOAVINANDRIANA 1873 – 1889

Momba ny fandrarana ny varotra masombika – Mampakatra hasina – Vola miditra amin’ny hasina – Fadintseranana – Foloalindahy sy fitaovana – Milaza toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny Frantsay, tetik’ady – Isam-bahoaka – Fifandraisana amin’ny vahiny – Fitsarana  ady – Alahelo

III CC 258 : SOAVINANDRIANA 1890 – 1896

Fadintseranana – Milaza toetry ny fanjakana – Foloalindahy – Isam-bahoaka – Raharaha amin’ny vahiny – Fanakanana tsy hamboly – Hetra sy fitia tsy mba hetra – Trano may – Lalàna faha 152 – Hasina – Raharaha miaramila – Hetra sy ariary isan-dahy – Momba ny fiangonana sy sekoly – Fitarainana, alahelo – Fahavalo – Volamena – Vola ekena hiasa eto Madagasikara – Milaza ny fahavitan’ny ady – Famindran’ny foloalindahy sy ny Manamboninahitra – Fiodinana tao Arivonimamo notarihin-dRabefiringa sy ny namany – Fiaomanana amin’ny ady, fitaovana – Fitondram-panjakana – Tokim-panompoana – Momba an’i Abraham Kingdon, vazaha anglisy hipetraka eto Madagasikara – Fanondrotana – voninahitra – Momba ny fampianarana

III CC 259 : SOAVINANDRIAMANITRA 1844 – 1894

Milaza toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Hasina – Soa ataon’ny olona – Fiambenana tanàna – Momba ny vola fiandry fanjakana – Manamboninahitra –  Soa ataon’ny mpitondra vahoaka – Irak’Andriana – Filazana fahafatesana – Momba ny harena maditra – Fahatongavan’ny tafika – Isan’ny vary vokatra – Foloalindahy – Raharaha amin’ny vahiny – Isam-bahoaka – Ady amin’ny fahavalo – Filazana fahafatesana – Fitaovam-piadiana – Isan’ny Manamboninahitra – Momba ny mpanefy – Adin’olona – Famotsorana olona – Didim-panjakana – Fandroana – Olo-meloka nandositra – Hai-trano – Toetry ny aretina – Mpiloka lefona – Fangatahana fifonana amin’ny Mpanjaka – Hevi-panjakana – Fangatahana alalana hamangy Havana – Mangataka olona mpifehy – Fangatahana alalana hiakatra aty Antananarivo – Irak’Andriana – Momba ny vanja – Velirano ataon’ny olona

III CC 260 :

v  SOAVINIMERINA 1872 – 1888 : Milaza toetry ny fanjakana – Iraky ny Praiministra

v  SUBERBIEVILLE 1893 : Milaza toetry ny fanjakana

v  TAFAINA 1863 : Momba ny manamboninahitra

III CC 261 : SOAVINARIVO 1836 – 1865

Milaza ny soa ataon’ny miaramila sy manamboninahitra ary ny Rainiolona – Taratasy samihafa avy amin’ny governora ho an-dRanavalona I – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Kabarin’Andriana – Olo-meloka – Anaran’ny olona mazoto amin’ny fanompoana – Taratasy fampisamborana – Ny momba ny olona tsy mitondra pasipaoro – Varotra amin’ny sambo vahiny – Taratasin’Andriana – Tafika – Fandroana – Kase –  Fampakarana ny fatin-dRainitorabola – Entan’ny vazaha – Fahavalo – Famatsiana ny foloalindahy – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Iraka – Toe-panjakana – Isan’ny mponina nifindra monina nianavaratra noho ny mosary – Anaran’ny foloalindahy nahavitra 100 sy nahafaty fahavalo – Ady tamin’ny fahavalo – Hasina – Fitarainana ny zanak’andriana sy ny loholona (miakatra) – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila nalefa ho borizano – Vola – Entana – Fitaovana –  Fiandry fanjakana – Olona nibaboka (nanaiky an-dRadama II) – Foloalindahy – Didy momba ny fadintseranana sy ny famarinan’olona – Olona nanao soa tamin’ny fanjakana

III CC 262 : SOAVINARIVO 1866 – 1892

Taratasin’Andriana – Fandroana – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Manamboninahitra sy miaramila afaka ho borizano – Fadintseranana – Taratasin’Andriana –  Varatra nilatsaka – Soa nataon’ny miaramila sy manamboninahitra – Hasina – Isam-bahoaka sy manamboninahitra ary miaramila – Omby, vola, fiadiana, fiandry fanjakana – Olona tonga nibaboka – Manatitra vola ho famangiana manjo – Fanekena tamin’ny Amerikana sy Frantsay – Irak’Andriana – Fandoroana ny sampy – Rivo mahery – Fitsarana – Isam-bahoaka – Fampakarana ny fatin’Andriatsitohaina – Fitoriana ny filazantsara – Milaza ny famindran’ny foloalindahy – Mampakatra ny hasina sy ny isan’aina – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila – Momba ny fandrarana ny fifampivarotana olona – Momba ny masombika – Momba ny fampianarana – Ombin-dRainilaiarivony – Isan’ny maty sy teraka – Fitarainan’olona

III CC 263 : TANIMANDRY 1852 – 1895

Milaza ny fahatsaran’ny vary – Anaran’ny miaramila sy Manamboninahitra – Isam-pangady – Tokim-panompoana – Mamangy andriana – Hasina – Rasalama – Mpanefy – Anaran’ny olona nanao soa tamin’ny fanjakana – Kabary natao tamin’ny manamboninahitra sy ny Foloalindahy – Tafika – Gadra lava maty – Hasimbe – Mampakatra tavolo – Taratasin’andriana – Trano may – Tokim-panompoana – Hasim-pandroana – Fitaovam-piadiana – Fampakarana hodi-tsokatra – Fampakarana lambo  – Fanolorana komandy – Ombin’andriana – Halatr’ombin’andriana – Famindran’ny miaramila – Kabarin’andriana – Momba ny Fandroana – Momba ny saina atsangana amin’ny andro alahady fivavahana – Valin’ny taratasin-dRanavalona milaza fa nanan’anaka ny tenany – Momba ny fandraràna ny varotra sy ny fampidirana masombika – Momba ny Fandroana – Momba ny masombika – Nendra – Fifandraisana amin’ny vahiny – Ady amin’ny frantsay – Momnba ny telegraphy – Fitsarana – Fikambanana hanasoavana tanindrazana – Entan’andriana ho tonga amin’ny sambo – Jaka sy solom-bodiakoho – Telegrafy – Fangatahana nataon’ny mpitantsaina mba hanendrena an-dRakotovao 9 vtra ho mpifehy ao Tanimandy – Ny anaran’ny olona nandoa vola hitsinjovana ny foloalindahy – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister hisolo an-dRainilaiarivony

III CC 264 :

v  TANIFOTSY 1897 – 1898 : Isan’ny lehilahy matanjaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Isam-bahoaka

v  TAMPINA 1897 – 1898 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fanisam-bahoaka – Corvée

v  TANJOMBATO 1861 – 1897 : Hevi-panjakana – Hasina – Taratasy fandidiana – Mamangy andriana – Manasina amin’ny vola tsy vaky – Tafondro – Mamangy andriana – Vola mivoaka – Fahasalamam-bahoaka – Halatra andevo – Asa vaventy ho fanasoavam-bahoaka – Fitarainana, alahelo – Varotra tany – Lakana rendrika – Fahafahan-jaza

v  TANGAINA 1894 : Mpanao tontakely – Olona novonoin’ny fokonolona

v  TANJONA 1871 – 1893 : Famaritana faritany – Isan’ny hazo voaondran’i Mr Millison

v  TANTSAHA 1879 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  TETEZAMALAMA 1885 : Soa ataon’olona

v  TETEZANTONA 1897 : Fitarainana, alahelo

v TAOSY 1892 – 1895 : Mamangy andriana – Fitarainana – Tontakely – Ady amin’ny fisotroana zava mahamamo – Vola miditra amin’ny fanjakana tamin’ny raharaha vita – Mamangy andriana

III CC 265-1 : TOAMASINA 1839 – 1847

Fividianana zava-pisotro – Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany – Fanafarana entana – Fitaovana (fiadiana) – Fidiran’entana ao amin’ny seranana

III CC 265-2 : TOAMASINA 1838 – 1841

Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany

III CC 266-1 : TOAMASINA 1841 – 1844

Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany

III CC 266-2 : TOAMASINA 1844 – 1849

Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany – Taratasin’andriana – Kapiteny Kelly – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila maty niady tamin’ny vazaha – Mamangy andriana – Isan’ny vanja sy bala

III CC 267 : TOAMASINA 1847 – 1887

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Taratasin’ny governora tao Toamasina ho an-dRanavalona I – Vola mivoaka – Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany – Mamangy andriana –  Sambo nitody – Taratasin’andriana – Hasimbe – Andevo namono vazaha – Ombin’ny mpanjaka – Fadintseranana – Isam-bahoaka – Foloalindahy

III CC 268 : TOAMASINA 1824 – 1838

Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany ho an-dRanavalona I –  Vokatry ny tany – Olona mazoto indrindra amin’ny fanompoana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Taratasin’i Jean René ho an-dRadama I – Taratasin’ny governoran’i Toamasina ho an-dRadama I

III CC 269-1 : TOAMASINA 1853 – 1855

Taratasin’i James Cameron sy Aristide Mangest milaza ny fahatongavany amin’ny sambo « Nimble » mitondra vola 15000 ar entina mifona ndao ny heloka nataony William Kelly sy Romain Desfosses – Taratasy avy any an-dafy – Omby marani-tsofina – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tafika – Tokim-panompoana – Vanja lena – Vola fiandry fanjakana – Taratasin-dRainifiringa governoran’i Toamasina, milaza ny fahatongavan’ny sambo « Nimble » nitondra an’i Cameron sy Mangest hanatrika ny onitra 15000 ariary – Isan’ny barika vita ao Soamandrakizay – Findramana sambo – Trano may – Mamangy andriana – Entana tamin’ireo sambo nitody – Ombin-dRaharo – Fampodiana manamboninahitra sy tsimandoa – Raharaha amin’ny vahiny – Omby lafo – Fampakarana hoditra – Fanisana ny ombin’ny mpanjaka – Ffirapotsy

III CC 269-2 : TOAMASINA 1856 – 1859

Trano may – Taratasin’andriana – Omby marani-tsofina – Entana miakatra aty Antananarivo – Mamangy andriana –  Fadintseranana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Foloalindahy – Taratasin’andriana mikasika an’i Mr Lambert – Mampakatra entana – Taratasy avy any Bourbon – Fandroana – Sambo nitody – Fifonana – Fiasana ao Soamandrakizay

III CC 270-1 : TOAMASINA 1858 – 1859

Isan’ombin’andriana – Sambo nitody – Andevo namono olona – Fadintseranana – Lalàna momba ny fiakaran’ny vazaha – Isan’ny ombin-dRadama – Entana miakatra – Tafika (fitaovana) – Taratasin’andriana – Trano may – Fadintseranana – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila hendry sy mazoto amin’ny fanompoana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 270-2 : TOAMASINA 1860

Mamangy andriana – Sambo nitody – Fadintseranana – Variraiventy isan’aina – Entan’andriana nohafarana – Hasina – Fividianana tara – Alika – Fadintseranana – Basy tsy misy mpitana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Taratasin’andriana – Hasimbe

III CC 271 :  TOAMASINA 1961 – 1962

Irak’Andriana – Fanendrena miaramila – Vola hividianana soga – Mamangy andriana – Fandroana – Ady amin’ny vahiny – Foloalindahy – Fizahan-tany – Ffampakarana entana – Fanaovana fanafody – Sambo nitody an-tseranana sy ny entana noentiny – Hasina – Fanafarana fitaovam-piadiana sy hazan-drano – Anaran’ny manamboninahitra sy toetry ny fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny vahiny – Fanafarana filanjana – Fampakarana hazandrano velona – Volamena – Zavatra fampakatra isam-bolana – Sekoly – Alahelo – Fanomezana avy amin’ny Frantsay – Mpitondra taratasin’ Andriana –  Fangatahana hitana basy – Fambolena kafe – Soa ataon’ny olona – Mpitondra tenin’Andriana – Raharaha amin’ ny anglisy – Fanomezana omby maranin-tsofina – Fampakarana entana – Fanomezana soavaly – Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana – Omby – Hasim-pandroana – Gazety avy any an-dafy – Fanomezana tafondro – Foloalindahy – Gadralava – Fividianana toaka – Volamena – Mpitana kase – Soavaly tany amin’ny vazaha – Didim-panjakana – Fadintseranana – Fiantsoana – Fambolena – Fahasalam-bahoaka – Mpiandry omby – Miaramila sy manamboninahitra mangataka hifindra toerana – Fanafarana entana

III CC 272-1 : TOAMASINA 1963 – 1964

Fakana toaka – Mamangy andriana – Fitarainana – Raharaha amin’ny vahiny – Fangatahana tany – Fadintseranana – Fampakarana entana – Fambolena – Ady – Fandroana – Lalàna – Fiangonana – Fisehoan’ny mpanjaka – Foloalindahy – Momba ny famaritana tany – Taratasy nentin’ny sambo – Fangatahana tany – Toetry ny fanjakana – Manatitra vola – Isan’ny omby lafo – Momba ny tany – Irak’Andriana – Sambo nitody an- tseranana – Fividianana tany – Taratasy milaza ny sarin’ny vazaha – Hasina – Mpintan-tsaina – Hasina amin’ny volatsivaky – Fahasalamam-bahoaka – Fanafarana entana – Toaka – Didim-panjakana – Ombin’andriana – Fitsarana – Vola avy any amin’i Mr Laborde – Fividianana entana – Isam-bahoaka – Trosa – Fanafarana basy – Soa ataon’ny olona – Fanomezana soavaly ny Mpanjaka – Sambo nitody an-tseranana – Entana fampakatra isam-bolana – Fandroana – Fanomezana basy – Fandraisana vahiny – Fandroana – Entana nafarana – Olona mifatotra – Fisaorana ny Mpanjaka – Toetry ny fitaovam-piadiana – Fividianana omby – Vary isam-pangady – Fandraisana kase – Fampianarana – Hasimbe – Ombin’Andriana

III CC 272-2 : TOAMASINA 1965

Didy momba ny fitaovam-piadiana – Fanekena tamin’ny vahiny – Mpampandry fanjakana – Fisamboram-bola – Sambo nitody an-tseranana sy ny entana noentiny ary ny olona niaraka taminy – Mamangy andriana – Fadintseranana – Olo-meloka – Didim-panjakana – Fanafarana entana avy any ivelany – Trano may – Toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Fividianana vanja – Anaran’ny vavolombelona tamin’ny nanolorana ny volan’i Mr Compane – Hasina – Entana miakatra sy midina avy any Toamasina – Taratasy avy any amin’i Mr Pakenham – Fahasalamam-bahoaka – Raharaha amin’ny vahiny – Fitaovam-piadiana

III CC 273-1 : TOAMASINA 1968 – 1970

Fandraisana vahiny – Taratasy nalefa ho any an-dafy – Isam-pangady – Fihaonana tamin’ny mpanjaka – Soa ataon’ny olona – Fihavanana amin’ny vahiny – Fividianana entana – Fitaovam-piadiana – Fizarana vola – Fadintseranana – Momba ny omby – Entana ampakarina any Antananarivo – Olona milaza lainga – Aretina – Fanaterana jaka – Mamangy andriana – Saina rovitra – Toetry ny fanjakana – Isam-bahoaka, variraiventy, isan’olomiaina – Entana fampakatra isan’efa-bolana – Fadintseranana – Sambo nitody an-tseranana – Fadintseranana alaina amin’ny toaka – Isan’ombin’Andriana any amin’ny fokonolona – Vidim-bary isam-pangady – Hasina isan-karazany – Fanafarana entana – Fanekena amin’ny Frantsay – Fandroana – Fanafarana entana – Fividianana taratasy – Fananganana saina rehefa alahady – Fanaovana tranon’ny manamboninahitra sy miaramila – Bokotra varahina – Fampakarana akanjo – Ariary isan-dahy – Fanafarana fanitso – Irak’Andriana – Fanamboarana milina hanaovana siramamy sy toaka – Didim-panjakana – Varotra – Vono olona – Sambo vaky – Varotra toaka – Entana fampakatra isam-bolana, isam-polo – Fanafarana satroky ny Prime Minister – Fanafarana entana avy any an-dafy – Fanasana vahiny – Fitaovam-piadiana – Irak’ Andriana – Foloalindahy – Sambo nitody – Fividianana vilia

III CC 273-2 : TOAMASINA 1966 – 1967

Entana miakatra – Vola vidin’omby – Fadintseranana – Hasina – Anaran’ny miaramila ao Toamasina – Irak’Andriana Frantsay – Fanekana amin’ny Frantsay – Manamboninahitra sy miaramila afaka ho borizano – Fanafarana vanja – Didim-panjakana – Fanafarana karafa – Raharaha amin’ny vahiny – Vono olona – Sambo nitody an-tseranana – Fanaovana trano – Tokim-panompoana – Fivarotana omby – Fividianana entana – Mamangy Andriana – Fandroana – Hasimbe – Miaramila sy manamboninahitra afaka ho borizano – Raharaham- panjakana – Aretim-biby – Fanomezana avy tany amin’ny vazaha – Irak’Andriana – Soa ataon’ ny olona – Hai-trano – Toetry ny fanjakana – Vary –  Fiambenana trano – Fisoratana ho miaramila – Mpitan-tsaina – Elo mena nafarana – Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana – Fanamboarana lalana, tetezana, lakan-drano – Trano ny manamboninahitra may –  Fanomezana salopy – Fitaovam-piadiana – Vila fanaovana hazandrano – Varotra – Fanaterana vokatry ny tany – Olona miady  fananana – Isam-pangady – Varotra omby

III CC 274-1 : TOAMASINA  1970 – 1871

Sambo nitody an-tseranana ary entana noentiny sy ny olona niaraka taminy – Fadintseranana – Fakana miaramila – Areti-mifindra – Tokim-panompoana – Fanaovana trano – Mamangy andriana – Fividianana entana – Fanaovana fiangonana – Entana fampakatra isam-bolana – Gadralava – Fanafarana entana – Fahasalamam-bahoaka – Isam-pangady – Hasina isan-karazany – Ombin’Andriana sy Rasoaray – Entana miakatra isam-bolana – Raharaha amin’ny vahiny – Sambo nitody – Isan’ny olona matin’aretina tany Marovoay – Hasina, isan’aina, isam-bahoaka – Fampakarana entana – Omby – Fividianana entana – Fanafarana zava-maneno avy any an-dafy – Vola vidim-bary isam-pangady – Soa ataon’ny olona – Fanaterana farafara – Raharaha amin’ny Frantsay – Fanisana ny entana miakatra nandoavana fadintseranana – Entan’Andriana – Fivarotana ny matezaroritina – Irak’Andriana – Fampakarana zampona – Fahasalamam-bahoaka – Fanasana vahiny – Trano may – Fitaovam-piadiana – Vidin’ny vary isam-pangady voaray

III CC 274-2 : TOAMASINA  1970 – 1871

Ombin’Andriana tany amin’ny olona – Fandoavana vola ho amin’ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Sambo nitody tao Toamasina – Fampakarana fitaovam-piadiana sy entan-dRainilaiarivony – Variraiventy isan’olomiaina, isam-bahoaka – Hasina isan-karazany – Vidina menaka – Fanomezana ranomanitra – Vidina menakisoa – Toetry ny fanjakana – Fitsaboana – Fadintseranana – Fividianana entana – Fitaovam-piadiana – Saina rovitra – Entana nafararan-dRainilaiarinony – Fandroana – Raharaha amin’ny vahiny – Entana noentin’ny sambo – Ady – Mamangy andriana – Fitsarana – Fividianana tany – Gadralava – Vazaha nitifitra olona – Vidina matezaroritina – Trano nianjera – Irak’Andriana – Saina – Fampianarana – Hai-trano – Tokim-panompoana – Toetry ny taona – Foloalindahy – Soa ataon’ny olona – Mpitan-defona – Varotra omby – Aretina – Fadintseranana tamin’ny entana mivoaka sy miditra tany amin’ny ladoany – Varotra – Entana tsy mandoa fadintseranana – Raharaha amin’ny vahiny – Entana fampakatra isam-bolana – Variraiventy sy isan’olo-miaina – Isan’ny ombin’ny mpanjaka – Vono olona – Entana nafaran’ ny Prime Minister – Siramamy vita ao Mahasoa – Fahatongavan’ny fitaovam-piadiana – Fangatahana hitsabo tena – Fanaterana jaka – Fandrarana ny varotra masombika – Fanaovana an’i Manjakamiadana – Fanaterana jaka – Fanaovana fanafody

III CC 275 : TOAMASINA  1974 – 1875

Mampakatra hasina, isam- bahoaka, variraiventy sy isan’olomiaina – Fanaterana voninkazo – Mampakatra ny entana fampakatra isam-bolana – Mamangy andriana – Fanaterana famataranandro volamena – Fanafaran’ny Prime Minister entana avy any an-dafy – Olona niady – Saina rovitra – Olona fehezina – Fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny vahiny – Fitsarana – Toaka hanaovana fanafody – Vola nivoaka nividianana entana – Milaza fadintseranana – Fanomezana soavaly, vola – Milaza ombin’Andriana – Milaza ny fitondrana masombika nalefa ho olom-potsy – Aretina – Fanaterana zavatra ho an’i Prime Minister – Olon-dratsy – Entana fampakatra isam-bolana – Fampakarana entana – Hai-trano – Fividianana hazo – Fanamboarana ny Rova ao Ambohimanga – Raharaha amin’ny vazaha momba ny fanofana tany sy trano – Fandraisana an-dRadilifera zanaky ny Prime Minister – Saina rovitra – Isam-bahoaka – Famindran’ny Foloalindahy – Fampakarana entana isam- bolana – Fividianana soavaly – Milaza ombin’Andriana – Fampianarana – Entana noentin’ny sambo – Fanaterana solom-bodiakoho sy zavatra ho an’i Mpanjaka – Mampakatra hasina – Fanaovana lapa – Fanaovana fanafody – Varotra omby – Tokim-panompoana – Soa ataon’ny olona – Fandroana – Fanaterana fanitso

III CC 276 : TOAMASINA  1976 – 1884

Tetiaran-dRainiboto – Toetry ny tany sy ny fanjakana – Tokim-panompoana – Fanomezana ho an’ny Andriana – Raharaha amin’ny vahiny – Fampakarana ny gazety any Antananarivo – Famotsorana ny andevo – Nendra – Sambo nitody an-tseranana – Ombin’Andriana – Vidim-pingotra – Mily zanak’i Kilima miakatra Antananarivo fa avy tany an-dafy – Momba ny fanofan-tany – Fanaovana an’i Manjakamiadana – Fanafody – Fadintseranana – Fitaovan’ny vazaha namidy ka novidin’ny Manamboninahitra mba homena ny Mpanjaka – Ny soa nataon-dRatsimiamboholahy 10 Vtra – Momba ny tafika : manamboninahitra, miaramila, fitaovana – Fiangonana sy sekoly – Hasina, jaka ho an-dRanavalona II sy Rainilaiarivony – Isam-bahoaka – Entana nohafarana sy nampiakarina Antananarivo – Fivavahana – Mamangy andriana

III CC 277-1 : TOAMASINA 1877

Momba ny fiangonana sy ny sekoly – Milaza ny toetry ny fanjakana – Mamangy Andriana – Fampakarana entana – Fitaovam-piadiana avy any an-dafy natao fanomezana ho an’ny Andriana – Fadintseranana – Famonoana olona – Entana nafaran-dRanavalona II sy ny Prime Minister – Famindran’ny Foloalindahy – Jaka – Fivavahana – Momba ny nendra

III CC 277-2 : TOAMASINA 1879 – 1880

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ombin’Andriana – Mampakatra entana Antananarivo – Mamangy Andriana – Fadintseranana – Fahatongavan-dRapanoelina avy any an-dafy – Hasina – Fahalasanan-dRamatoa Rasoaray – Taratasy mametraka ny Consul Italie eto Madagasikara – Entan’Andriana – Fanampiana ny tsimando – Fandroana – Ny fomban’ny miaramila: fanaova-matso – Milaza ny fisian’ny aretim-biby any Maurice – Milaza ny fahatongavan’ny entana ho an-dRasoaray avy any an-dafy – Isam-bahoaka – Sambo nitody tao an-tseranana – Ny isan’ny omby any Andranomafana – Soa nataon-dRainifiringa 15 Vtra Off.D.P sy ny Manamboninahitra ary ny Andriambaventy – Momba ny fiangonana sy ny sekoly – Fitanana an-tsoratra nataon-dRamahatra Andriambaventy

III CC 278 : TOAMASINA 1878

Famindran’ny Foloalindahy – Sambo tao an-tseranana: 9 sept – 22 déc 1878 – Isam-bahoaka – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fandroana – Hasina – Fadintseranana – Entana miakatra Antananarivo – Entana ho an-dRainilaiarivony – Sekoly sy fiangonana

III CC 279-1: TOAMASINA 1880

Fadintseranana – Fihavanana amin’i Norvège – Toetry ny fanjakana – Fandraisana an’i Mr Pakenham ho Consuln’i Suède sy Norvège ary fandraisana any Mr Johs Kock ho Consuln’i  Germany – Milaza ny fandefasana ny barika fa efa nahafahana fadintseranana – Momba ny tafika – Mamangy andriana – Raharaha amin’ny vahiny (Anglisy, Frantsay, Norveziana…)

III CC 279-2: TOAMASINA 1880

Raharaha amin’ny vahiny (Cassas, Laborde, Pakenham…) – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy Andriana – Rivotra mahery – Fanoloana ny Tsimando – Hetra hividianana basy – Ombin’Andriana – Fampianarana sy fivavahana

III CC 280 : TOAMASINA 1881

Fifanarahana, fifampisamborana vola – Fitsarana – Foloalindahy – Isam-bahoaka – Fadintseranana – Ombin’Andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy Andriana – Mampakatra entana Antananarivo – Fampakarana ny vanja fanomezana avy amin’ny Mr Aitken – Hasina – Hai-trano – Sambo nitody tao an-tseranana – Fanoloana ny tsimando tetezanolona – Hevi-panjakana – Fifandraisana amin’ny vahiny – Fanondranana omby – Fampianarana sy fiangonana – Pasipaoro

III CC 281-1 : TOAMASINA

Taratasy mangingina milaza zavatra hita sy re – Ny amin’ireo manam-boninahitra tonga ao Toamasina – Isam-bahoaka – Taratasy avy any am-pitan-dranomasina ho an’ny fanjakana – Vola miditra, vola mivoaka – Fanomezana ho an’ny Prime minister – Fanendrena mpanao raharaha mpanampy – Fadintseranana – Mamangy andriana – Entam-panjakana – Fanafarana fanafody – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Fanekena momba ny fanofan-tany amin’ny vazaha (Mr Langlois) – Fanondranana omby ho any am-pitan-dranomasina – Momba ny ambasady Malagasy – Momba ny sambo « Antananarivo » – Taratasy nosoratan’i Ludvig Larsen ho an-dRainilaiarivony – Foloalindahy – Fangatahana fiarovana amin’ny fitsarana – Varotra andevo – Raharaha amin’ny vahiny – Toetry ny fanjakana

III CC 281-2 : TOAMASINA

Ombin’andriana – Ira-panjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Toetry ny fanjakana

III CC 282 : TOAMASINA

Raharaha amin’ny vahiny (anglisy, frantsay, rosiana) – Hevi-panjakana – Toe-karena – Fadintseranana – Toetry ny fanjakana

III CC 283 : TOAMASINA

Fandaharana ny manam-boninahitra sy ny miaramila ladoany amin’ny fiambenana amin’ny alina – Nendra any Morisy – Fanekena hanamboatra molaina fanaovan-tsiramamy – Angady sy sira nafaran’ny mpanjaka – Momba ny sekoly – Hevi-panjakana – Raharaha amin’ny vazaha afa-tsy ny frantsay – Fiomananana amin’ny ady amin’ny frantsay – Fahatongavan’ny sambo vahiny ao an-tseranan’i Toamasina – Noroahina hiala eto Madagasikara ny frantsay ka tezitra ny Consul de France – Famindran’ny Foloalindahy – Entana miakatra an’Antananarivo – Fadintseranana – Raharaha amin’ny frantsay, tetik’ady – Fandroahana an’i Jankin tamin’ny asany – Ny Gazety Malagasy

III CC 284 : TOAMASINA

Nendra ao Morosy –  Ny ankizin-dRainandriamampandry – Accusé de réception des dépêches – Ny namerenana an’i Toamasina, janoary 1887 – Momba ny telegrafy – Raharahan-dRainiharovony 15 vtra, ambasadaoro – Raharaha amin’ny vahiny – Adin’Andriatasy sy Linanavanana – Fanendrena mpanao raharaha momba ny hitsarana ny adim-bazaha sy Malagasy – Ady tany – Fangatahana alalana hanorina trano – Fadintseranana sy ny nandaniana azy – Hasina – Fanofana tany – Toetry ny fanjakana

III CC 285 : TOAMASINA

Etat signalétique et des services du nommé Gourirel Félix Adolphe – Soso-kevitr’i Suberbie hisorohana ny ady mampidi-doza eto amin’ny tanin’ny Malagasy – Isam-bahoaka – Fifanarahana – Momba ny telegraphy – Momba ny sambo « Normandy » – Pasipaoro – Contrat entre Rainilaiarivony, Premier ministre Commandant en chef à Madagascar et Mr Pourau – Fanofana sy fivarotan-tany – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Momba ny fadintseranana sy ny vola – Fitsarana – Raharaha amin’ny vahiny (fiaraha-miasa ao amin’ny ladoany)

III CC 286-1 : TOAMASINA

Avis aux créanciers – Momba ny telegrafy – Ala – Ady fananana – Isam-bahoaka – Foloalindahy – Raharaha amin’ny vahiny – Mamangy andriana – Fitsarana adim-pianakaviana – Pasipaoro – Fadintseranana, volam-panjakana – Milaza ny toetoetry fanjakana

III CC 286-2 : TOAMASINA

Telegrafy – Télégramme – Vola nilolohavam-panjakana – Raharaha fandovana – Isam-bahoaka – Entana afaka fadintseranana tao Toamasina – Vola azo tao amin’ny ladoany sy ny nivoahan’izany vola izany – Fadintseranana – Raharaham-barotra iarahana amin’ny vahiny – Pasipaoro – Mamangy andriana – Varotra andevo – Milaza ny toetoetry fanjakana

III CC 287 : TOAMASINA

Fividianana sy fivarotana andevo – Hasina – Fisamborana olona – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Tsimando – Fampakarana entana – Mamangy Andriana – Hasin’Andriana tamin’ny olona isan-karazany – Fitsarana – Pasipaoro – Ady amin’ny fananan’i Justin Tsaravazaha – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Alahelo tamin’ny fahalasanan-dRatsimandresy lehiben’ny mpiambina Andriana

III CC 288-1 : TOAMASINA

Mamangy Andriana – Hasina – Fandroana – Fanaovana vakisiny nendra – Vola fadintserana – Voarain’ny Manamboninahitra ladoany – Tsimando – Entana niakatra tamin’ny sambo – Fampakarana an’Antananarivo ny consul amerikana – Fangatahana solon’i Dokotera Andriamboavonjy noho ny fitsaboany tena – Fampakarana ranomanitra – Ny soa nataon’olona – Fisaorana ny mpanjaka noho ny fitsaboana nataony – Taratasin’ny Mpanjaka hampakarina an’Antananarivo entin’ny tsimando – Plainte de Monsieur Lescure contre le commmandant de Sambava – Etat du solde à l’équipage reçu – Débarquement et embarquement des marchandises – Etat des dépenses – Raharahan’I Monsieur Alifonce sy Engen Arnaud momba ny fandovana – Ny dia sy ny fodian’ny sambon’ny Mpanjaka « Ambohimanga » – Fampakarana an’i Dokotera Andriamboavonjy – Fifandraisana amin’ny vahiny (vahoaka frantsay namono nahafaty vahoaka malagasy) – Famindran-toerana mpanao fanjakana – Raharaha miaramila, fitaovana, fiomanana amin’ny ady – Famerenana ny ankizilahin’i Prime Ministre lasa any Toamasina ho aty Tananarivo – Fitarainam-bahoaka nohon’ny ataon’ny Mpanao fanjakana –  Fanomezana alàlana tsimando hamangy amin’ny toeran-kafa – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fandaminana ny tetezan’olona – Fandefasana ny lamba nasain’i Prime Minister novidina tany Toamasina – Ombin’i Prime Minister Rainilaiarivony haondrana amin’ny sambo – Raharaham-bola fanaovan’ny malagasy sy vazaha – Isan’ny olona miaina amin’ny fehin’i Toamasina – Fanorenana Hopitaly – Fanafody – Demande de rapatriement de Monsieur Arnaud – Plainte émanant des commerçants de Sambava – Affaire du français Annequin – Plainte de Monsieur Lescure à Sambava, victime d’un incendie – Copie de pièces concernant la plainte formulée par Monsieur Lescure – Fitsarana – Famotsoran-keloka

III CC 288-2 : TOAMASINA

Fifandraisana amin’ny vahiny (fanambadian’ny vahoaka malagasy amin’ny vahiny) – Fangatahana ravin-tsaina 12 ho entina mamory vahoaka – Fanomezana alàlana tandapa hivarotra amin’ny toeran-kafa nohon’ny fonenany – Entan’Andriana tonga avy any am-pita –  Fanomezana avy amin’ny vahoaka ho an’Andriana – Momba ny lalàm-by – Fanofana tokontany amin’ny vahiny –  Mamangy andriana – Jaka – Fampakarana hazan-drano ho an’ny Andriana – Iraka mitondra taratasim-panjakana (tsimando) – Fitarainana (vola) – Entan’ny vazaha samihafa – Pasipaoro – Fandroana – Andranofana: fitarainana nataon-dRasamoelina 3 vtra momba ny entany izay lazainy fa noravan’ny tsimando – Taratasim-pianakaviana (Rainimanantena ho an-dreniny) – Fanarian-jaza (rejet) – Fivarotana trano sy tokontany – Fanekena nataon-dRamatoa Ratiasoa vadin’Andriamanantsiely 11 vtra (fisamboram-bola) – Fangatahana onitra nataon’ny vahoaka anglisy noho ny entany very tamin’ny rivodoza – Fitarainana sy filazana ny zavatra simban’ny rivodoza – Fandrarana ny fakana olona hatao mpamboly, na mpiandry omby na mpanao zavatra hafa – Momba ny fanamian’ny tsimando – Didim-pananana nataon-dRatiaray governora talohan’ny nahafatesany – Volam-panjakana miditra sy mivoaka  – Fadintseranana – Fandoavana onitra tamin’ny Frantsay – Fifandraisana amin’ny vahoaka Frantsay (fangatahana ny seranan’i Toamasina hiasan’ny sambo Frantsay amin’ny alina) – Momba ny ariary isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra – Fananan’Andriana – Fitadiavana malagasy hiasa amin’ny sambo mankany Morisy – Taratasy ifanaovan’ny samy governor – Taratasim-panjakana milaza ny vaovaom-paritany – Fitadiavana Brown sy Polsn’s Patent corn Hour hovidina ho an’ny Andriana – Fitadiavana lakomasina – Fivarotan’omby sy fanaovana sofin’omby – Filazana sy fankasitrahana ny soa nataon’olona amin’ny fanjakana – Fanendrena gadralava hiasa ny tanim-barin’Andriana – Fanekena natao tamin’ny Monsieur Ducray nanao siramamy – Fampianarana mitsoka mozika – Momba ny fananan’ny natao maty momba nefa misy mpandova ihany –

III CC 289-1 : TOAMASINA

Taratasy sy entam-panjakana alefa any ampitan-dranomasina – Anaran’ireo olona nandoa ny vola 1000 dollars nosamborin’ny fanjakana – Fiheveram-panjakana – Fanomezana alàlana hamangy havana – Soavaly ampiakarina any Antananarivo – Famindran-toerana Manamboninahitra – Fanekena amin’ny vahiny samihafa momba ny tao-zavatra (industrie) – Fanekena amin’ny vahiny samihafa momba ny tao-zavatra (industrie) – Momba ny sifra (chiffre) – Filazana entana tonga fandrao tian’ny Mpanjaka hovidina – Voantso hiakatra Antananarivo Ratovelo 13 vtra governora ao Antomboka – Fanekena momba ny fametrahana ny vy halehan’ny kodiarana fitondra entana – Taratasim-panjakana very – Fivarotana fananana – Hafaliam-po – Famangiana Havana – Fampidiram-bola – Fitarainana (correspondances entre particuliers) – Fandaminana ny tetezan’olona – Fiantsoana mpanao raharaham-panjakana hiakatra an’Antananarivo – Raharaham-piangonana – Mpanao raharaham-panjakana nodimandry – Fifandraisana amin’ny consul amerikana – Fifandraisana amin’ny vahiny – Fakana an-dRafaralahivony hiakatra an’Antananarivo – Réponse à la lettre de Monsieur Lescure – Fikarakarana ny haren’ny Praiministra – Fisaorana noho ny tso-drano nataon’ny Mpanjaka sy ny Prime Minister momban’ny fanambadian-dRanelson zanaky ny komandin’i Toamasina – Vola nividianana sy nivarotana andevo – Lisitr’ireo olona nandray pasipaoro

III CC 289-2 : TOAMASINA

Ady amin’ny Frantsay : raharaha maramila, fitaovana – Ny hetra tsy nifanarahan’ny Frantsay sy ny governemanta malagasy tamin’ny fanekena « protectorat » – Fahatongavan’i Monsieur le Myre de Vilers teto Madagasikara – Fanomezana avy amin’ny Mpanjaka ho an’ny vady aman-janak’i Rainandriamapandry komandy ao Toamasina – Entam-panjakana – Taratasim-panjakana ampakarina an’Antananarivo – Taratasy nifamalian’ny governora sy ny vazaha – Taratasim-panjakana alefa amin’ny komandy isam-bohitra – Fitarainana, alahelo – Kabarin’Andriana – Volam-panjakana – Ira-panjakana – Fandroana – Hasina – Feon’ny gazety Frantsay momba ny raharahan’i Madagasikara tamin’ny taona 1894 – Vaovao avy any Europe – Gazety nataon’ny Frantsay teo Toamasina momba ny raharahan’ny France sy Madagascar – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Olona voaheloka – Mamangy Andriana – Fiandohan’ny faharesen’ny malagasy ka nahatonga an’i Madagasikara ho zana-tany Frantsay – Fanontanian’ny Frantsay ny amin’ny fomba fanao amin’ny Fandroana – Fiakarana an’Antananrivo – Fampitondrana vola

III CC 290-1 : TOAMASINA

Fambolena – Ramaniraka 15 vtra governora jeneralin’i Toamasina miakatra – Fahatongavana sy ny fandraisana an-dRamaniraka 15 vtra  governora jeneraly – Fanandevozana – Ny amin’ny vola holanina hilolohavam-panjakana – Fampiakarana an’i Dokotera Ramarosy – Mamangy Andriana – Fangatahana mba hiverenan’ny fananan-dRandriamihazo – Ny nahafatesan-dRandriamahazo – Fanontaniana napetraka tamin’ Ingilo ankizin-dRainilobo 10 vtra mitoetra ao Andevoranto sy ny valiny – Fanadinana isaky ny olona tsirairay – Fitsarana olona – Fitarainana – Fitsarana olona nadinin’ny Manamboninahitra sy Andriambaventy mpitsara – Fitarainan’ny Mélanie sy Ingoribe momba ny ombiny – Fitsarana ny ady vita – Fanontaniana nadinin’ny mpitsara sy ny valiny – Fitarainan’Itsity sy Igify – Fifanarahan-dRalay sy Pierre Ducasse momba ny trano hamboarina – Coups et blessures sur la nommée Razay par le nommé Randriamparany – Fitantanana ny volam-panjakana – Fanendrena mpanao raharaham-panjakana – Filazana ny fahatsarana  nataon-dRamiarana 12 vtra tamin’ny fametrahana olona 15 isan-tanàna – Fitarainana amin’ny fanjakana – Fividianana andevo – Ny anton’ny nahazahoan-dRazakafiringa andevovavy – Fividianana andevo – Fitarainan’Isoga – Fanadinan’ny mpitsara an-dRamiaramanana – Fitarainan’ny JJ zara amin-dRasedra – Fampitondrana ny kopen’ny fitarainan-dRainisoamanana sy Raboba sy Botosoa amin-dRamarokoto sy Ratsiray ary fampitsarana azy – Fitarainan’olona isan-karazany fanadinana raharahan-dRazamanindahy sy Ragisy amin’Imary – Fangalana am-bavany an’i Lavucasse

III CC 290-2 : TOAMASINA

Filamatra tsy mivadimandry 20 – Fiandrasana ny aminy raharahan’Andrianomanana 12 vtra, Ramanatombo 9 vtra, sy Ratsimivony 8 vtra – Mamangy Andriana – Omby – Fitarainana – Alahelo – Fitsarana – Fangatahan-dalàna hivarotra – Fitarainana resaka vola – Anaran’ireo vavolombelona amin’ny adin’olona – Fanontaniana nanadinana olona isan-karazany sy ny valiny – Ny isam-pananan’ny Arthur Dodu maty tao Anjoma – Fivarotana – Didim-panjakana momba ny fifehezan’ny mpitan-tsaina olona – Valim-pitsarana – Fanadinana an-dRainimavo momba ny Pasipaoro – Iraka – Olona niady lova – Fitarainana momban’ny omby sy ny valiny

III CC 291 : TOAMASINA 1878 – 1894

Hasin’Andriana – Gouvernement de Tamatave registre de libération d’esclaves de 1878 au 21 novembre 1889 – Telegrama 28 avril 1891

III CC 292 : TOKOTANITSARA 1863 – 1895

Famangiana andriana –  Ady natao tamin’ny fahavalo – Manasina Andriana – Toetoetry ny fanjakana  – Tafika – Milaza fa voaray ny taratasy mampitady an-dRavoninahitriniony sy ny namany nikomy – Fampianarana

III CC 293-1 : TOMPOANANANDRARINY 1871 – 1879

Mamangy Andriana – Soa nataon-dRaininoro 11Vtra – Fisaorana an’Andriamanitra sy ny Manjaka –  Toetry ny fanjakana – Hasina, isan’olo-miaina, variraiventy – Sakalava mamangy Andriana – Vola naloan’ny olona ho amin’ny fanaovana an’i Manjakamiadana (tandroky Madagasikara) – Momba an-dRavoninahitriniarivo – Momba ny masombika – Milaza ny famindran’ny foloalindahy – Ady atao amin’ny jirika – Momba ny masombika – Nendra (aretina) – Momba ny fampianarana sy ny fiangonana

III CC 293-2 : TOMPOANANANDRARINY 1844 – 1870

Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany ho an-dRanavalona I – Toetry ny fanjakana – Hasina, variraiventy, isan’olo-miaina – Isan-tsambotra sy isan-omby – Ivakoana manaiky ho Ambaniandro – Fangatahana afo vato ho enti-miahy ny tany sy ny fanjakana – Vola aloan’ny mpidaboka – Tokim-panompoana – Isan’aina -Fandorana sampy – Fakana miaramila – Momba ny Rova ao Ihosy – Fampakarana afovato mondro – Mpanefy basy – Bara mamosavy sy manao ody ratsy – Mangataka mpandrafitra sy mpanefy basy ary vanja – Fandovàna fanjakana – Fanomezana lamba kilosy miankotso sy kitamby – Ady amin’ny fahavalo – Fisaoram-bady – Tetik’ady nataon-Andrianaivorahanday 13 Vtra tamin’ny fahavalo – Andrianaivorahanday ho an-dRanavalona I momba ny tafika – Bara manafika Betsileo – Vatsy (fivorian’ny ambaniandro) – Zara fanompoana sy fitia tsy mba hetra (masina niamboho) – Olona manantona honina eo amin’ny miaramila – Isan’ny miaramila, Manamboninahitra – Toetry ny fitaovana – Fampilazana an-dRasatranabo 10 Vtra ny fahafatesan-dRamasoandro – Vahoaka tsy manaiky ho fehezin’Itroatra – Olona mody any an-tanindrazany – Ny soa nataon-dRainitavy 10 Vtra – Mamangy andriana – Tatitra momba ny famarinan’olona – Taratasy mampakatra an’i Tsitialainga – Fandravana tanàna – Velirano ataon’ny mponina – Anaran’ny miaramila lasa borizano – Mampakatra tafondro – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila, anaran’ny Andriambaventy amin’ny Bara – Fampakarana fiadiana – Gadralava mikomy – Ady tamin’ny fahavalo

III CC 294 : TOMPOANANANDRARINY 1880 – 1896

Famindran’ny Foloalindahy – Famangiana andriana – Toetoetry ny fanjakana – Hasina, isan’aina – Fitaovana – Hasim-pandroana – Firaharahana amin-dRavoatra zanak’Andriana momba ny hetra 1ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Fahasalamam-bahoaka – Fakàna miaramila – Fanondrotana an-dRamieba zanak’Andriana amin’ny Bara ho 11Vtra fangatahana nataon-dRamieba – Fanaovana trano biriky ho an-dRamieba – Taratasy ho an-dRainitsimbazafy voatendry ho Prime-Minister hisolo an-dRainilaiarivony – Raharaha miaramila momba ny ady amin’ny frantsay, fitaovana – Fivarotana gazetim-panjakana milaza ny fahavitan’ny ady – Volam-panjakana niditra tamin’ny volana aprily sy mey – Fakana haba hampidiram-bola hitondrana fanjakana – Fitantanana ny volam-panjakana

III CC 295 : TONGAFARA 1890

Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 296-1 : TRABONJY  1875 – 1895

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Mampakatra ny hasina sy ny jaka – Milaza ny famindran’ny foloalindahy – Isam-bahoaka, isan’aina, hasina – Momba ny Masombika – Momba ny fampianarana sy ny fiangonana – Variraiventy, isan’olo-miaina – Raharaha amin’ny vahiny – Fandroana – Fitarainan’ny zaza manga – Tokim-panompoana – Didim-panànana – Fitarainana – Vola solon-jaka – Lalàna momba ny vola – Fiomanana amin’ny ady amin’ny frantsay

III CC 296-2 : TRABONJY  1852 – 1874

Anaran’ireo lehilahy nanao soa tamin’ny fanjakana – Hasim-pandroana – Fanafaràna vanja – Rova may – Fahavalo – Mamangy andriana – Fahavitan’ny trano masina – Toetoetry ny fanjakana – Hasim-pandroana – Isan’aina – Milaza ny vanja lena ka levona – Soa ataon’olona – Ady – Hasina isan-karazany – Fandroana – Ady – Ody – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila –  Andriambavy kely very – Isan’ny miaramila lasa borizano – Raharaha amin’ny fanjakana – Tranovato fiangonana sy Manjakamiadana – Fikomiana – Momba ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Hasina, variraiventy isan’olo miaina, isam-bahoaka – Milaza izay hitondrana ny Masombika nalefa ho olom-potsy – Taratasy ho an-dRavoninahitriniarivo sy Ramatoa Rasoaray

III CC 297-1 :

v  TSARAHASINA 1893 : Fitondrana ratsy ataon-dRadoara 8 Vtra – Herisetra ataon’i Edoara

v  TSARAHONENANA 1856 – 1895 : Milaza ny fonja vita – Hasina sy jaka – Mamangy andriana – Fiangonana ao Anatirova – Milaza ny toetry ny fampianarana – Anaran’olona – Satroka – Trano ao an-dRova – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Famindran’ny foloalindahy – Ombin-dRainilaiarivony – Ny soa nataon’Idada Rabesoaray tamin’Ingahy Rainiharo – Fanodinkodinana volam-bahoaka nataon-dRainimbelosaona Governora – Ady – Raharaha miaramila – Vahoaka Malagasy voakaraman’ny fahavalo hitsikilo – Ny soa ataon’olona ( fanomezana, firaisan-kina ) – Didy misakana ny hanina,  vokatry ny tany tsy havarina any amin’ny tany hafa – Momba ny volam-panjakana – Hasina – Irak’ Andriana – Fiasam-bolamena – Ny fahitan’ny olona ny soa nataon-dRainilaiarivony Prime Minister – Fitakiana trosa

v  TSARAINDRANA 1886 : Milaza ny nahatongavan-dRabanona ho komandy sy ny nataony

v  TSARAMASOANDRO : Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  TSARASAOTRA 1885 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaham-piaraha-monina

v  TSARASAOTRANIRAZANA 1886 : Tokim-panompoana

III CC 297-2 :

v  MANANJARA 1894 : Fahamaizan’ny trano tao Mananjara

v  TRONGA 1890 : Toetoetry ny fanjakana

v  TSARAHAFATRA 1861 – 1895 : Isan’ny miaramila – Hasin’andriana – Famangiana andriana – Ady – Soa ataon’ny olona – Vokatry ny tany – Fahavalo – Andrianomanana 12 Vtra Marshall, mamangy ny Masina Ranavalona II – Momba ny fampianarana (tsy manana mpampianatra) – Famindran’ny foloalindahy – Toetoetry ny fanjakana – Tahotra an-dRavoninarivo 8 Vtra – Fanenomana landy – Tokim-panompoana – Raharaha miaramila – Fandroana – Vola nosamborin’ny fanjakana – Firaisan-kina – Raharaha miaramila

v  TSARAHAFATRA sy TSARAHONENANA : Mamangy Andriana  – Fananganan-jaza – Fitarainana an-dRamaromandranto sy Rainibozaka – Famindran’ny foloalindahy

v  TSARAFIDY 1883 : Toetoetry ny fanjakana

v  TSARASAOTRA 1893 : Tatitra momba ny Manamboninahitra sy miaramila – Toetry ny fanjakana – Vola solon-jaka – Toetoetry ny fanjakana – Raharaha momba ny fivarotana andevo – Hetra sy fitia tsy mba hetra – Soa nataon-dRadavidra 12 Vtra. DPM Governora

III CC 298 : TSARASAOTRINITOMPONY 1862 – 1881

Mamangy andriana – Sambo sy seranana – Hasina – Tsaho ny amin’ny fahaveloman-dRadama II – Momba ny mpitan-tsaina – Iraka mitondra an’i Tsitialainga – Isan’ny sambo tody – Entana nampakarina – Sampy mpiandry vohitra – Fisondrotam-boninahitra – Fadintseranana – Vahoaka hanambady vazaha – Fandalovan’ny zanak’ i Victoria Mpanjakavavy anglisy – Ny nandoroana an’i Mahavaly – Milaza fa voaray ny didin’andriana – Fanamboarana matezaroritina ( caoutchouc ) – Fanondranana omby – Momba ny fampiandrasana ny vavarano sy ny vavalalana tsy hiakaran’ny masombika – Milaza ny sambo nitoby tao an-tseranana – Mampakatra vidin’ombin’Andriana – Milaza ny nahavitan’ny trano fiangonana – Momba ny fampamotsorana ny masombika sy ny fomba hitondrana azy – Entana nohafarana na nampiakarina – Mamangy andriana – Famindran’ny foloalindahy – Fitaovana – Momba ny fiangonana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Hevi-panjakana

III CC 299 : TSARASAOTRINITOMPONY 1882 – 1888

Raharaha amin’ny frantsay : ady, tetik’ady – Fadintseranana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Isam-bahoaka – Famindran’ny foloalindahy – Fifandraisana amin’ny vazaha afa-tsy ny frantsay – Nendra – Mamangy Andriana – Tokim-panompoana – Fitsarana – Hevi-panjakana

III CC 300 : TSARASAOTRINITOMPONY 1888 – 1896

Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny (momba ny tany) – Foloalindahy – Fitsarana – Fandoavana ariary isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra – Entan’Andriana ho tonga amin’ny sambo – Rivo-mahery – Ny dian-dRakotomanga DPM any Tsarasaotrinitompony hamangy havana – Fikambanana hanasoavana Tanindrazana – Hasina – Fandroana – Miaramila mitsoam-ponenana – Isam-bahoaka – Mamangy andriana – Lisitr’ireo zavatra naondrana tamin’ny sambo – Fampiakarana ny fadintseranana voaorona – Fifanolanan’ i Andriantseheno 10 Vtra sy Ramiaramanana 9 Vtra samy DPM – Fangatahana toerana hiasana ho amin’ny fanjakan’Andriana – Fitarainana – Tokim-panompoana – Fivarotana tokontany ifanaovan’ny vahiny sy tompon-tany – Isan’ny ombin’Andriana – Fiatombohan’nyady – Didy misakana ny hanina  tsy havarina – Fiomanana, fiarovana – Fitaovana – Raharaha miaramila – Raharaha nifanaovan’ny vahoaka frantsay tamin’ny fanjakana – Fanaovana manda – Soa ataon’olona  (fanomezana, toro-hevitra) – Fiafaran’ny ady – Famotorana momba ny fananan’olona nalain’ny sasany an-keriny – Milaza saina rovitra – Milaza ny nanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister hisolo an-dRainilaiarivony – Momba ny fandraisan’ny « Résident » isam-paritany ny asany – Senegaly mamo nangalatra samboady