SERIE MM: FANANAN’NY MPANJAKA SY NY HAVAN’ANDRIANA

MM 1 : Rejisitra nitanana ny nahaterahana sy ny nahafatesan’ny havan’Andriana sasany:

Teraka ; 1864 – 1882

Maty ; 1853 – 1860

MM 2 : Didim-pananan-dRasoherina ; 1867

MM 3 : Didim-pananan-dRasoherina ; 1867

MM 4 : Didim-pananan-dRanavalona III ; 1883

MM 5 : Vola nomena ny mpiasa nitaom-bato, nanefy, nandatsaka sokay sy biriky (Manjakamiadana) ; 1870

MM 6 : Anarana sy fihavian’ny mpiasa nanao an’I Manjakamiadana ; 1870

MM 7 : Fanaovana an’I Manjakamiadana – Vola naloan’ny olona ; 1872 – 1874

MM 8 : Fanaovana an’I Manjakamiadana – Vola naloan’ny olona – Mpitandrin-draharaha ; 1872 – 1874

MM 9 : Lisitry ny entan-dRanavalona I ; 1839

MM 10 : Rejisitra misy ny lisitry ny akanjo sy lamban-dRanavalona I ; 1851 – 1861

MM 11 : Rejisitra misy ny lisitry ny lamban-dRanavalona I sy ny firavany ary entana hafa tehirizin’Idimy  ; 1852 – 1858

Isan’ny basy ao anaty rova ; 1857

MM 12 : Rejisitra misy ny lisitry ny fananan-dRanavalona I (lamba sy firavaka) tehirizin’Andrianabo sy Itsirovanona  ; 1854 – 1861

MM 13 : Rejisitra nandraisana ny lisitry ny entana rehetra tao Manjakamiadana sy Tsarahafatra (firavaka, fanaka, lamba, entana avy amn’ny fadintseranana) ;                 1865 – 1867

MM 14 : Rejisitra misy ny fanisana ny entana avy amin’ny fadintseranana na novidin’nympanjaka – Anati-rova ; 1865 – 1874

MM 15 : Rejisitra misy ny fanisana ny entan’ny mpanjaka vao niditra ; 1869 – 1871

MM 16 : Rejisitra misy ny entan’ny mpanjaka vao niditra ; 1869 – 1873

MM 17 : Rejisitra  fitanana ny entan’ny mpanjaka ; 1872 – 1873

MM 18 :

MM 19 : Rejisitra milaza ny fivoahan’ny entana tao Anati-rova ; 1896 – 1897

MM 20 : Rejisitra nandraisana ny anaran’ny tandapa ; 1885

Fizaran-damba sy akanjo ho an’ny tandapa ; 1885 – 1888

MM 21 : Rejisitra itanana ny anaran’ny olona nomen’ny mpanjaka lambarano sy savony ; 1881 – 1895

MM 22 : Lisitry ny tandapa ; 1897

Taratasy misy ny zavatra naterin’ny olona tamin’ny Asaramanitra 19 Novambra 1896

MM 23 : Rejisitra nitanana ny anaran’ny tsimandoan-dRanavalona III ; 1885 – 1895

MM 24 : Lisitry ny tsiarondahy ( tsy misy taona)

MM 25 : Rejisitra milaza ny vary novidin’ny mpanjaka teny Ambohipihaonana ; 1895

MM 26 : Rejisitra milaza ny zavatra natao ho an’ny maty ; 1885 – 1895

MM 27 : Rejisitra itanana ny isan’ny ombin’ny mpanjaka ; 1843 – 1847

MM 28 : Boky itanana ny isan’ny omby marani-tsofina laindandy, an-dRasoherina ; 1867

MM29 : Isan’ny ombin’ny manjaka marani-tsofina laindandy ; 1867 – 1895

MM 30 : Isan’ny ombin’ny mpanjaka ao Bevato ; 1871

Isan’ny masombika nalefa ; 1877

MM 31 : Tany nomen-dRananvalona an-dRainiharo . 1838

Isan’ny ombin-dRajery ; 1838

Entana ao Amboditsiry . 1856

MM 32 : Didim-pitsarana tany Toamasina mampigadra olona hiasa amin’ny tanim-parin’ny mpanjaka ; 1880 – 1882

Vola fadintseranana nozaraina ; 1886

Vola miditra amin’ny varotra sy famotsorana andevo ; 1885 – 1886

Miaramila amin’Ivolona ; 1887

MM 33 : Rejisitra nitanana ny volan’ny mpanjaka nalevina ao Anati-rova ; 1841 – 1857

MM 34 : Vola miditra amin’ny fitsarana ao Avara-drova ; 1881 – 1890