SERIE EE: MOMBA NY VOLA

EE 1 : Hasin’Andriana sy isan’aina niditra tamin’ny andro nanjakan-dRasoherimanjaka ; 1863 – 1870

EE 2 : Karaman’ireo olona nampianatra hitory ny Tenin’Andriamanitra (Imerina) ; 1869 – 1875

EE 3: Isam-pangady voaray tamin’ny mponina (Imerina) ; 1876 – 1890

EE 4 : Ny teraka, maty sy nanambady – Ny hasina voaray tamin’ny Sakaizambohitra . 1878 – 1881

EE 5 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra niditra tamin’Imerina ary ny isan’ny olona ; 1880

EE 6 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Sisaony) ; 1880

EE 7 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Antanetibe, Ambohimanarina) ; 1880

EE 8 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Mandiavato) ; 1880

EE 9 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Tsimahafotsy ambonivohitra sy ambanibohitra) ; 1880

EE 10 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Antanantanana, Ambohijafy, Iharanandriana, Mahatsinjo, Marovatana) ; 1880

EE 11 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Tsimiamboholahy Andriantefana, Ambohitrambo) ; 1880

EE 12 :  Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Ambohinaorina, Ambodirano, Namehana, Ambohidralambo) ; 1880

EE 13 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Manajara) ; 1880

EE 14 : Hetra isan-karazany sy fitia tsy mba hetra ary ny isan’ny olona, Imerina (Ambohijato) ; 1880

EE 15 : Hasin’Andriana voaray tamin’ny Governoran’I Toamasina ; 1880 – 1887

EE 16 : Fitambaran’ny raharaha fampakatry ny Antily : ny teraka, maty, nanambady sy ny vola voaray tamin’Imerina ; 1881 – 1884

EE 17 : Vola nivoaka tamin’ny fanjakana noho ny antony samihafa ; 1881 – 1888

EE 18 : Vola lanin’ireo olona nanao raharaha tamin’ny Ati-tany ; 1881 – 1892

EE 19 : Vola nivoaka niloavam-panjakana: Toamasina sy Soanierana ; 1882 – 1885

EE 20 : Vola niditra tamin’ny fadintseranana sy ny vola nivoaka tamin’ny fanjakana, Toamasina ; Aogositra 1882 – Martsa 1892

EE 21 : Vola nivoaka tamin’ny fanjakana: Toamasina, Soanierana, Manjakandrianombana ; 23 Jiona 1883 – 06 Febroary 1885

EE 22 : Hasina sy hetra isan-karazany voaray isam-bolana tamin’ireo Antily (Ambodirano) ; 1883 – 1885

EE 23 : Hasina sy hetra isan-karazany voaray isam-bolana tamin’ireo Antily (Avaradrano) ; 1883 – 1885

EE 24 : Hasim-pandroana sy isan’aina tamin’ny zanak’Andriana ; 1885 – 1886

EE 25 : Vola nosamborina tamin’ny olona sy ny vola niditra tamin’ny fadintseranana ary ny vola lany tamin’ny fanjakana: Toamasina, Soanierana ; 1885 – 1886

EE 26 : Famerenana ireo vola nosamborin’ny fanjakana tamin’ny mponin’Imerina ; 1885 – 1891

EE 27 : Vola niditra tamin’ny fadintseranana sy ny vola nivoaka tamin’ny fanjakana: Toamasina ; 1887 – 1893

EE 28 : Vola nosamborina tamin’ny olona sy ny vola niditra tamin’ny fadintseranana ary ny vola nivoaka tamin’ny fanjakana: Toamasina; 1889 – 1895

EE 29 : Vola niditra isam-bolana tamin’ny fadintseranana ; 1890 – 1894

EE 30 : Hasim-pandroana sy isan’aina voaray tamin’ny mponin’Imerina; 1891 – 1892

EE 31 : Isam-pangady voaray tamin’ny mponina’Imerina ; 1891 – 1895

EE 32 : Ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra voaray tamin’ny faritra andafiatsimon’Imatsiatra ; 1892

EE 33 : Ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra voaray tamin’ny mponin’i Vakinankaratra sy Ambositra ; 1892

EE 34 : Ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra voaray tamin’ny mponin’i Vakinankaratra sy Ambositra ; 1892

EE 35 : Ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra voaray tamin’ireo Ambaniandro tao amin’ny faritra atsinanan’I Vakinankaratra sy Ambositra ; 1892

EE 36 : Ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra voaray tamin’ny mponin’i Vakinankaratra sy Ambositra ; 1892

EE 37 : Ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra voaray tamin’ny mponin’i Vakinankaratra sy Ambositra ; 1892

EE 38 : Vola niditra tamin’ireo naka anjara tamin’ny varotra tao Ambositra ; 1893

EE 39 : Hasim-pandroana sy isan’aina avy amin’ny zanak’Andriana ; 1892 – 1893

EE 40 : Hasim-pandroana sy isan’aina avy amin’ny zanak’Andriana sy ny vadin’Andriana ; 1893 – 1894

EE 41 : Vola lany nanaovanany traon “Masoandro” ; 1893 – 1894

EE 42 : Famerenana ireo vola nosamborina tamin’ny mponin’Imerina ; 03 Janoary 1893 – 19 Septambra 1895

EE 43 : Hasim-pandroana sy isan’aina avy amin’ny zanak’Andriana ; 1894 – 1895

EE 44 : Ariary isan-dahy voaray tamin’ny mponin’I Betafo

EE 45 : Ariary isan-dahy voaray tamin’ny mponin’I Betafo